بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

دیزل ساز

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

6,452,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200 الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150 الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 ... »

فروش پمپ دیزل ساز:

گروه صنعتي ديزل‌ساز با بیش از 4 دهه فعالیت در واردات و طراح و تولید  انواع پمپ آب، الكتروموتور، ديزل ژنراتور، آلترناتور، موتورپمپ، مكانيكال سيل، لوازم کشاورزی و شستشو و همچنین محصولات ساختمانی به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا