گرمایش

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045 هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

7,488,000 تومان

توان: 1.5-3-4.5

قدرت حرارتی ورودی: 3870

هوادهی: 500

نصب: دیواری

مشخصات کامل
بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250  بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

7,892,000 تومان

توان: 36 کیلووات

قدرت حرارتی ورودی: 32000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل
بخاری کارگاهی 260 انرژی  بخاری کارگاهی 260 انرژی

7,892,000 تومان

توان: 35 کیلو وات

قدرت حرارتی ورودی: 30000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 350-550

مشخصات کامل
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430  بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

10,311,000 تومان

توان: 58 کیلووات

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500-1000

مشخصات کامل
بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460 بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

10,311,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500-950

مشخصات کامل
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

11,336,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500-950

مشخصات کامل
هیتر برقی انرژی EH0150 هیتر برقی انرژی EH0150

13,309,000 تومان

توان: 15-10-5 کیلووات

هوادهی: 1300/765

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

مشخصات کامل
هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

18,258,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 25000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 150 متر مربع

کشور سازنده: ایران

مشخصات کامل
مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618 مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

20,557,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 18000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 200/360

مشخصات کامل
بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

20,786,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 150 متر مربع

مشخصات کامل
مینی هیتر گازی انرژی سری 625 مینی هیتر گازی انرژی سری 625

21,647,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 25000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700

مشخصات کامل
هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

26,204,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل
هیتر گازی 845 انرژی هیتر گازی 845 انرژی

34,226,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

دودکش: نیاز دارد

مشخصات کامل
هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

34,248,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

نصب: دیواری , رو میزی

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

38,444,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 600-900

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

41,878,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 600-900

مشخصات کامل
هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660 هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

42,172,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی: 6800

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

104,716,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 2500-4000

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

108,782,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 2500-4000

کشور سازنده: ایران

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000

155,042,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

162,366,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 300000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 5500-8500

مشخصات کامل
بخاری برقی گوسونیک مدل 220 بخاری برقی گوسونیک مدل 220

300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

مشخصات کامل
بخاری برقی گوسونیک مدل 223 بخاری برقی گوسونیک مدل 223

445,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1800 وات

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 1800 وات

مشخصات کامل
بخاری برقی گوسونیک مدل 222 بخاری برقی گوسونیک مدل 222

580,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1600

نصب: ایستاده

حداکثر توان گرمایشی: 1600 وات

سیستم قطع خودکار: دارد

مشخصات کامل
فن هیتر پارس خزر مدل FH-2000P فن هیتر پارس خزر مدل FH-2000P

630,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

مشخصات کامل
فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M فن هیتر ایستاده مدل دستی SH-2000M

659,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2

مشخصات کامل
بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-318 بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-318

1,160,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2400

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 2400 وات

مشخصات کامل
فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P فن هیتر ایستاده پارس خزر مدل خودکار SH-2000P

1,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2000

هوادهی: 2000 وات

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

مشخصات کامل
بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209 بخاری برقی گوسونیک مدل GEH-209

1,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 800

نصب: ایستاده

دودکش: نیاز ندارد

حداکثر توان گرمایشی: 800 وات

مشخصات کامل
بخاری گازی شعله نما بدون دودکش آبسال مدل 481 بخاری گازی شعله نما بدون دودکش آبسال مدل 481

1,280,000 تومان

استعلام موجودی

نصب: ایستاده

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

دودکش: نیاز ندارد

مشخصات کامل
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

4,207,000 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

4,290,000 تومان

استعلام موجودی

نصب: دیواری

منبع انرژی: گاز طبیعی

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

4,609,000 تومان

استعلام موجودی

نصب: دیواری

منبع انرژی: گاز طبیعی

قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4in

حداقل فشار آب سرد ورودی: 0/13bar

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا