0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

3,154,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,948,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

3,158,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,948,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

3,154,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,940,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,948,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 25
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,948,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

4,682,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

3,854,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

4,682,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 42
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

6,464,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.37 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
 • قدرت موتور : 0.5 اسب
0 از 0

2,304,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

2,852,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
1 از 5

3,108,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
1 از 5

4,020,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

3,322,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

3,362,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
1 از 5

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 25
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

3,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 40
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

4,074,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

3,854,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 0.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

4,056,200 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

4,158,200 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

4,428,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

4,562,800 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.25 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
 • قدرت موتور : 1.25 اسب
0 از 0

4,799,100 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.25 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
 • قدرت موتور : 1.25 اسب
1 از 1

4,899,400 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

5,139,100 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

5,271,700 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
 • قدرت موتور : 1.75 اسب
0 از 0

5,545,400 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.75 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
 • قدرت موتور : 1.75 اسب
0 از 0

5,647,400 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 2 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

5,844,600 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
 • قدرت موتور : 2 اسب
1 از 1

5,946,600 تومان

کفکش تمام استیل استریم SQD 3-20-0.55A

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 20
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

تومان

کفکش تمام استیل استریم QDX 30-6-0.75A

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 30
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,874,000 تومان

پمپ کفکش سه فاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

تومان

SQ55011 کفکش باغی استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 550 وات
 • حداکثر میزان آبدهی : 11
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

2,000,000 تومان

SQ750 کفکش باغی استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75KW
 • حداکثر میزان آبدهی : 13
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 8m
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,000,000 تومان

BL2524N کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : کنار
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 0.08
 • حداکثر میزان آبدهی : 3.9
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
 • قدرت موتور :
0 از 0

549,100 تومان

SPS3-65-6-2.2 کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 2.24
 • حداکثر میزان آبدهی : 6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

7,490,200 تومان

SPS5-60-4-2.2 کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 2.23
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 64
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

8,301,100 تومان

QDX10-16-0.75A کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 0.75kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 10
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,874,000 تومان

QDX1.5-32-0.75A کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 0.75kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 1.5
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,862,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX8-18-0.75F

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 0.75kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,874,000 تومان

کفکش استریم مدل QDX3-25-0.75A

 • برق :
 • نوع :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی :
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 0.75kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 3
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,148,000 تومان

SQ75054 کفکش استریم

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی :
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 0.75
 • حداکثر میزان آبدهی : 11
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,825,800 تومان

کفکش استریم مدل SPC6-39-3-1.5AF-S/S

 • برق : تک فاز
 • نوع :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی :
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر :
 • توان پمپ : 1.5
 • حداکثر میزان آبدهی : 14
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 42
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

6,200,000 تومان