0
ورود به پنل کاربری

فدک

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 22/1

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 22/1

8,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 27/1

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 27/1

8,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 42/2

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 42/2

8,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5 اسب -3.7kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 32/1

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 32/1

9,100,000 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 50

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 22/1B

پمپ کف کش 4 اینچ مدل F 22/1B

9,100,000 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 90

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 32/1B

9,550,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 54/2

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 54/2

9,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 54/2

پمپ کف کش 3 اینچ فدک مدل F 54/2

10,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 72/3

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 72/3

10,600,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2

11,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 72/3

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 72/3

11,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1

11,100,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 22/1B

11,100,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 92/3

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 92/3

11,150,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 72/3

11,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 120/4

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 120/4

11,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 92/3

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 92/3

11,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14 اسب -10.4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 120/4

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 120/4

13,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ آب کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B

پمپ آب کف کش 6 اینچ فدک مدل F 32/1B

13,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 54/2B

13,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 92/3

13,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 150/5

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 150/5

13,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4

پمپ کف کش 4 اینچ فدک مدل F 120/4

15,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 180/6

پمپ کف کش 2 اینچ فدک مدل F 180/6

15,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 150/5

پمپ کف کش 3 اینچ مدل F 150/5

15,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 50/2

پمپ کف کش 6 اینچ فدک مدل F 50/2

16,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند فدک

یکی از تولید کنندگان با سابقه انواع پمپ کفکش و لجنکش در کشور، شرکت فدک است. فدک توانسته با بیش از 50 سال سابقه و به کارگیری پرسنل متخصص و مجرب و همینطور ماشین آلات مدرن و مرتبط برای ساخت انواع محصولاتش، مجموعه ای از پمپ های مستغرق با آبدهی و ارتفاع بالا را تولید کند. کیفیت خوب محصولات، موجب کسب جایگاه ویژه ای در صنعت پمپ سازی توسط مجموعه پمپ فدک شده است. هدف گروه صنعتی فدک تولید بهترین کیفیت و ارائه آن ها با بهترین قیمت است که همه پرسنل آن سعی کرده اند در راستای پیروزی در صحنه رقابت داخلی و خارجی نهایت تلاش خود را نمایند.

فدک با تولید محصولاتی همچون کفکش فدک و لجنکش فدک که دارای روتور و استاتور استاندارد بوده و در عین حال بالاترین راندمان کاری در کنار مصرف کمتر آمپر و کاهش استهلاک را دارد، توانسته رضایت و توجه مشتریان داخلی را جلب نماید. ویژگی محصولات لجنکش و کفکش تولیدی فدک اینگونه است: دارای رنج خروجی 2 تا 6 اینچ، حداکثر ارتفاع 180 متر، جنس بدنه پمپ چدن و انواع آلیاژ برنز و استنلس استیل، مناسب برای انواع سیالاتی مانند آب تمیز و شور و سیالات شیمیایی

021-22683706 تماس
تماس
بالا