اسپری و پیستوله بادی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
باد پاش رونیکس مدل RH-6703 باد پاش رونیکس مدل RH-6703

209,800 تومان

استعلام موجودی

گازوئیل پاش نووا NTW-2921 گازوئیل پاش نووا NTW-2921

315,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله رنگ E70 نووا NTS-2816 پیستوله رنگ E70 نووا NTS-2816

503,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405

539,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 125 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله رنگ G70 نووا NTS-2916 پیستوله رنگ G70 نووا NTS-2916

577,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416

579,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418

579,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406

689,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله رنگ H-827 نووا NTS-2713 پیستوله رنگ H-827 نووا NTS-2713

724,000 تومان

استعلام موجودی

کنیتکس پاش نووا NTS-2730 کنیتکس پاش نووا NTS-2730

838,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله رنگ GE70 نووا NTS-2616 پیستوله رنگ GE70 نووا NTS-2616

840,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426

909,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428

909,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315

1,499,800 تومان

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل

اسپری و پیستوله بادی و کاربرد آن

این محصول بسیار کاربردی از  طریق فشار هوا مایع مورد نظز کاربر که معمولا رنگ است را به بیرون اسپری می کند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا