لوستر سقفی

لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324 لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324

408,800 تومان

%30

286,160 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320 لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320

513,800 تومان

%30

359,660 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار کد 308 لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار کد 308

596,400 تومان

%30

417,480 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302 لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302

732,200 تومان

%30

512,540 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300 لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300

771,400 تومان

%30

539,980 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307 لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307

803,600 تومان

%30

562,520 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار کد 306 لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار کد 306

988,400 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار کد 326 لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار کد 326

467,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار کد 322 لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار کد 322

467,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار کد 325 لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار کد 325

534,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار کد 312 لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار کد 312

596,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار کد 310 لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار کد 310

665,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل سکان دارکار کد 223 لوستر سقفی متوسط مدل سکان دارکار کد 223

1,167,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

معرفی لوستر سقفی

لوستر سقفی انواع و اقسام مختلفی دارد که از میان آن ها می توان به لوستر کریستالی سقفی، لوستر کریستالی شاخه ای، لوستر سقفی آبشاری، لوستر سقفی دایره و لوستر کریستالی مدرن اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا