اسپری و پیستوله بادی

پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6405

698,900 تومان

حجم مخزن: 125 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416

798,900 تومان

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418

798,900 تومان

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس نازل 1.5 مدل RH-6215 پیستوله بادی رونیکس نازل 1.5 مدل RH-6215

1,098,000 تومان

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6426

1,298,000 تومان

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6428

1,298,000 تومان

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس نازل 1.7 مدل RH-6217 پیستوله بادی رونیکس نازل 1.7 مدل RH-6217

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6313

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6315

استعلام موجودی

حجم مخزن: 600 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6406

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408 پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6408

استعلام موجودی

حجم مخزن: 1000 میلی لیتر

مشخصات کامل
پیستوله رنگ E70 نووا NTS-2816 پیستوله رنگ E70 نووا NTS-2816

638,000 تومان

استعلام موجودی

اسپری و پیستوله بادی و کاربرد آن

این محصول بسیار کاربردی از  طریق فشار هوا مایع مورد نظز کاربر که معمولا رنگ است را به بیرون اسپری می کند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا