جستجوی پیشرفته

آچار چرخ نووا NTC7800

 • سایز میلی متر : 14و19و21
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

84,000 تومان

آچار آلن 8 عددی چاقویی نووا-شش گوش NTK-1007

 • سایز میلی متر : 8 سایز (1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

80,000 تومان

آچار آلن چاقویی نووا-ستاره ای NTK-1008

 • سایز میلی متر : 8 سایز (9–10–15–20–25–27–30–40)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

41,400 تومان

آچار فرانسه نووا سری next 6 اینچ NTA-9620

 • سایز میلی متر : 152
 • جنس بدنه : فولاد Drop Forged
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

42,800 تومان

آچار فرانسه نووا سری next 8 اینچ NTA-9621

 • سایز میلی متر : 203
 • جنس بدنه : فولاد Drop Forged
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

57,100 تومان

آچار فرانسه نووا سری next 10 اینچ NTA-9622

 • سایز میلی متر : 254
 • جنس بدنه : فولاد Drop Forged
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

71,400 تومان

آچار فرانسه نووا سری next 12 اینچ NTA-9623

 • سایز میلی متر : 304
 • جنس بدنه : فولاد Drop Forged
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

85,600 تومان

سری آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142

 • سایز میلی متر : 10 سایز(1.5–2.0–2.5–3.0–4.0–5.0–5.5–6.0–8.0–10.0)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

46,200 تومان

سری آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1147

 • سایز میلی متر : 10سایز(1.5–2.0–2.5–3.0–4.0–5.0–6.0–8.0–10.0–12.0)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

62,800 تومان

کیف آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1148

 • سایز میلی متر : 10 سایز ( 2.0–2.5–3.0–4.0–5.0–6.0–8.0–10.0–12.0–14.0)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

94,500 تومان

کیف آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1146

 • سایز میلی متر : 10 سایز ( 1.5–2.0–2.5–3.0–4.0–5.0–5.5–6.0–8.0–10.0)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

96,400 تومان

کیف آچار آلن نووا 9 عددی NTK-1145

 • سایز میلی متر : 9 سایز (10–15–20–25–27–30–40–45-50)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

65,100 تومان

کیف آچار آلن نووا 9 عددی NTK-1144

 • سایز میلی متر : 9 سایز(10–15–20–25–27–30–40–45-50)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

91,200 تومان

کیف آچار آلن نووا 18 عددی NTK-1149

 • سایز میلی متر : 18 سایز مختلف شش گوش و سوراخ دار
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

98,700 تومان

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا NTK-1140

 • سایز میلی متر : 8 سایز (9–10–15–20–25–27–30–40)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

60,900 تومان

آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141

 • سایز میلی متر : 8 سایز ( 1.5–2.0–2.5–3.0–4.0–5.0–6.0–8.0)
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

60,900 تومان

آچار فرانسه جغجغه ای نووا NTA-3202

 • سایز میلی متر : 254
 • جنس بدنه : کروم مولیبدنیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

207,900 تومان

ست آچار جعبه ای 8 عددی نووا NTS-1891

 • سایز میلی متر : 8 سایز
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

99,700 تومان

ست آچار جعبه ای 8 عددی نووا NTS-1893

 • سایز میلی متر : 8 سایز
 • جنس بدنه : کروم وانادیوم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

112,300 تومان

آچار یکسررینگی جغجغه ای نووا NTG1313

 • سایز میلی متر : 1/2 اینچ – 13 میلیمتر
 • جنس بدنه : Chrome Vanadium
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

65,000 تومان

پیچ گوشتی کیفی نووا 7 عددی کریستالی NTS-1015

 • سری پیچ گوشتی : چهارگوش
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

92,900 تومان

کیت پیچگوشتی 8 پارچه نووا NTS-1340

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور :
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

62,000 تومان

فازمتر آلمانی نووا NTT-1013

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

18,375 تومان

فازمتر آلمانی نووا NTT-1014

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

21,525 تومان

کیف 7 عددی پیچ گوشتی نووا NTS-2160

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

135,975 تومان

پیچ گوشتی دوسو نووا NTS-2163

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

28,300 تومان

پیچ گوشتی چهار سو نووا NTS-2170

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

23,625 تومان

فاز متر کریستالی نووا NTS-1901

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

8,085 تومان

فاز متر کریستالی نووا NTS-1902

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

9,450 تومان

پیچ گوشتی چاقویی نووا NTK-1139

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

52,395 تومان

ست پیچ گوشتی ساعتی جغجغه ای نووا 20 پارچه NTS-1327

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

73,290 تومان

ست پیچ گوشتی موبایلی نووا 32 پارچه NTS-1328

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
1 از 1

70,245 تومان

پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1329

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

55,545 تومان

کیت بیت نووا 14 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1330

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

85,995 تومان

ست بیت و بکس نووا 33 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1331

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

157,290 تومان

ست بیت و بکس نووا 24 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1332

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

83,790 تومان

کیت بیت نووا 25 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1333

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

104,790 تومان

ست بیت نووا 42 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1335

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

104,790 تومان

جعبه بیت نووا 1/2 اینچ-15 پارچه NTS-7011

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

144,900 تومان

جعبه بیت نووا 1/2 و 3/8 اینچ NTS-7012

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

333,900 تومان

انبردست 6 اینچ نووا NTP-8003

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0

43,800 تومان

انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0

52,500 تومان

انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0

43,800 تومان

سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0

43,800 تومان

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0

43,800 تومان

دم باریک 6 اینچ نووا NTP-8008

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0

52,500 تومان

دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 8 اینچ
0 از 0

43,800 تومان

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 7 اینچ
0 از 0

53,300 تومان

سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051

 • نوع : سیم لخت کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 6 اینچ
0 از 0

44,900 تومان

انبرقفلی نووا NTT-2300

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 10 اینچ
0 از 0

99,200 تومان