پمپ سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

1,553,000 تومان

%4

1,490,880 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

1,526,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.5 - 3.8 - 4.5 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

1,782,000 تومان

%4

1,710,720 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

1,790,000 تومان

%4

1,718,400 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP25-50/180 پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP25-50/180

1,719,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.5/3.8/4.5

حداکثر آبدهی: 1.9/2.8/3.6 متر مکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-90A/160 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-90A/160

1,957,000 تومان

%4

1,878,720 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

1,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور S100 1in پمپ آب نوید موتور S100 1in

2,204,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

2,204,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130 پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

2,468,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور NM25-40 180 پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

2,468,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130 پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

2,840,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتورNM25-60 180 پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

2,840,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180

2,980,000 تومان

%4

2,860,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.1

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180 پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

2,969,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور NM15-60A پمپ آب نوید موتور NM15-60A

3,007,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180 پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180

3,198,000 تومان

%4

3,070,080 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.5

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو ARP15-60/130 پمپ سیرکولاتور لئو ARP15-60/130

3,295,000 تومان

%4

3,163,200 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو ARP25-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو ARP25-60/180

3,326,000 تومان

%4

3,192,960 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو ARP32-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو ARP32-60/180

3,338,000 تومان

%4

3,204,480 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

3,244,000 تومان

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتورNM32-60 180 پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

3,340,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200 پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200

3,609,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

3,769,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 - 3.7 - 4.3

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

3,769,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 - 3.7 - 4.3

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

3,769,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 - 3.7 - 4.3

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

3,769,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 - 3.7 - 4.3

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP40-80F/250 پمپ سیرکولاتور لئو LRP40-80F/250

3,944,000 تومان

%4

3,786,240 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130

4,200,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.2 - 4.7 - 5.4

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180

4,200,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.2 - 4.7 - 5.4

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180

4,200,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.2 - 4.7 - 5.4

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2 الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

4,212,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-130 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-130

4,285,000 تومان

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2 - 3 - 4

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

4,285,000 تومان

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2 - 3 - 4

مشخصات کامل
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-40-180 پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-40-180

4,285,000 تومان

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2 - 3 - 4

مشخصات کامل

بررسی، انتخاب و خرید پمپ آب سیرکولاتور با بهترین قیمت

امکان خرید پمپ آب سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی؛ از برندهای معتبر و به همراه ضمانت اصالت کالا و در انطباق کامل با نیازهای مصرفی خریداران، توسط فروشگاه اینترنتی ویدفکتور در دسترس شما قرار گرفته است. به منظور بررسی بیشتر فنی و کسب اطلاع از قیمت پمپ سیرکولاتور مورد نیاز خود می توانید بصورت رایگان از مشاوره تخصصی کارشناسان فروش ویدفکتور استفاده نمایید. شرایط  تحویل آسان و ارسال سریع از مزیت های این فروشگاه به عنوان نمایندگی رسمی عرضه محصولات از برندهای معتبر داخلی و خارجی است. در ادامه این متن ضمن تشریح کامل عملکردها و معرفی انواع پمپ های آب سیرکولاتور و تاسیساتی؛ شما را در انتخاب صحیح محصول مورد نیازتان راهنمایی خواهیم کرد.


برای مشاهده بهترین محصولات پمپ آب می توانید به برندهای پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل سازو راد مراجعه کنید.


درباره پمپ سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی

پمپ سیرکوله یکی دیگر از انواع مختلف پمپ آب است که در صنایع گوناگون برای گردش آب مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی کلمه سیرکوله به معنای چرخاندن و گردانیدن است. به این ترتیب پمپ سیرکولاتور (سیرکوله) در سیستم های مختلف وظیفه گرداندن سیال، یعنی آب گرم و آب سرد را دارد. پمپ آب سیرکولاتور از دو بخش الکتروموتور و پمپ آب تشکیل شده است. داخل پمپ سیرکوله پروانه هایی تعبیه شده که این پروانه ها آب و سیالات ورودی را به سمت بالا و سمت دریچه خروجی پمپ هدایت می کنند. پروانه تعبیه شده در این پمپ مانند توربین عمل می کند. همچنین الکتروموتورهای این نوع پمپ در یک پوشش و محفظه ضد آب در کنار پروانه تعبیه شده اند. وظیفه این الکتروموتورها تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی است، اینکار باعث تأمین انرژی لازم برای چرخش پروانه می شود. پمپ آب سیرکولاتور که نوعی پمپ آب سانتریفیوژ محسوب می شود، دارای دو جنس بدنه استیل و بدنه چدنی است.

