سپتیک

سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO7 سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO7

استعلام موجودی

گروه: سپتیک

برق: تکفاز

مشخصات کامل
سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO10 سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO10

استعلام موجودی

گروه: سپتیک

برق: تکفاز

مشخصات کامل
سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO15 سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO15

استعلام موجودی

گروه: سپتیک

برق: تکفاز

مشخصات کامل
سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا MINI BOX DOC7 سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا MINI BOX DOC7

استعلام موجودی

گروه: سپتیک

برق: تکفاز

مشخصات کامل

سپتیک شبیه به یک دستگاه تصفیه فاضلاب کوچک است که از مهمترین قسمت های پمپ محسوب می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا