0
ورود به پنل کاربری

نور و روشنایی

آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

0 از 0
آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 1 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

0 از 0
آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 2 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

0 از 0
آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

0 از 0
آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 1 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

0 از 0
آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 2 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

0 از 0
آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

استند مدل آپادانا سایز کوچک دارکار

0 از 0
استند مدل آپادانا سایز کوچک دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: زمینی

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

استند مدل آپادانا سایز متوسط دارکار

0 از 0
استند مدل آپادانا سایز متوسط دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: زمینی

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

استند مدل آپادانا سایز بزرگ دارکار

0 از 0
استند مدل آپادانا سایز بزرگ دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: زمینی

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

0 از 0
لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: دیواری

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل رز دارکار

0 از 0
لوستر دیواری مدل رز دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: دیواری

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر دیواری مدل یونیکا دارکار

0 از 0
لوستر دیواری مدل یونیکا دارکار

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: دیواری

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 100W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 100W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 70W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 70W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل
021-22683706 بالا