0
ورود به پنل کاربری

شیر برقی

شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4

فروش ویژه شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4

460,000 تومان

%14

395,000 تومان

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-32-220V-G1.1/4

شیر برقی استریم 2W-32-220V-G1.1/4

1,137,400 تومان

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2

شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2

1,436,400 تومان

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W25-220V-G1

شیر برقی استریم 2W25-220V-G1

638,400 تومان

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2

شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2

1,197,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا