0
ورود به پنل کاربری

شوینده فشار قوی (کارواش خانگی)

کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060

0 از 0
کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060
مشاهده جزئیات

3,950,000 تومان

3,850,000 تومان

کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact

0 از 0
کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact
مشاهده جزئیات

4,100,000 تومان

3,930,000 تومان

کارواش کارچر k4 compact home

0 از 0
کارواش کارچر k4 compact home
مشاهده جزئیات

10,460,000 تومان

کارواش کارشر مدل K5

0 از 0
کارواش کارشر مدل K5
مشاهده جزئیات

13,750,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP
مشاهده جزئیات

8,316,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L
مشاهده جزئیات

15,300,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG
مشاهده جزئیات

23,160,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL
مشاهده جزئیات

61,024,000تومان

استعلام موجودی

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX

0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX
مشاهده جزئیات

205,004,000تومان

استعلام موجودی

آشنایی با شوینده فشار قوی (کارواش خانگی)

یکی از وسایل نظافتی است که آب را با فشار بالایی به سمت خروجی منتقل کرده و نظافت را برای شما انجام میدهد.

نمایش بیشتر