0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-30

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 5.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
 • قدرت موتور : 5.5 اسب
0 از 0

5,544,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-60

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 10hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
 • قدرت موتور : 10 اسب
0 از 0

7,119,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-2-90

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 12hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
 • قدرت موتور : 12 اسب
0 از 0

7,927,500 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-120

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : برنجی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 12.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
 • قدرت موتور : 12.5 اسب
0 از 0

8,557,500 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-150

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 17.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
 • قدرت موتور : 17.5 اسب
0 از 0

10,132,500 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-2-170

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 20hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 160m
 • قدرت موتور : 20 اسب
0 از 0

11,025,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-3-30

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 5.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
 • قدرت موتور : 5.5 اسب
0 از 0

5,722,500 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-60

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 10hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
 • قدرت موتور : 10 اسب
0 از 0

7,602,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-90

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 12hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
 • قدرت موتور : 12 اسب
0 از 0

8,578,500 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-3-120

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 17.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 118m
 • قدرت موتور : 17.5 اسب
0 از 0

9,639,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-3-150

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 20hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
 • قدرت موتور : 20 اسب
0 از 0

10,920,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-30

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 10hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
 • قدرت موتور : 10 اسب
0 از 0

6,510,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-4-90

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 17.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
 • قدرت موتور : 17.5 اسب
0 از 0

9,660,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-4-120

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 20hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 115m
 • قدرت موتور : 20 اسب
0 از 0

10,710,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-5-30

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 5 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 12hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 100m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
 • قدرت موتور : 12 اسب
0 از 0

7,308,000 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-5-50

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 5 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 20hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 130m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
 • قدرت موتور : 20 اسب
0 از 0

8,022,000 تومان

پمپ کفکش Aqua مدل A-6-30

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 6 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 12.5hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 140m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 29m
 • قدرت موتور : 12.5 اسب
0 از 0

8,137,500 تومان

پمپ کفکش آکوا مدل A-6-50

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدنی
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 6 اینچ به بالا
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 20hp
 • حداکثر میزان آبدهی : 140m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
 • قدرت موتور : 20 اسب
0 از 0

11,025,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4-27

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • سایز خروجی : 4 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 10hp
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

6,300,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-4S-27

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • سایز خروجی : 4 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 10hp
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

6,300,000 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-4SM-27

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • سایز خروجی : 4 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 10hp
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

6,667,500 تومان

پمپ لجنکش آکوا مدل A-3B-22

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • سایز خروجی : 3 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 10hp
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

6,300,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-22

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : لوله فولاد مانیسمان
 • جنس پروانه : چدن داکتیل
 • سایز خروجی : 3 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 10hp
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

6,667,500 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-6S-27

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • سایز خروجی :
 • آبدهی :
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

8,085,000 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-6SM-27

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • سایز خروجی :
 • آبدهی :
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

8,452,500 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3B-20

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • سایز خروجی :
 • آبدهی :
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

6,037,500 تومان

پمپ لجنکش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

 • برق :
 • توان :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • سایز خروجی :
 • آبدهی :
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

تومان

فلوتر 3 متری آکوا

 • طول کابل : 3m
0 از 0

600,000 تومان