0
ورود به پنل کاربری

لوستر سقفی

لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324

لوستر سقفی مدل سانی دارکار کد 324

313,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار کد 322

لوستر سقفی کوچک مدل آفتاب دارکار کد 322

358,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار کد 326

لوستر سقفی کوچک مدل خورشید دارکار کد 326

358,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار کد 325

لوستر سقفی بزرگ مدل خورشید دارکار کد 325

409,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320

لوستر سقفی بزرگ مدل آفتاب دارکار کد 320

409,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار کد 312

لوستر سقفی کوچک مدل سکان دارکار کد 312

458,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار کد 308

لوستر سقفی کوچک مدل توپاز دارکار کد 308

458,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار کد 310

لوستر سقفی بزرگ مدل سکان دارکار کد 310

511,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302

لوستر سقفی متوسط مدل کوروش دارکار کد 302

562,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300

لوستر سقفی بزرگ مدل کوروش دارکار کد 300

592,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307

لوستر سقفی متوسط مدل توپاز دارکار کد 307

615,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار کد 306

لوستر سقفی بزرگ مدل توپاز دارکار کد 306

757,000 تومان

گروه: لوستر سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: سقفی

مشخصات کامل

معرفی لوستر سقفی

لوستر سقفی انواع و اقسام مختلفی دارد که از میان آن ها می توان به لوستر کریستالی سقفی، لوستر کریستالی شاخه ای، لوستر سقفی آبشاری، لوستر سقفی دایره و لوستر کریستالی مدرن اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا