0
ورود به پنل کاربری

شستشو و نظافت

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

2,356,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 390

توان (kw): 1.3

مشخصات کامل

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD143

0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD143

2,578,750 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw):

مشخصات کامل

کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060

0 از 0
کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060

4,200,000 تومان

3,600,000 تومان %15 تخفیف

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

توان (kw): 1.4

مشخصات کامل

کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact

0 از 0
کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact

4,100,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

توان (kw): 1.4

مشخصات کامل

جاروبرقی کارچر مدل WD4

0 از 0
جاروبرقی کارچر مدل WD4

4,700,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw): 1.6

مشخصات کامل

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

4,733,750 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 440

توان (kw): 1.8

مشخصات کامل

جاروبرقی کارچر مدل WD 3 P کد 16298800

0 از 0
جاروبرقی کارچر مدل WD 3 P کد 16298800

5,950,000 تومان

5,100,000 تومان %15 تخفیف

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw): 1.4

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

5,200,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 360

توان (kw): 1.3

مشخصات کامل

کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium کد 16733040

0 از 0
کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium کد 16733040

5,200,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

توان (kw): 1.4

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

6,667,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 360

توان (kw): 1.4

مشخصات کامل

بخارشوی کارچر مدل SC4 Easy Fix

0 از 0
بخارشوی کارچر مدل SC4 Easy Fix

8,500,000 تومان

6,910,000 تومان %19 تخفیف

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw): 2

مشخصات کامل

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491

0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491

7,831,247 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 450

توان (kw): 2.1

مشخصات کامل

جاروبرقی کارچر مدل WD 5 P PREMIUM کد 13482340

0 از 0
جاروبرقی کارچر مدل WD 5 P PREMIUM کد 13482340

8,300,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw): 1.8

مشخصات کامل

کارواش فشارقوی کارچر مدل K4

0 از 0
کارواش فشارقوی کارچر مدل K4

8,500,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 420 لیتر بر ساعت

توان (kw): 1.8

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

9,583,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 370

توان (kw): 1.7

مشخصات کامل

جاروبرقی کارچر مدل WD 6 P PREMIUM

0 از 0
جاروبرقی کارچر مدل WD 6 P PREMIUM

11,000,000 تومان

10,763,000 تومان %3 تخفیف

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw): 2

مشخصات کامل

کارواش کارچر k4 compact home

0 از 0
کارواش کارچر k4 compact home

10,800,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 420 لیتر بر ساعت

توان (kw): 1.8

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

11,553,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 370

توان (kw): 1.8

مشخصات کامل

جاروبرقی کارچر مدل VC6 کد 11956000

0 از 0
جاروبرقی کارچر مدل VC6 کد 11956000

13,700,000 تومان

11,800,000 تومان %14 تخفیف

میزان صدا: 74

ظرفیت کیسه-لیتر : 4

آب مصرفی:

توان (kw): 0.6

مشخصات کامل

کارواش کارشر مدل K5

0 از 0
کارواش کارشر مدل K5

13,750,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 500 لیتر برساعت

توان (kw): 2.1

مشخصات کامل

کارواش فشار قوی کارشر مدل K7 FULL CONTROL PLUS کد 13170300

0 از 0
کارواش فشار قوی کارشر مدل K7 FULL CONTROL PLUS کد 13170300

24,000,000 تومان

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 600 لیتر بر ساعت

توان (kw): 3

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw):

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 0.36

توان (kw): 1.5

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 0.42

توان (kw): 2.5

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 0.33

توان (kw): 1.4

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

8,316,000 تومان

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 360

توان (kw): 1.5

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

15,300,000 تومان

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 420

توان (kw): 2.1

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

23,160,000 تومان

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 500

توان (kw): 2.5

مشخصات کامل

جاروبرقی صنعتی 1500 وات آب و خاک پردیس فن

0 از 0
جاروبرقی صنعتی 1500 وات آب و خاک پردیس فن

24,800,000 تومان

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی:

توان (kw):

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL

61,024,000 تومان

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 0.48

توان (kw):

مشخصات کامل

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX

205,004,000 تومان

استعلام موجودی

میزان صدا:

ظرفیت کیسه-لیتر :

آب مصرفی: 1.26

توان (kw): 9.2

مشخصات کامل
021-22683706 بالا