شوینده فشار قوی (کارواش خانگی)

کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact

4,250,000 تومان

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060 کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060

4,900,000 تومان

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100 پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

5,066,000 تومان

حداکثر فشار: 100

توان (kw): 1.3

آب مصرفی: 360

مشخصات کامل
کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium کد 16733040 کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium کد 16733040

5,800,000 تومان

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 20 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

7,079,000 تومان

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360

مشخصات کامل
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391 کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

7,831,000 تومان

حداکثر فشار: 135

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 440

مشخصات کامل
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491 کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491

8,771,000 تومان

حداکثر فشار: 145

توان (kw): 2.1

آب مصرفی: 450

مشخصات کامل
کارواش فشارقوی کارچر مدل K4 کارواش فشارقوی کارچر مدل K4

9,540,000 تومان

حداکثر فشار: 130 بار

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 420 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

10,175,000 تومان

حداکثر فشار: 130

توان (kw): 1.7

آب مصرفی: 370

مشخصات کامل
کارواش کارچر k4 compact home کارواش کارچر k4 compact home

11,450,000 تومان

حداکثر فشار: 130

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 420 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتیگراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

11,757,000 تومان

حداکثر فشار: 130

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 370

مشخصات کامل
کارواش کارشر مدل K5 کارواش کارشر مدل K5

12,775,000 تومان

حداکثر فشار: 145 بار

توان (kw): 2.1

آب مصرفی: 500 لیتر برساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
کارواش فشار قوی کارشر مدل K7 FULL CONTROL PLUS کد 13170300 کارواش فشار قوی کارشر مدل K7 FULL CONTROL PLUS کد 13170300

28,450,000 تومان

حداکثر فشار: 180 بار

توان (kw): 3

آب مصرفی: 600 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 135

توان (kw): 1.5

آب مصرفی: 0.36

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 195

توان (kw): 2.5

آب مصرفی: 0.42

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 0.33

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U111 کارواش رونیکس مدل RP-U111

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر فشار بخار: 5 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 5.6 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U141 کارواش رونیکس مدل RP-U141

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 140 بار

توان (kw): 1.65

حداکثر فشار بخار: 5 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 7.4 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U161 کارواش رونیکس مدل RP-U161

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 160 بار

توان (kw): 2

حداکثر فشار بخار: 6 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 9.4 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0100C کارواش رونیکس مدل RP-0100C

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر دمای آب ورودی : 40درجه سانتی‌گراد

حداکثر فشار بخار: 5.4 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0110C کارواش رونیکس مدل RP-0110C

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110 بار

توان (kw): 1.4

وزن کامل: 6 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0101C کارواش رونیکس مدل RP-0101C

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100

توان (kw): 1

وزن کامل: 9 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0102C کارواش رونیکس مدل RP-0102C

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.2

وزن کامل: 9 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-4100 کارواش رونیکس مدل RP-4100

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 130 بار

توان (kw): 1.5

وزن کامل: 9 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117 کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

2,900,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.3

آب مصرفی: 390

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-2100 کارواش رونیکس مدل RP-2100

5,998,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1400 وات

قدرت مکش: 16 کیلوپاسکال

ظرفیت مخزن: 3 لیتر

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

8,830,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 120

توان (kw): 1.5

آب مصرفی: 360

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-1160 کارواش رونیکس مدل RP-1160

9,488,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 160 بار

توان (kw): 2.2

حداکثر فشار بخار: 7.3 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 19.6 کیلوگرم

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

16,245,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 150

توان (kw): 2.1

آب مصرفی: 420

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

24,591,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 160

توان (kw): 2.5

آب مصرفی: 500

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL

64,792,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 140

آب مصرفی: 0.48

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX

217,661,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 200

توان (kw): 9.2

آب مصرفی: 1.26

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U100E کارواش رونیکس مدل RP-U100E

3,798,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی‌گراد

حداکثر فشار بخار: 6.5 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U100 کارواش رونیکس مدل RP-U100

3,998,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر فشار بخار: 6.5 لیتر بر دقیقه

وزن کامل: 6 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0100 کارواش رونیکس مدل RP-0100

4,698,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر دمای آب ورودی : 40درجه سانتی‌گراد

حداکثر فشار بخار: 6.5 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل

آشنایی با شوینده فشار قوی (کارواش خانگی)

یکی از وسایل نظافتی است که آب را با فشار بالایی به سمت خروجی منتقل کرده و نظافت را برای شما انجام میدهد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا