0
ورود به پنل کاربری

گرمایش

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

0 از 0
هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

13,080,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-206

0 از 0
بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-206

750,000 تومان

توان: 600

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

0 از 0
بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

1,100,000 تومان

توان: 800

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری برقی خانگی VORTICE SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0 FR 70141

0 از 0
بخاری برقی خانگی VORTICE SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0 FR 70141

2,200,000 تومان

توان: 2000

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF

9,570,000 تومان

8,550,000 تومان %11 تخفیف

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28FF

1 از 3
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28FF

10,900,000 تومان

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF

11,950,000 تومان

11,350,000 تومان %6 تخفیف

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF

11,550,000 تومان

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF

11,550,000 تومان

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

0 از 0
هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 220

0 از 0
بخاری برقی گوسونیک مدل 220

300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 223

0 از 0
بخاری برقی گوسونیک مدل 223

445,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1800 وات

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

فن هیتر پارس خزر مدل FH-2000P

0 از 0
فن هیتر پارس خزر مدل FH-2000P

505,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل 222

0 از 0
بخاری برقی گوسونیک مدل 222

580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

0 از 0
فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

658,600 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

0 از 0
فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

965,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 2000

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی: 2000 وات

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-318

0 از 0
بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-318

1,160,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2400

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

0 از 0
هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

3,444,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5-3-5

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی: 500

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF

3,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی 260 انرژی

0 از 0
 بخاری کارگاهی 260 انرژی

3,564,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

0 از 0
 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

3,564,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 32000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

4,206,900 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

4,290,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

4,609,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

0 از 0
 بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

0 از 0
 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

0 از 0
بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

4,888,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

5,324,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

5,341,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28i

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28i

5,872,700 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

0 از 0
هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

5,940,500 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

مشخصات کامل

هیتر برقی انرژی EH0150

0 از 0
هیتر برقی انرژی EH0150

6,322,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15-10-5

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی: 1300/765

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi

6,412,200 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل
021-22683706 بالا