0
ورود به پنل کاربری

زیلابگ

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

1,710,000 تومان

1,573,200 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 185

هوادهی: 480

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

0 از 0
هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

2,420,000 تومان

2,105,400 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

0 از 0
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

3,650,000 تومان

3,175,500 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 800

هوادهی: 9530

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

0 از 0
هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

7,890,000 تومان

قطر پروانه: 100 سانتیمتر

توان : 400

هوادهی: 18623

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140SB

0 از 0
هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140SB

10,850,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 1.1kw

هوادهی: 43940

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

350,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 5415

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

390,000 تومان

358,800 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 420

هوادهی: 7155

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

1 از 5
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

490,000 تومان

450,800 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 5705

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

530,000 تومان

487,600 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 450

هوادهی: 7395

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

590,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 700

هوادهی: 10040

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

0 از 0
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

980,000 تومان

852,600 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

990,000 تومان

861,300 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

1 از 5
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

980,000 تومان

901,600 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B

0 از 0
هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B

1,100,000 تومان

957,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 80

هوادهی: 960

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B

0 از 0
هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B

1,100,000 تومان

957,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B

0 از 0
هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B

1,100,000 تومان

957,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

1,120,000 تومان

974,400 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 1845

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

1,120,000 تومان

974,400 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 1835

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

1 از 5
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

980,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 55

هوادهی: 780

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

0 از 0
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

980,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 55

هوادهی: 780

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

0 از 0
موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

1,080,000 تومان

993,600 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B

1 از 5
هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B

1,250,000 تومان

1,087,500 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 145

هوادهی: 2300

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1,100,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 45

هوادهی: 180

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B

0 از 0
هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B

1,100,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 80

هوادهی: 960

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1,200,000 تومان

1,104,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 63

هوادهی: 300

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

0 از 0
موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

1,250,000 تومان

1,150,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 160

هوادهی: 1350

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

1,390,000 تومان

1,209,300 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 129

هوادهی: 2450

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

1,390,000 تومان

1,209,300 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 129

هوادهی: 2470

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B

0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B

1,250,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 1845

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

0 از 0
موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

1,360,000 تومان

1,251,200 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 1550

جنس بدنه: آلمینیوم

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B

0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B

1,365,900 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 74

هوادهی: 1615

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ FTP 4D-400S-137/43

0 از 0
هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ  FTP 4D-400S-137/43

1,600,000 تومان

1,392,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3850

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

1,660,000 تومان

1,444,200 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3955

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

0 از 0
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

1,660,000 تومان

1,444,200 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3920

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

1,500,000 تومان

قطر پروانه: 13 سانتیمتر

توان : 123

هوادهی: 400

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

1,700,000 تومان

1,564,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 168

هوادهی: 460

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

آشنایی با برند زیلابگ

  • <<  هواکش صنعتی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سانتریفیوژ زیلابگ   >>
  • <<  هواکش بین کانالی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سقفی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش مرغداری زیلابگ   >>

شرکت زیلابگ در سال 1343 تاسیس گردید. داشتن استانداردهای لازم و نظارت افراد مجرب و متخصص در حوزه صنعت کیفیت محصولات این شرکت را تضمین می کند. این شرکت با رعایت استانداردهای جهانی موفق به کسب گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 9001  و ISO 9002، تندیس حمایت از مشتری، استاندارد ملی ایران، لوح تقدیر و گواهینماه CE گردیده است. لازم به ذکر است که زیلابگ با بکارگیری دانش تیم تخصصی اش رقیب سرسختی برای برندهای خارجی در زمینه تامین هواکش و فن در بازار داخلی کشور است.

021-22683706 بالا