لوستر سقفی

لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324 لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320 لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320

546,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302 لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302

780,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300 لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300

826,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار کد 322 لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار کد 322

494,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار کد 326 لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار کد 326

500,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار کد 325 لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار کد 325

572,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار کد 312 لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار کد 312

637,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار کد 310 لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار کد 310

708,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307 لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307

987,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار کد 306 لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار کد 306

1,212,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر سقفی متوسط مدل سکان دارکار کد 223 لوستر سقفی متوسط مدل سکان دارکار کد 223

1,248,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل
1

معرفی لوستر سقفی

لوستر سقفی انواع و اقسام مختلفی دارد که از میان آن ها می توان به لوستر کریستالی سقفی، لوستر کریستالی شاخه ای، لوستر سقفی آبشاری، لوستر سقفی دایره و لوستر کریستالی مدرن اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا