0
ورود به پنل کاربری

لوستر سقفی

لوستر سقفی بزرگ مدل سانی دارکار

لوستر سقفی بزرگ مدل سانی دارکار

281,600 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار

لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار

296,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار

لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار

323,200 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار

لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار

339,200 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار

لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار

366,400 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار

لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار

412,800 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار

لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار

412,800 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار

لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار

460,800 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار

لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار

507,200 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار

لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار

508,800 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار

لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار

534,400 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار

لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار

683,200 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

معرفی لوستر سقفی

لوستر سقفی انواع و اقسام مختلفی دارد که از میان آن ها می توان به لوستر کریستالی سقفی، لوستر کریستالی شاخه ای، لوستر سقفی آبشاری، لوستر سقفی دایره و لوستر کریستالی مدرن اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا