شوینده فشار قوی (کارواش خانگی)

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117 کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

4,100,000 تومان

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.3

آب مصرفی: 390

مشخصات کامل
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391 کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

5,416,000 تومان

حداکثر فشار: 135

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 440

مشخصات کامل
کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium کد 16733040 کارواش خانگی کارچر مدل k2 premium کد 16733040

5,800,000 تومان

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 20 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100 پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

6,586,000 تومان

حداکثر فشار: 100

توان (kw): 1.3

آب مصرفی: 360

مشخصات کامل
کارواش فشارقوی کارچر مدل K4 کارواش فشارقوی کارچر مدل K4

14,800,000 تومان

حداکثر فشار: 130 بار

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 420 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

15,284,000 تومان

حداکثر فشار: 130

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 370

مشخصات کامل
کارواش کارشر مدل K5 کارواش کارشر مدل K5

17,500,000 تومان

حداکثر فشار: 145 بار

توان (kw): 2.1

آب مصرفی: 500 لیتر برساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
کارواش کارچر k4 compact home کارواش کارچر k4 compact home

17,500,000 تومان

حداکثر فشار: 130

توان (kw): 1.8

آب مصرفی: 420 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتیگراد

مشخصات کامل
کارواش فشار قوی کارشر مدل K7 FULL CONTROL PLUS کد 13170300 کارواش فشار قوی کارشر مدل K7 FULL CONTROL PLUS کد 13170300

29,500,000 تومان

حداکثر فشار: 180 بار

توان (kw): 3

آب مصرفی: 600 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U130 کارواش رونیکس مدل RP-U130

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 130 بار

توان (kw): 1.6

حداکثر فشار بخار: 7.2 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 9.2 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U111 کارواش رونیکس مدل RP-U111

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر فشار بخار: 5 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 5.6 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U141 کارواش رونیکس مدل RP-U141

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 140 بار

توان (kw): 1.65

حداکثر فشار بخار: 5 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 7.4 کیلوگرم

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 135

توان (kw): 1.5

آب مصرفی: 0.36

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 195

توان (kw): 2.5

آب مصرفی: 0.42

مشخصات کامل
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 0.33

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-2100 کارواش رونیکس مدل RP-2100

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1400 وات

قدرت مکش: 16 کیلوپاسکال

ظرفیت مخزن: 3 لیتر

مشخصات کامل
کارواش 1400 وات چرخدار کرون مدلCT42020 کارواش 1400 وات چرخدار کرون مدلCT42020

استعلام موجودی

توان (kw): 1400 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

وزن کامل: 5/3 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش 1400وات ساده کرون مدل CT42019 کارواش 1400وات ساده کرون مدل CT42019

استعلام موجودی

توان (kw): 1400 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

وزن کامل: 4/6 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش 1800 وات کرون مدل CT42022 کارواش 1800 وات کرون مدل CT42022

استعلام موجودی

توان (kw): 1800 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

وزن کامل: 9/1 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش 1800 وات کرون مدل CT42021 کارواش 1800 وات کرون مدل CT42021

استعلام موجودی

توان (kw): 1800 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

وزن کامل: 9/1 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش 1800 وات کرون مدل CT42023 کارواش 1800 وات کرون مدل CT42023

استعلام موجودی

توان (kw): 2000 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

وزن کامل: 12/3 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش 2000 وات کرون مدل CT42024 کارواش 2000 وات کرون مدل CT42024

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 150 بار

توان (kw): 2000 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 60 درجه سانتی گراد

وزن کامل: 13 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U100E کارواش رونیکس مدل RP-U100E

3,998,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی‌گراد

حداکثر فشار بخار: 6.5 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact کارواش خانگی کارچر مدل k2 compact

4,800,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
کارواش 1200 وات کرون مدل CT42025 کارواش 1200 وات کرون مدل CT42025

4,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان (kw): 1200 وات

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتیگراد

وزن کامل: 13 کیلوگرم

طول کابل (متر): 2

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0100 کارواش رونیکس مدل RP-0100

4,898,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر دمای آب ورودی : 40درجه سانتی‌گراد

حداکثر فشار بخار: 6.5 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060 کارواش خانگی کرشر k2 compact car کد 16735060

4,900,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110

توان (kw): 1.4

آب مصرفی: 360 لیتر بر ساعت

حداکثر دمای آب ورودی : 40 درجه سانتی گراد

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U100 کارواش رونیکس مدل RP-U100

4,998,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر فشار بخار: 6.5 لیتر بر دقیقه

وزن کامل: 6 کیلوگرم

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0100C کارواش رونیکس مدل RP-0100C

4,998,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.4

حداکثر دمای آب ورودی : 40درجه سانتی‌گراد

حداکثر فشار بخار: 5.4 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0102C کارواش رونیکس مدل RP-0102C

5,298,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100 بار

توان (kw): 1.2

وزن کامل: 9 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0101C کارواش رونیکس مدل RP-0101C

5,498,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 100

توان (kw): 1

وزن کامل: 9 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-0110C کارواش رونیکس مدل RP-0110C

5,898,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 110 بار

توان (kw): 1.4

وزن کامل: 6 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-4100 کارواش رونیکس مدل RP-4100

5,988,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 130 بار

توان (kw): 1.5

وزن کامل: 9 کیلوگرم

طول کابل (متر): 5

مشخصات کامل
کارواش رونیکس مدل RP-U161 کارواش رونیکس مدل RP-U161

6,898,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر فشار: 160 بار

توان (kw): 2

حداکثر فشار بخار: 6 لیتر در دقیقه

وزن کامل: 9.4 کیلوگرم

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با شوینده فشار قوی (کارواش خانگی)

یکی از وسایل نظافتی است که آب را با فشار بالایی به سمت خروجی منتقل کرده و نظافت را برای شما انجام میدهد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا