0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب و الکتروموتور

ست کنترل Haitun مدل PC 16

0 از 0
ست کنترل Haitun مدل PC 16
مشاهده جزئیات

720,000 تومان

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

0 از 0
پمپ آب ابارا CMB1.00ML
مشاهده جزئیات

2,413,000 تومان

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55
مشاهده جزئیات

2,832,000 تومان

2,662,080 تومان

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

0 از 0
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I
مشاهده جزئیات

4,981,000 تومان

4,682,140 تومان

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S

0 از 0
پمپ لجن کش لیو مدل  XSP9-7.5/0.25 S
مشاهده جزئیات

5,818,000 تومان

5,468,920 تومان

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S
مشاهده جزئیات

12,671,000 تومان

11,910,740 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

8,800,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80
مشاهده جزئیات

4,650,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

0 از 0
پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA
مشاهده جزئیات

6,187,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

0 از 0
پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8
مشاهده جزئیات

8,700,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

0 از 0
پمپ کف کش لوارا استیل DOC7
مشاهده جزئیات

8,900,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw
مشاهده جزئیات

18,670,300تومان

استعلام موجودی

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T
مشاهده جزئیات

21,270,000تومان

استعلام موجودی

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

0 از 0
پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310
مشاهده جزئیات

22,414,000تومان

استعلام موجودی

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML
مشاهده جزئیات

67,933,000تومان

استعلام موجودی

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18
مشاهده جزئیات

203,422,000تومان

استعلام موجودی

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

1 از 5
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

021-22683706