0
ورود به پنل کاربری

نور و روشنایی

آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

استند مدل آپادانا سایز کوچک دارکار

استند مدل آپادانا سایز کوچک دارکار

استعلام موجودی

گروه: استند

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

استند مدل آپادانا سایز متوسط دارکار

استند مدل آپادانا سایز متوسط دارکار

استعلام موجودی

گروه: استند

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

استند مدل آپادانا سایز بزرگ دارکار

استند مدل آپادانا سایز بزرگ دارکار

استعلام موجودی

گروه: استند

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل رز دارکار

لوستر دیواری مدل رز دارکار

استعلام موجودی

گروه: دیواری

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل یونیکا دارکار

لوستر دیواری مدل یونیکا دارکار

استعلام موجودی

گروه: لوستر چوبی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

23,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 112*60

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

23,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 112*60

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

24,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

24,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

25,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

25,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 80*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W مهتابی

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W مهتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 125*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

نوع پایه: E27

قطر لامپ: 60 mm

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آبی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W	 آبی

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W یخی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W یخی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

فروش ویژه لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

29,400 تومان

31,600 تومان %7 تخفیف

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 133*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا