0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب تاسیساتی

پمپ استخری لئو XKP 350-2

0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 350-2

3,080,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.4 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

3,278,000 تومان

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

3,454,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 804

0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 804

4,760,000 تومان

4,284,000 تومان %10 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.8 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

0 از 0
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

4,390,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

0 از 0
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

4,609,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 1104

0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 1104

5,180,000 تومان

4,662,000 تومان %10 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.8 متر

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 1604

0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 1604

6,300,000 تومان

5,670,000 تومان %10 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.8 متر

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 2204

0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 2204

7,280,000 تومان

6,552,000 تومان %10 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 20-10

0 از 0
پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 20-10

40,492,000 تومان

38,062,480 تومان %6 تخفیف

توان: 15 اسب_11kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 146 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 15-17

0 از 0
پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 15-17

48,899,000 تومان

45,965,060 تومان %6 تخفیف

توان: 20 اسب_15kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 237 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

1 از 5
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

1,925,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور S100 1in

0 از 0
پمپ آب نوید موتور S100 1in

1,377,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 1.7 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

0 از 0
پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

1,377,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 1.7 متر

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

0 از 0
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

1,543,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق:

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

0 از 0
پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

1,543,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق:

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

1,775,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

0 از 0
پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

1,775,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

1,856,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

سیرکولاتور لوارا TLC25-4

0 از 0
سیرکولاتور لوارا TLC25-4

1,980,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.9 متر

مشخصات کامل

سیرکولاتور لوارا TLC25-4L

0 از 0
سیرکولاتور لوارا TLC25-4L

1,980,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.9 متر

مشخصات کامل

سیرکولاتور لوارا TLC25-5

0 از 0
سیرکولاتور لوارا TLC25-5

1,980,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

2,027,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.2 متر

مشخصات کامل

سیرکولاتور لوارا TLC25-6L

0 از 0
سیرکولاتور لوارا TLC25-6L

2,046,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.2 متر

مشخصات کامل

سیرکولاتور لوارا TLC32-6L

0 از 0
سیرکولاتور لوارا  TLC32-6L

2,046,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

0 از 0
پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

2,087,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

سیرکولاتور لوارا TLC32-7L

0 از 0
سیرکولاتور لوارا TLC32-7L

2,266,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.1 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور 2in AA

0 از 0
پمپ آب نوید موتور 2in AA

2,679,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

0 از 0
پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

2,679,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

2,730,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

2,730,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

2,730,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

2,730,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

2,783,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

2,823,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور 3in LD

0 از 0
پمپ آب نوید موتور 3in LD

2,892,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.3 متر

مشخصات کامل

پمپ سیرکوله یکی دیگر از انواع پمپ آب است که در صنایع مختلف برای گردش آب مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی کلمه سیرکوله به معنای چرخاندن و گردانیدن است. به این ترتیب پمپ سیرکولاتور (سیرکوله) در سیستم های مختلف وظیفه گرداندن سیال، یعنی آب گرم و آب سرد را دارد. پمپ آب سیرکولاتور از دو بخش الکتروموتور و پمپ آب تشکیل شده است. داخل پمپ سیرکوله پروانه هایی تعبیه شده که این پروانه ها آب و سیالات ورودی را به سمت بالا و سمت دریچه خروجی پمپ هدایت می کنند. پروانه تعبیه شده در این پمپ مانند توربین عمل می کند. همچنین الکتروموتورهای این نوع پمپ در یک پوشش و محفظه ضد آب در کنار پروانه تعبیه شده اند. وظیفه این الکتروموتورها تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی است، اینکار باعث تأمین انرژی لازم برای چرخش پروانه می شود. پمپ آب سیرکولاتور که نوعی پمپ آب سانتریفیوژ محسوب می شود، دارای دو جنس بدنه استیل و بدنه چدنی است.

انواع پمپ سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی

همانطور که در ابتدای مطلب توضیح دادیم پمپ سیرکولاتور وظیفه گرداندن سیال در مدارها را دارد. پمپ سیرکولاتور دارای دو نوع زمینی و خطی است که در ادامه کاربرد هر کدام از آن ها را توضیح میدهیم.

کاربرد پمپ آب تاسیساتی

پمپ سیرکولاتور زمینی

همانطور که از نام این نوع پمپ مشخص است، پمپ آب سیرکولاتور زمینی بر روی زمین نصب و راه اندازی می شوند. جنس بدنه این نوع پمپ سیرکولاتور، چدن است و جنس پروانه این پمپ ها معمولا از چدن و برنج است. هنگامی که بازدهی و میزان فشار بیشتر از پمپ های خطی باشد، از پمپ های سیرکولاتور زمینی استفاده می کنیم. پمپ آب سیرکولاتور زمینی خود به دو دسته تقسیم می شوند، تقسیم بندی مدل های سیرکولاتور زمینی بر اساس نحوه قرار گرفتن الکتروموتور است. الکتروموتور ها در یکی از دسته ها از طریق شاسی و کوپلینگ پمپ به یکدیگر متصل می شوند و در دسته دیگر که اتابلوک نام دارند از طریق واسطه، الکتروموتور و پمپ را به یکدیگر متصل می کنند.

پمپ سیرکولاتور خطی

یکی دیگر از انواع پمپ آب های سیرکولاتور، پمپ سیرکولاتور خطی است. از پمپ های سیرکولاتور خطی برای گردش آب گرم یا آب سرد در سیستم های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار میگیرد. پمپ های سیرکولاتور خطی نیز به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته واسطه و کوپلینگ دارند و دسته دوم یدون واسطه طراحی می شوند. جنس بدنه این نوع پمپ ها معمولا از چدن یا استیل است و جنس پروانه آن ها از پلی آمید یا خاصیت ضد زنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی

یکی از تفاوت های اصلی پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی تفاوت در متریال آن هاست. بدنه پمپ های خطی معمولا از جنس چدن است، اما در ساخت پمپ های خطی از چدن و استیل استفاده می کنند. پمپ سیرکولاتور زمینی قابلیت تحمل دمای کمتری نسبت به سیرکولاتور خطی دارد. ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور خطی در یک راستا است، اما در پمپ های سیرکولاتور زمینی عمود بر هم هستند. یکی دیگر از تفاوت های سیرکولاتور خطی و زمینی، تأمین هد و دبی است. پمپ تاسیساتی زمینی هم دبی و هم هد را تامین میکنند، در حالیکه سیرکولاتور خطی متفاوت است و فقط دبی را تامین می کنند.

یکی از تفاوت های اساسی پمپ سیرکوله خطی و زمینی میزان سر و صدا آنهاست. به طور کلی پمپ سیرکوله کم سرو صدا است، اما با این حال پمپ خطی سر و صدای کمتری نسبت به نوع زمینی دارند. اصلی ترین و مهم ترین تفاوت این دو مدل پمپ محل استفاده آنهاست، پمپ های سیرکوله زمینی برای سیرکوله کردن آب در مدارهای سیستم های گرمایشی مناسبند و سیرکولاتور خطی در مدارهای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند.

تفاوت پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی

راهنمای خرید پمپ سیرکولاتور

برای خرید پمپ آب تاسیساتی سیرکوله بر طبق نیاز به برخی از نکات توجه داشته باشید:

  • میزان هد و دبی
  • نوع پمپ خطی یا زمینی
  • برند و مدل پمپ سیرکولاتور
  • قطر لوله های ورودی و خروجی از پمپ سیرکولاتور
  • قدرت و دور موتور پمپ
  • نحوه اتصال

 

021-22683706 بالا