فرز

مینی فرز 720 وات کرون مدل CT13499 مینی فرز 720 وات کرون مدل CT13499

1,790,000 تومان

توان: 720 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 900 وات کرون مدل CT13505 مینی فرز 900 وات کرون مدل CT13505

2,090,000 تومان

توان: 900 ولت

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز دسته بلند 1010 وات کرون مدل CT 13022 مینی فرز دسته بلند 1010 وات کرون مدل CT 13022

2,290,000 تومان

توان: 1010 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428 فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428

2,300,000 تومان

توان: 150 وات

سرعت در حالت آزاد: 35000 – 8000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 1010 وات کرون مدل CT13573 مینی فرز 1010 وات کرون مدل CT13573

2,490,000 تومان

توان: 1010 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ دیمردار فرز بوش مدل GWS 750 S کد 0601394120 مینی سنگ دیمردار فرز بوش مدل GWS 750 S کد 0601394120

2,700,000 تومان

توان: 750 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 2800-11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز آهنگری 1500 وات کرون مدل CT13508 فرز آهنگری 1500 وات کرون مدل CT13508

3,190,000 تومان

توان: 1500 وات

سرعت در حالت آزاد: 8500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500 فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500

3,790,000 تومان

توان: 2200 وات

سرعت در حالت آزاد: 8500

مشخصات کامل
فرز آهنگری 2200 وات کرون مدل CT13500 فرز آهنگری 2200 وات کرون مدل CT13500

3,790,000 تومان

توان: 2200 وات

سرعت در حالت آزاد: 8500

مشخصات کامل
فرز نجاری 1400 وات کرون مدل CT11002 فرز نجاری 1400 وات کرون مدل CT11002

4,290,000 تومان

توان: 1400 وات

سرعت در حالت آزاد: 28000 – 9000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز نجاری 2100 وات کرون مدل CT11001 فرز نجاری 2100 وات کرون مدل CT11001

5,290,000 تومان

توان: 2100 وات

سرعت در حالت آزاد: 23000 – 8000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 13-125 CIE کد 060179F002 مینی سنگ فرز بوش مدل  GWS 13-125 CIE کد 060179F002

5,630,000 تومان

توان: 1300 ولت

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 11500- 2800 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز نجاری بوش مدل GKF 600 کد 060160A100 فرز نجاری بوش مدل GKF 600 کد 060160A100

6,800,000 تومان

توان: 600 وات

سرعت در حالت آزاد: 33000

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GWS 22-180 H کد 06018C0100 سنگ فرز بوش مدل GWS 22-180 H کد 06018C0100

7,500,000 تومان

%4

7,200,000 تومان

توان: 2200 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 8500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GWS 26-230 JH کد 0601856M00 سنگ فرز بوش مدل GWS 26-230 JH کد 0601856M00

11,800,000 تومان

توان: 2600 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 6500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ رومیزی 250 وات کرون مدل CT13546 سنگ رومیزی 250 وات کرون مدل CT13546

استعلام موجودی

توان: 250 وات

سرعت در حالت آزاد: 2840 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13289 مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13289

استعلام موجودی

توان: 860 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ رومیزی 170 وات کرون مدل CT13545 سنگ رومیزی  170 وات کرون مدل CT13545

استعلام موجودی

توان: 170 وات

سرعت در حالت آزاد: 2840 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز انگشتی گلو بلند 600 وات کرون مدل CT13307 فرز انگشتی گلو بلند 600 وات کرون مدل CT13307

استعلام موجودی

توان: 600 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 12000-27000 دور در دقيقه

مشخصات کامل
فرز انگشتی گلو کوتاه 600 وات کرون مدل CT13308 فرز انگشتی گلو کوتاه 600 وات کرون مدل CT13308

استعلام موجودی

توان: 600 وات

سرعت در حالت آزاد: 27000 – 12000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 700 وات کرون مدل CT13010 مینی فرز 700 وات کرون مدل CT13010

استعلام موجودی

توان: 700 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
دستگاه پولیش کرون مدل CT13302  دستگاه پولیش  کرون مدل CT13302

استعلام موجودی

توان: 1500 وات

سرعت در حالت آزاد: 3000 – 1000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13572 مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13572

استعلام موجودی

توان: 860 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ رومیزی 350 وات کرون مدل CT13547 سنگ رومیزی 350 وات کرون مدل CT13547

استعلام موجودی

توان: 350 وات

سرعت در حالت آزاد: 2840 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3130 مینی فرز رونیکس مدل 3130

1,498,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 720 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3120 مینی فرز رونیکس مدل 3120

1,598,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 710 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 650 وات کرون مدل CT13501 مینی فرز 650 وات کرون مدل CT13501

1,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 650 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3111 مینی فرز رونیکس مدل 3111

1,798,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 850 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3112 مینی فرز رونیکس مدل 3112

1,898,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 860 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13497 مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13497

1,950,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 860 وات

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3110 مینی فرز رونیکس مدل 3110

1,998,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 880 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3151 مینی فرز رونیکس مدل 3151

2,022,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1000 ولت

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز مینیاتوری رونیکس مدل 3402 فرز مینیاتوری رونیکس مدل 3402

2,198,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 170 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 8000-35000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
لبه گیر برقی رونیکس مدل 7103 لبه گیر برقی رونیکس مدل 7103

2,198,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 550 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 30000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3150N مینی فرز رونیکس مدل 3150N

2,298,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1050 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3100 مینی فرز رونیکس مدل 3100

2,298,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1100 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 3000-11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل

آشنایی با انواع فرز

فرز ها از کاربردی ترین ابزار ای برقی به حیاب می آیند که از آن ها برای تراشکاری، حکاکی، پولیش کردن، شکل دادن و بسیاری از کار های دیگر استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا