0
ورود به پنل کاربری

پردیس فن

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

3,480,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 1800

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

11,100,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

هوادهی: 7200

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

11,500,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

هوادهی: 7200

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

14,800,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 5.5 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

6,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 1.5اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

565,000 تومان

توان : 155w

برق: تک فاز

مشخصات کامل

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

640,000 تومان

توان : 260

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

11,900,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان : 1.5kw

هوادهی: 20000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 1 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 280 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 1 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

توان : 3 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

توان : 3 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

توان : 3/4 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 310 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

توان : 3/4 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 4 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 4 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 3/4 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 350 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 3/4 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 14 فوروارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 14 فوروارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 125w

هوادهی: 800m3/h

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

آشنایی با برند پردیس فن

پردیس فن یک برند ایرانی است که در زمینه انواع فن و هواکش به فعالیت می پردازد و طی سالها فعالیت توانسته است محصولات با کیفیتی را به بازار وارد کند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا