0
ورود به پنل کاربری

گرمایش

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

18,442,800 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

1,100,000 تومان

توان: 800

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 800 وات

مشخصات کامل

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 220

بخاری برقی گوسونیک مدل 220

300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 223

بخاری برقی گوسونیک مدل 223

445,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1800 وات

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 1800 وات

مشخصات کامل

فن هیتر پارس خزر مدل FH-2000P

فن هیتر پارس خزر مدل FH-2000P

505,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 222

بخاری برقی گوسونیک مدل 222

580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

نصب: ایستاده

حداکثر توان گرمایشی: 1600 وات

سیستم قطع خودکار: دارد

مشخصات کامل

فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

658,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

مشخصات کامل

فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

965,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 2000

هوادهی: 2000 وات

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-318

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-318

1,160,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2400

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 2400 وات

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

4,206,900 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

4,290,000 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

نصب: دیواری

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

4,609,000 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

نصب: دیواری

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

4,643,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5-3-5

هوادهی: 500

مشخصات کامل

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

4,883,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 32000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

4,888,300 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

5,324,000 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

نصب: دیواری

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی 260 انرژی

 بخاری کارگاهی 260 انرژی

5,883,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

6,431,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

6,441,900 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 32RSi

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 32RSi

6,843,000 تومان

استعلام موجودی

نصب: دیواری

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل

هیتر برقی انرژی EH0150

هیتر برقی انرژی EH0150

7,935,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 15-10-5

هوادهی: 1300/765

مشخصات کامل

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

7,946,100 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

8,281,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

10,954,500 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 150

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

12,404,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 18000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 360

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا