اسپری و پیستوله بادی

پیستوله رنگ G70 نووا NTS-2916 پیستوله رنگ G70 نووا NTS-2916

1,097,000 تومان

%5

1,042,000 تومان

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
باد پاش رونیکس مدل RH-6701 باد پاش رونیکس مدل RH-6701

169,000 تومان

استعلام موجودی

باد پاش رونیکس مدل RH-6702 باد پاش رونیکس مدل RH-6702

199,000 تومان

استعلام موجودی

باد پاش رونیکس مدل RH-6703 باد پاش رونیکس مدل RH-6703

350,000 تومان

استعلام موجودی

گازوئیل پاش نووا NTW-2921 گازوئیل پاش نووا NTW-2921

571,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405

798,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 125 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416

898,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418

898,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406

998,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس نازل 1.5 مدل RH-6215 پیستوله بادی رونیکس نازل 1.5 مدل RH-6215

1,298,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس نازل 1.7 مدل RH-6217 پیستوله بادی رونیکس نازل 1.7 مدل RH-6217

1,298,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله رنگ H-827 نووا NTS-2713 پیستوله رنگ H-827 نووا NTS-2713

1,317,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله رنگ GE70 نووا NTS-2616 پیستوله رنگ GE70 نووا NTS-2616

1,427,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426

1,488,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428

1,488,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
کنیتکس پاش نووا NTS-2730 کنیتکس پاش نووا NTS-2730

1,646,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313

2,298,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315

2,298,000 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
1

اسپری و پیستوله بادی و کاربرد آن

این محصول بسیار کاربردی از  طریق فشار هوا مایع مورد نظز کاربر که معمولا رنگ است را به بیرون اسپری می کند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا