بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپ آب و الکتروموتور

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr

استعلام موجودی

توان: 1/8 اسب -0.09kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 9

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1500 دور 40hp B3-180fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1500 دور 40hp B3-180fr

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 60hp B3-280fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 60hp B3-280fr

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 4hp B3-132fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 4hp B3-132fr

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 40hp B3-225fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 40hp B3-225fr

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 250hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 250hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 250 اسب -185kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1hp B3-90fr

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 120hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 120hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 120 اسب -89kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 175hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 175hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 175 اسب -131kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناوری لیو مدل LDW-6-55-1100E پمپ کف کش شناوری لیو مدل LDW-6-55-1100E

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3 پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.7 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.0 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 2hp B3-100fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 2hp B3-100fr

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 5.5hp B3-132fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 5.5hp B3-132fr

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 75hp B3-250fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 75hp B3-250fr

استعلام موجودی

توان: 75 اسب -55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
پمپ آب الکتروژن CAM100 پمپ آب الکتروژن CAM100

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF-75P پمپ آبنما لئو مدل XKF-75P

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.65

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 25hp B3-200fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 1000 دور 25hp B3-200fr

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 200hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 200hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 200 اسب -150kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 9

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.12hp B3-56fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.12hp B3-56fr

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 9

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.75

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.7 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551 الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.8hp B3-56fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.8hp B3-56fr

استعلام موجودی

توان: 1/8 اسب -0.09kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 9

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 150hp B3-315fr الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن مدل 3000 دور 150hp B3-315fr

استعلام موجودی

توان: 150 اسب -113kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا