بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

هیوندای

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر الکترونیکی کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر الکترونیکی

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 400

مشخصات کامل
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 630 آمپر الکترونیکی کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 630 آمپر الکترونیکی

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

ویژگی: قابل تنظیم

آمپر: 630

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

31,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

32,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

32,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

56,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

56,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 10 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 10 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 16 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 16 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 40 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 40 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 63 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 63 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 25 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 32 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 50 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 50 آمپر

64,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 10 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 10 آمپر

94,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 100 آمپر کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 100 آمپر

131,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 100

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری

139,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

مشخصات کامل
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 125 آمپر کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 125 آمپر

140,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 125

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری

143,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر

169,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر

170,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر

170,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

171,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر

171,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر

177,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر

177,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری

192,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

مشخصات کامل
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری

209,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل
کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر

255,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری

302,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

319,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

319,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر

351,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر

416,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

معرفی برند هیوندا

شرکت هیوندا الکتریک در سال 1977 کار خود را در زمینه تولید تجهیزات و سیستم های سنگین الکتریکی آغاز کرد. هیوندا با به کار گیری دانش روز و تکیه بر استعداد و خلاقیت بالای نیروی متخصص خود خیلی سریع در کار خود پیشرفت کرده و توانست محصولاتی با فن آوری جدید تولید کند.

وقتی که نام هیوندا به وسط می آید در ذهن بیشتر مردم یک کارخانه تولید ماشین های گران قیمت تداعی می شود. در صورتی که این برند در زمینه برق و تولید محصولات الکتریکی  هم فعال است. این برند با توجه به قیمت محصولاتش که در مقایسه با رقبایش بسیار مناسب است، مورد استقبال مصرف کننده گان قرار گرفته سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده است .

هیوندا الکتریک با امضا یک توافق نامه با برند زیمنس در راستای گسترش بخش تابلو ها و و ترانسفورماتورها کار خود را توسعه داده و همچنین علاوه بر زیمنس قرار داد همکاری با برند های معتبر دیگری نیز همچون وستینگ هاوس، تراساکی و میتسوبیشی را امضا کرده است.

هیوندا با اتکا و اطمینان به محصولات تولیدی خود از ابتدای فعالیتش شروع به صادرات محصولات خود کرد. این برند گواهینامه ها و جوایز بسیاری را در کارنامه کاری خود دارد از جمله گواهینامه بین المللی ISO9001 ، CANsZ229.1،  تولید موتور مقاوم در برابر انفجار و جوایز سال کره و ... .

 از محصولاتی که این برند به طراحی و تولید آن ها می پردازد می توان به کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک هوایی، کلید اتوماتیک کامپکت، کنتاکتور، بی متال، کلید حرارتی و... اشاره کرد. محصولاتی که این برند به طراحی و تولید آن ها می پردازد برای استفاده در مصارف گوناگون صنعتی دارد. بهتر است بدانید کلید مینیاتوری و فیوز تولید شده توسط این محصول در سیستم های برق ساختمان های مسکونی استفاده بسیار بالایی دارد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا