فرز

مینی فرز رونیکس مدل 3130 مینی فرز رونیکس مدل 3130

998,000 تومان

توان: 720 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3120 مینی فرز رونیکس مدل 3120

1,198,000 تومان

توان: 710 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3111 مینی فرز رونیکس مدل 3111

1,298,000 تومان

توان: 850 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3112 مینی فرز رونیکس مدل 3112

1,398,000 تومان

توان: 860 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3110 مینی فرز رونیکس مدل 3110

1,498,000 تومان

توان: 880 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
لبه گیر برقی رونیکس مدل 7103 لبه گیر برقی رونیکس مدل 7103

1,498,000 تومان

توان: 550 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 30000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3150N مینی فرز رونیکس مدل 3150N

1,698,000 تومان

توان: 1050 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
لبه گیر برقی رونیکس مدل 7106 لبه گیر برقی رونیکس مدل 7106

1,798,000 تومان

توان: 550 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 30000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3100 مینی فرز رونیکس مدل 3100

1,798,000 تومان

توان: 1100 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 3000-11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز مینیاتوری رونیکس مدل 3402 فرز مینیاتوری رونیکس مدل 3402

1,798,000 تومان

توان: 170 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 8000-35000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز مینیاتوری رونیکس مدل 3401 فرز مینیاتوری رونیکس مدل 3401

1,998,000 تومان

توان: 170 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 8000-35000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل 3302 فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل 3302

1,998,000 تومان

توان: 710 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 12000 تا 28000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3100K مینی فرز رونیکس مدل 3100K

1,998,000 تومان

توان: 1100 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 3000-11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108 اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108

2,198,000 تومان

توان: 710 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 13000 - 33000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ دیمردار فرز بوش مدل GWS 750 S کد 0601394120 مینی سنگ دیمردار فرز بوش مدل GWS 750 S کد 0601394120

2,300,000 تومان

توان: 750 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 2800-11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز سنگبری رونیکس مدل 3241 فرز سنگبری رونیکس مدل 3241

2,998,000 تومان

توان: 2400 ولت

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 6000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 13-125 CIE کد 060179F002 مینی سنگ فرز بوش مدل  GWS 13-125 CIE کد 060179F002

4,100,000 تومان

%6

3,854,000 تومان

توان: 1300 ولت

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 11500- 2800 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GWS 22-180 H کد 06018C0100 سنگ فرز بوش مدل GWS 22-180 H کد 06018C0100

4,000,000 تومان

توان: 2200 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 8500

مشخصات کامل
فرز نجاری بوش مدل GKF 600 کد 060160A100 فرز نجاری بوش مدل GKF 600 کد 060160A100

5,400,000 تومان

توان: 600 وات

سرعت در حالت آزاد: 33000

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GGS 8 SH P کد 601214300 سنگ فرز بوش مدل GGS 8 SH P کد 601214300

استعلام موجودی

توان: 1150 ولت

سرعت در حالت آزاد: 8000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3150 مینی فرز رونیکس مدل 3150

استعلام موجودی

توان: 1050 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 9000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز آهنگری رونیکس مدل 3211 فرز آهنگری رونیکس مدل 3211

استعلام موجودی

توان: 2350 وات

سرعت در حالت آزاد: 8000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز سنگبری رونیکس مدل 3220 فرز سنگبری رونیکس مدل 3220

استعلام موجودی

توان: 2400 ولت

سرعت در حالت آزاد: 6000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GWS 26-180 JH کد 0601855M00 سنگ فرز بوش مدل GWS 26-180 JH کد 0601855M00

استعلام موجودی

توان: 2600 وات

سرعت در حالت آزاد: 8500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز بوش مدل GWS 20-180 H کد 0601849L03 فرز بوش مدل GWS 20-180 H کد 0601849L03

استعلام موجودی

توان: 2000 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 8500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 18V Li کد 060193A30A مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 18V Li کد 060193A30A

استعلام موجودی

توان: 18

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 10000

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3150K مینی فرز رونیکس مدل 3150K

استعلام موجودی

توان: 1050 وات

سرعت در حالت آزاد: 9000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز آهنگری رونیکس مدل 3210 فرز آهنگری رونیکس مدل 3210

استعلام موجودی

توان: 2400 ولت

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 8000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7112 اور فرز نجاری رونیکس مدل 7112

استعلام موجودی

توان: 1850 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 5000 تا 22000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 9 115 کد 060179B000 مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 9 115 کد 060179B000

استعلام موجودی

توان: 900 ولت

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GWS 22-180 H کد 0601881L03 سنگ فرز بوش مدل GWS 22-180 H کد 0601881L03

استعلام موجودی

توان: 2200 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 8500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 17-125 CIE کد 060179H002 مینی سنگ فرز بوش مدل GWS 17-125 CIE کد 060179H002

استعلام موجودی

توان: 1700 وات

قابلیت کنترل سرعت: دارد

سرعت در حالت آزاد: 11500- 2800

مشخصات کامل
مینی فرز رونیکس مدل 3151 مینی فرز رونیکس مدل 3151

استعلام موجودی

توان: 1000 ولت

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز سنگبری رونیکس مدل 3212 فرز سنگبری رونیکس مدل 3212

استعلام موجودی

توان: 2350 وات

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 6000 دور در دقیقه

مشخصات کامل
سنگ فرز بوش مدل GWS 24-180 JH کد 601883103 سنگ فرز بوش مدل GWS 24-180 JH کد 601883103

استعلام موجودی

توان: 2400 ولت

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 8500 دور در دقیقه

مشخصات کامل
فرز بوش مدل GWS 24-230 JH کد 0601884M03 فرز بوش مدل GWS 24-230 JH کد 0601884M03

استعلام موجودی

توان: 2400 ولت

قابلیت کنترل سرعت: ندارد

سرعت در حالت آزاد: 6500 دور در دقیقه

مشخصات کامل

آشنایی با انواع فرز

فرز ها از کاربردی ترین ابزار ای برقی به حیاب می آیند که از آن ها برای تراشکاری، حکاکی، پولیش کردن، شکل دادن و بسیاری از کار های دیگر استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا