0
ورود به پنل کاربری

دیزل ساز

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,209,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM16

1,351,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.4 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM45

1,390,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM80

1,882,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,555,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

2,555,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

3,278,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

3,440,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

3,912,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

4,390,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

4,609,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

1,925,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

حداکثر آبدهی: 48

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

2,810,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

704,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

749,700 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

788,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

976,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 24

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

988,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 24

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

1,009,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 24

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

1,115,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 24

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

1,201,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 24

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

1,425,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

1,498,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

1,543,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

1,698,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

1,771,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

1,772,700 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

1,952,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 28

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

2,257,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

2,556,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

2,657,100 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

2,737,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

2,849,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

3,120,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

3,203,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 38

مشخصات کامل

فروش پمپ دیزل ساز:

گروه صنعتي ديزل‌ساز با بیش از 4 دهه فعالیت در واردات و طراح و تولید  انواع پمپ آب، الكتروموتور، ديزل ژنراتور، آلترناتور، موتورپمپ، مكانيكال سيل، لوازم کشاورزی و شستشو و همچنین محصولات ساختمانی به فعالیت می پردازد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا