0
ورود به پنل کاربری

زیلابگ

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

1,573,200 تومان

1,710,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 185

هوادهی: 480

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

2,105,400 تومان

2,420,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

3,175,500 تومان

3,650,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 800

هوادهی: 9530

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

7,890,000 تومان

قطر پروانه: 100 سانتیمتر

توان : 400

هوادهی: 18623

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140SB

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140SB

10,850,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 1.1kw

هوادهی: 43940

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 4270

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 500

هوادهی: 10285

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 11785

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 2620

هوادهی: 30500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

فروش ویژه فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

350,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 32

هوادهی: 140

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

351,000 تومان

390,000 تومان %10 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 175

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

441,000 تومان

490,000 تومان %10 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 230

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

477,000 تومان

530,000 تومان %10 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 62

هوادهی: 310

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

531,000 تومان

590,000 تومان %10 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 62

هوادهی: 310

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

756,900 تومان

870,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B

852,600 تومان

980,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 55

هوادهی: 780

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

852,600 تومان

980,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 55

هوادهی: 780

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

861,300 تومان

990,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

901,600 تومان

980,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15

موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15

901,600 تومان

980,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 19 سانتیمتر

توان : 57

هوادهی: 520

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

فروش ویژه موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

939,600 تومان

1,080,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B

هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-250B

957,000 تومان

1,100,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 80

هوادهی: 960

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B

هواکش صنعتی 25 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-250B

957,000 تومان

1,100,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B

هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B

957,000 تومان

1,100,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 80

هوادهی: 960

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B

هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B

957,000 تومان

1,100,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 730

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

974,400 تومان

1,120,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 1835

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

980,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B

هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B

1,087,500 تومان

1,250,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 145

هوادهی: 2300

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B

هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B

1,087,500 تومان

1,250,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 1845

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1,100,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 45

هوادهی: 180

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1,104,000 تومان

1,200,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 63

هوادهی: 300

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

1,120,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 1845

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

1,150,000 تومان

1,250,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 160

هوادهی: 1350

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

1,209,300 تومان

1,390,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 129

هوادهی: 2450

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

1,209,300 تومان

1,390,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 129

هوادهی: 2470

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

1,251,200 تومان

1,360,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 1550

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

آشنایی با برند زیلابگ

  • <<  هواکش صنعتی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سانتریفیوژ زیلابگ   >>
  • <<  هواکش بین کانالی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش سقفی زیلابگ   >>
  • <<  هواکش مرغداری زیلابگ   >>

شرکت زیلابگ به عنوان یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان هواکش، در سال 1343 تاسیس گردید. داشتن استانداردهای لازم و نظارت افراد مجرب و متخصص در حوزه صنعت کیفیت محصولات این شرکت را تضمین می کند. این شرکت با رعایت استانداردهای جهانی موفق به کسب گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 9001  و ISO 9002، تندیس حمایت از مشتری، استاندارد ملی ایران، لوح تقدیر و گواهینماه CE گردیده است. لازم به ذکر است که زیلابگ با بکارگیری دانش تیم تخصصی اش رقیب سرسختی برای برندهای خارجی در زمینه تامین هواکش و فن در بازار داخلی کشور است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا