دیزل ساز

منبع تحت فشار دیزل‌ساز 8 لیتری منبع تحت فشار دیزل‌ساز 8 لیتری

380,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حداکثر فشار : 12 بار

حجم مخزن (لیتر): 8 لیتر

مشخصات کامل
منبع تحت فشار دیزل‌ساز 24 لیتری منبع تحت فشار دیزل‌ساز 24 لیتری

920,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حداکثر فشار : 12 بار

حجم مخزن (لیتر): 24 لیتر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM45

2,500,000 تومان

%8

2,300,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM16

2,070,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.4 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

2,226,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM80

3,150,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

3,392,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

3,627,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

3,910,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

3,910,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150 الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

4,628,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200 الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

4,859,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

5,118,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -1.19kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

5,462,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

5,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

8,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 ... »

فروش پمپ دیزل ساز:

گروه صنعتي ديزل‌ساز با بیش از 4 دهه فعالیت در واردات و طراح و تولید  انواع پمپ آب، الكتروموتور، ديزل ژنراتور، آلترناتور، موتورپمپ، مكانيكال سيل، لوازم کشاورزی و شستشو و همچنین محصولات ساختمانی به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا