اسپری و پیستوله بادی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426

1,488,000 تومان

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس نازل 1.5 مدل RH-6215 پیستوله بادی رونیکس نازل 1.5 مدل RH-6215

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس نازل 1.7 مدل RH-6217 پیستوله بادی رونیکس نازل 1.7 مدل RH-6217

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405

استعلام موجودی

حجم مخزن: 125 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
گازوئیل پاش نووا NTW-2921 گازوئیل پاش نووا NTW-2921

546,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله رنگ E70 نووا NTS-2816 پیستوله رنگ E70 نووا NTS-2816

861,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله رنگ G70 نووا NTS-2916 پیستوله رنگ G70 نووا NTS-2916

1,152,000 تومان

استعلام موجودی

پیستوله رنگ H-827 نووا NTS-2713 پیستوله رنگ H-827 نووا NTS-2713

1,260,000 تومان

استعلام موجودی

1

اسپری و پیستوله بادی و کاربرد آن

این محصول بسیار کاربردی از  طریق فشار هوا مایع مورد نظز کاربر که معمولا رنگ است را به بیرون اسپری می کند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا