0
ورود به پنل کاربری

ویلو

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

1,580,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5

3,400,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 4-4

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 4-4

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 3-4

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 3-4

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 9-4

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 9-4

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial Peripheral

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial Peripheral

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1.1 اسب -0.82kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

آشنایی با برند ویلو

ویلو یکی از شرکت های آلمانی است که در سال 1872 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ آب آغاز و ادامه داد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا