بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

دارکار

آویز سقفی مدل الینا دو شعله دارکار کد 81 آویز سقفی مدل الینا دو شعله دارکار کد 81

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا دو شعله دارکار کد 188 آویز سقفی مدل لیلا دو شعله دارکار کد 188

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار کد 237 لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار کد 237

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218 لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار کد 274 لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار کد 274

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل آرک دارکار کد 478 لوستر دیواری مدل آرک دارکار کد 478

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل امپایردارکار کد 602 کنار سالنی مدل امپایردارکار کد 602

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل مشبک پایه بلند دارکار کد 618 کنار سالنی مدل مشبک پایه بلند دارکار کد 618

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل لومینا دارکار کد 630 کنار سالنی مدل لومینا دارکار کد 630

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
ساعت کیدی دارکار کد 801 ساعت کیدی دارکار کد 801

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
ساعت سان کوچک دارکار ساعت سان کوچک دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل یونیک دارکار کد 420 لوستر دیواری مدل یونیک دارکار کد 420

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره دو شعله دارکار کد r78 آویز سقفی مدل کره دو شعله دارکار کد r78

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79 آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اطلس دو شعله دارکار کد 131 آویز سقفی مدل اطلس دو شعله دارکار کد 131

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل کسری-طرح کودک-دارکار کد 402 لوستر دیواری مدل کسری-طرح کودک-دارکار کد 402

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل چتری منبت دارکار کد 468 لوستر دیواری مدل چتری منبت دارکار کد 468

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل لونا چهارضلعی دارکار کد 604 کنار سالنی مدل لونا چهارضلعی دارکار کد 604

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل اطلس دارکار کد 489 لوستر دیواری مدل اطلس دارکار کد 489

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
ساعت طرح فنجان دارکار کد 822 ساعت طرح فنجان دارکار کد 822

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

مشخصات کامل
آباژور مدل مینا دارکار کد 536 آباژور مدل مینا دارکار کد 536

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار لوستر دیواری مدل حلقه ای دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل شش گوش منبت دارکار کد 106 آویز سقفی مدل شش گوش منبت دارکار کد 106

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل روستیک تک شعله دارکار کد 109 آویز سقفی مدل روستیک تک شعله دارکار کد 109

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110 آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا سه شعله دارکار کد 190 آویز سقفی مدل لیلا سه شعله دارکار کد 190

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل رویال دارکار کد 419 لوستر دیواری مدل رویال دارکار کد 419

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل گلسار دارکار کد 627 کنار سالنی مدل گلسار دارکار کد 627

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای بزرگ دارکار کد 180 آویز سقفی مدل پنجره ای  بزرگ دارکار کد 180

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265 لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار کد 267 لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار کد 267

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل ویتو دارکار کد 412 لوستر دیواری مدل ویتو دارکار کد 412

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر دیواری مدل اسپرت دارکار کد 416 لوستر دیواری مدل اسپرت دارکار کد 416

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: دیواری

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
1 2 3 ... 9 »

آشنایی با برند دارکار

دارکار اولین تولیدکننده، طراح و مبتکر لوسترهای چوبی در ایران، با بیش از 37 سال تجربه، بزرگترین و موفق ترین تولیدکننده لوسترهای چوبی در ایران و خاورمیانه است که با ارائه بیش از 150 مدل لوستر چوبی و چراغ های تزئینی و طراحی های فوق العاده توانسته اکثر سلایق را در ایران و خاورمیانه به خود جذب کند. تنوع فوق العاده، کیفیت بالا، قیمت مناسب، گارانتی و خدمات پس از فروش از دارکار برندی بی نظیر ساخته است.

نظرات

نادر جوادی فر
/ 25 - مرداد - 1401

سلام یه شناور طبقاتی استیل میخواستم که 150به بالا ارتفاع داشته باشه چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با  عرض سلام و احترام 

شما میتوانید  پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021  استفاده نماید

جلال نادری
/ 27 - مرداد - 1401

پمپ شناوری میخواستم که ارتفاع 77 الی 67 متر باشه و 2 اینچ تک فاز باشه چه پیشنهادی میدید

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5 میباشد

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا