شیر برقی

شیر برقی استریم 2W25-220V-G1 شیر برقی استریم 2W25-220V-G1

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-32-220V-G1.1/4 شیر برقی استریم 2W-32-220V-G1.1/4

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4 شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4

403,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2 شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2

1,208,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2 شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2

1,449,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا