دیزل ساز

منبع تحت فشار دیزل‌ساز 8 لیتری منبع تحت فشار دیزل‌ساز 8 لیتری

175,200 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حداکثر فشار : 12 بار

حجم مخزن (لیتر): 8 لیتر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM16

1,486,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.4 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM45

1,528,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,430,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,810,400 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

3,091,200 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

3,784,800 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

3,800,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

4,303,200 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
منبع تحت فشار دیزل‌ساز 24 لیتری منبع تحت فشار دیزل‌ساز 24 لیتری

313,200 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حداکثر فشار : 12 بار

حجم مخزن (لیتر): 24 لیتر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

845,760 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

899,640 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

945,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

1,172,160 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

1,186,320 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

1,211,760 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

1,338,480 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

1,441,440 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

1,710,720 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

1,797,840 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

1,851,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

2,038,560 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM80

2,070,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

2,125,680 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

2,127,240 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

2,310,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

2,342,640 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

2,708,640 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

3,068,160 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

3,188,520 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

3,285,120 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

3,372,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

3,419,760 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

3,662,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

3,744,480 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

فروش پمپ دیزل ساز:

گروه صنعتي ديزل‌ساز با بیش از 4 دهه فعالیت در واردات و طراح و تولید  انواع پمپ آب، الكتروموتور، ديزل ژنراتور، آلترناتور، موتورپمپ، مكانيكال سيل، لوازم کشاورزی و شستشو و همچنین محصولات ساختمانی به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا