زیلابگ

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

480,000 تومان

%13

417,600 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 175

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

425,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

660,000 تومان

%13

574,200 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

720,000 تومان

%13

626,400 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

1,070,000 تومان

%13

930,900 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15 موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15

1,200,000 تومان

%13

1,044,000 تومان

قطر پروانه: 19 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

1,200,000 تومان

%13

1,044,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

1,200,000 تومان

%13

1,044,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 820

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

1,044,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

1,207,500 تومان

%13

1,050,525 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25 موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

1,340,000 تومان

%13

1,165,800 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 850

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B

1,350,000 تومان

%13

1,174,500 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 960

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B

1,350,000 تومان

%13

1,174,500 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 730

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B

1,350,000 تومان

%13

1,174,500 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 960

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B

1,350,000 تومان

%13

1,174,500 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 730

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

1,400,000 تومان

%13

1,218,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1845

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

1,400,000 تومان

%13

1,218,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1835

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1,470,000 تومان

%13

1,278,900 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 300

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B

1,540,000 تومان

%13

1,339,800 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1845

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35 موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

1,540,000 تومان

%13

1,339,800 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1370

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1,360,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 180

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45 موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

1,680,000 تومان

%13

1,461,600 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1740

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

1,720,000 تومان

%13

1,496,400 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2450

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

1,720,000 تومان

%13

1,496,400 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2470

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-350B هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-350B

1,950,000 تومان

%13

1,696,500 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2450

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B

1,950,000 تومان

%13

1,696,500 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1615

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ FTP 4D-400S-137/43 هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ  FTP 4D-400S-137/43

1,960,000 تومان

%13

1,705,200 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3920

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

2,050,000 تومان

%13

1,783,500 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3955

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

2,050,000 تومان

%13

1,783,500 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3920

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ FTP 4E-400B-137/42 هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ  FTP 4E-400B-137/42

2,070,000 تومان

%13

1,800,900 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

2,090,000 تومان

%13

1,818,300 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 460

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145 فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

2,100,000 تومان

%13

1,827,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 480

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 15 سانت FTP LXFFG-2E150/70-M92/45 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 15 سانت FTP LXFFG-2E150/70-M92/45

2,240,000 تومان

%13

1,948,800 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 510

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-400B هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-400B

2,280,000 تومان

%13

1,983,600 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3955

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-400B هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-400B

2,280,000 تومان

%13

1,983,600 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3920

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-400B هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-400B

2,280,000 تومان

%13

1,983,600 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3295

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

آشنایی با برند زیلابگ

  • <<  هواکش صنعتی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سانتریفیوژ زیلابگ   >>
  • <<  هواکش بین کانالی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سقفی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش مرغداری زیلابگ   >>

شرکت زیلابگ به عنوان یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان هواکش، در سال 1343 تاسیس گردید. داشتن استانداردهای لازم و نظارت افراد مجرب و متخصص در حوزه صنعت کیفیت محصولات این شرکت را تضمین می کند. این شرکت با رعایت استانداردهای جهانی موفق به کسب گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 9001  و ISO 9002، تندیس حمایت از مشتری، استاندارد ملی ایران، لوح تقدیر و گواهینماه CE گردیده است. لازم به ذکر است که زیلابگ با بکارگیری دانش تیم تخصصی اش رقیب سرسختی برای برندهای خارجی در زمینه تامین هواکش و فن در بازار داخلی کشور است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا