0
ورود به پنل کاربری

گرمایش

فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

1,200,000 تومان

توان: 2000

هوادهی: 2000 وات

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

1,250,000 تومان

توان: 800

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 800 وات

مشخصات کامل

بخاری گازی شعله نما بدون دودکش آبسال مدل 481

بخاری گازی شعله نما بدون دودکش آبسال مدل 481

1,280,000 تومان

نصب: ایستاده

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

دودکش: نیاز ندارد

مشخصات کامل

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

4,905,000 تومان

توان: 1.5-3-4.5

هوادهی: 500

نصب: دیواری

منبع انرژی: برق

مشخصات کامل

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

5,254,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 32000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی 260 انرژی

 بخاری کارگاهی 260 انرژی

5,254,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

7,074,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

7,085,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

7,848,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

هیتر برقی انرژی EH0150

هیتر برقی انرژی EH0150

8,720,000 تومان

توان: 15-10-5

هوادهی: 1300/765

منبع انرژی: برق

مشخصات کامل

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

11,445,000 تومان

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

13,396,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 18000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 200/360

دودکش: نیاز ندارد

مشخصات کامل

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

13,625,000 تومان

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 150

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

14,552,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 25000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700

دودکش: نیاز دارد

مشخصات کامل

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

16,459,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

دودکش: نیاز دارد

مشخصات کامل

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

19,838,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

نصب: دیواری , رو میزی

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 845 انرژی

هیتر گازی 845 انرژی

20,928,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

دودکش: نیاز دارد

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

24,525,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

26,705,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

26,814,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی: 6800

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

65,400,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

67,907,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

101,370,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

دودکش: نیاز دارد

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 220

بخاری برقی گوسونیک مدل 220

300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 223

بخاری برقی گوسونیک مدل 223

445,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1800 وات

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 1800 وات

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 222

بخاری برقی گوسونیک مدل 222

580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

نصب: ایستاده

حداکثر توان گرمایشی: 1600 وات

سیستم قطع خودکار: دارد

مشخصات کامل

فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

658,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا