بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

blowtech

ساید چنل 0.4 کیلووات بلوتک 2RB 210-7AH16 ساید چنل 0.4 کیلووات بلوتک 2RB 210-7AH16

7,785,000 تومان

%7

7,240,000 تومان

توان: 0.4 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.37 کیلو وات بلوتک 2RB 210-7AA11 ساید چنل 0.37 کیلو وات بلوتک 2RB 210-7AA11

7,826,000 تومان

%7

7,278,000 تومان

توان: 0.37 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.8 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AA11 ساید چنل 0.8 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AA11

10,605,000 تومان

%7

9,863,000 تومان

توان: 0.8 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 145

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 0.85 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AH16 ساید چنل 0.85 کیلووات بلوتک 2RB 410-7AH16

10,605,000 تومان

%7

9,863,000 تومان

توان: 0.85 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 145

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 1.6 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AH26 ساید چنل 1.6 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AH26

16,005,000 تومان

%7

14,885,000 تومان

توان: 1.6 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 1.5 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AA21 ساید چنل 1.5 کیلووات بلوتک 2RB 510-7AA21

16,005,000 تومان

%7

14,885,000 تومان

توان: 1.5 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 610-7AH16 ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 610-7AH16

19,535,000 تومان

%7

18,168,000 تومان

توان: 2.2 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 265

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 420-7HH46 ساید چنل 2.2 کیلووات بلوتک 2RB 420-7HH46

28,580,000 تومان

%7

26,579,000 تومان

توان: 2.2 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 150

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 710-7AH37 ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 710-7AH37

31,439,000 تومان

%7

29,238,000 تومان

توان: 4.0 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 318

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 520-7HH57 ساید چنل 4.0 کیلووات بلوتک 2RB 520-7HH57

37,906,000 تومان

%7

35,253,000 تومان

توان: 4.0 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 5.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH17 ساید چنل 5.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH17

55,461,000 تومان

%7

51,579,000 تومان

توان: 5.5 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 530

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH27 ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 810-7AH27

60,981,000 تومان

%7

56,712,000 تومان

توان: 7.5 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 530

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 720-7HH57 ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 2RB 720-7HH57

69,043,000 تومان

%7

64,210,000 تومان

توان: 7.5 کیووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 320

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 4RB630-OAH67-8 ساید چنل 7.5 کیلووات بلوتک 4RB630-OAH67-8

87,996,000 تومان

%7

81,836,000 تومان

توان: 7.5 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 11 کیلووات بلوتک 2RB 820-7HH37 ساید چنل 11 کیلووات بلوتک 2RB 820-7HH37

102,286,000 تومان

%7

95,126,000 تومان

توان: 11 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 520

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
ساید چنل 12.5 کیلووات بلوتک 2RB 910-7AH17 ساید چنل 12.5 کیلووات بلوتک 2RB 910-7AH17

114,620,000 تومان

%7

106,597,000 تومان

توان: 12.5 کیلووات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1050

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا