0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

2,293,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX1.5-18-0.37A

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

1,611,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX1.5-13-0.25

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
0 از 0

1,288,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX1.5-25-0.55A

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
0 از 0

1,952,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX3-30-1.1A

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30
0 از 0

2,667,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

1,850,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX40-7-1.1A

 • برق :
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7
0 از 0

2,589,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX15-15-1.1A

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15
0 از 0

2,643,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX30-6-0.75

 • برق :
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 30
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

1,968,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX3-20-0.55A

 • برق :
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 20
0 از 0

1,952,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX10-16-75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16
0 از 0

2,062,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX15-15-1.1

 • برق :
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15
0 از 0

2,589,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX40-7-1.1

 • برق :
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7
0 از 0

2,589,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX40-7-18-0.37

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7
0 از 0

تومان

کفکش استریم مدل QDX1.5-18-0.37

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

1,507,000 تومان

کفکش فلوتردار استریم مدل QDX10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

1,850,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX15-8-0.55

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

1,850,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX3-18-0.55

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

تومان

کفکش استریم مدل HYP80-120B

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 24
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.2
0 از 0

1,200,000 تومان

تصفیه آب خانگی استریم مدل RO-50G-NO3

 • حجم مخزن :
 • نوع فیلتریزاسیون :
0 از 0

تومان

الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب :
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

تومان

ست کنترل استریم مدل PC10

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق : تکفاز
 • جریان (آمپر) : 10
 • توان (وات) : 1100
0 از 0

450,000 تومان

ست کنترل استریم مدل PC19a

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق : تکفاز
 • جریان (آمپر) : 10
 • توان (وات) : 1100
0 از 0

400,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

2,144,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0

2,293,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

2,144,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7 متر
0 از 0

2,293,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0

2,138,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0

2,144,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 25
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

2,144,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

2,845,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
0 از 0

2,802,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

3,405,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 42
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0

5,300,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0

1,675,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

2,074,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

 • حداکثر فشار (بار) : 135
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0

2,184,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

 • حداکثر فشار (بار) : 195
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
0 از 0

2,332,200 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

 • حداکثر فشار (بار) : 100
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0

886,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32 متر
1 از 5

2,259,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
1 از 5

2,923,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0

2,416,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

2,262,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0

2,445,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
1 از 5

2,262,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0

2,262,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 25
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

2,262,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

2,962,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
0 از 0

2,918,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
0 از 0

3,438,000 تومان