نمایی از سیستم پمپ سیرکولاتور نصب شده

انواع پمپ سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی

همانطور که در ابتدای مطلب توضیح دادیم پمپ سیرکولاتور وظیفه گرداندن سیال در مدارها را به عهده دارد. پمپ سیرکولاتور دارای دو نوع زمینی و خطی است که در ادامه کاربرد هر کدام از آن ها را تشریح می کنیم.

  • پمپ سیرکولاتور زمینی: همانطور که از نام این نوع پمپ مشخص است، این نوع پمپ سیرکولاتور بر روی زمین نصب و راه اندازی می شود. جنس بدنه این نوع پمپ، از چدن است و جنس پروانه این پمپ ها معمولا از چدن و برنج است. هنگامی که نیاز به بازدهی و میزان فشار بیشتری نسبت به پمپ های خطی وجود داشته باشد، از پمپ های سیرکولاتور زمینی استفاده می کنیم. پمپ آب سیرکولاتور زمینی خود به دو دسته تقسیم می شود که تقسیم بندی مدل های سیرکولاتور زمینی بر اساس نحوه قرار گرفتن الکتروموتور است. الکتروموتور ها در یکی از دسته ها از طریق شاسی و کوپلینگ پمپ به یکدیگر متصل می شوند و در دسته دیگر که اتابلوک نام دارند از طریق واسطه، الکتروموتور و پمپ را به یکدیگر متصل می کنند.
  • پمپ سیرکولاتور خطی: یکی دیگر از انواع پمپ آب سیرکولاتور، پمپ سیرکولاتور خطی است. از پمپ های سیرکولاتور خطی برای گردش آب گرم یا آب سرد در سیستم های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ های سیرکولاتور خطی نیز به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته واسطه و کوپلینگ دارند و دسته دوم یدون واسطه طراحی می شوند. جنس بدنه این نوع پمپ ها معمولا از چدن یا استیل است و جنس پروانه آن ها از پلی آمید با خاصیت ضد زنگ است.

تفاوت پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی

یکی از تفاوت های اصلی پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی تفاوت در متریال آن هاست. بدنه پمپ های خطی معمولا از جنس چدن است، اما در ساخت پمپ های خطی از چدن و استیل استفاده می کنند. پمپ سیرکولاتور زمینی قابلیت تحمل دمای کمتری نسبت به سیرکولاتور خطی دارد. ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور خطی در یک راستا است، اما در پمپ های سیرکولاتور زمینی عمود بر هم هستند. یکی دیگر از تفاوت های سیرکولاتور خطی و زمینی، تأمین هد و دبی است. پمپ تاسیساتی زمینی هم دبی و هم هد را تامین می کنند، در حالیکه سیرکولاتور خطی متفاوت است و فقط دبی را تامین می کنند.

یکی از تفاوت های اساسی پمپ سیرکوله خطی و زمینی میزان سر و صدای آنهاست. به طور کلی پمپ سیرکوله کم سرو صدا است، اما با این حال پمپ خطی سر و صدای کمتری نسبت به نوع زمینی دارند. اصلی ترین و مهم ترین تفاوت این دو مدل پمپ محل استفاده آنهاست، پمپ های سیرکوله زمینی برای سیرکوله کردن آب در مدارهای سیستم های گرمایشی مناسب تر هستند و پمپ های سیرکولاتور خطی در مدارهای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند.

نقشه انفجاری یک مپ آب سیرکولاتور با معرفی اجزای مختلف آن

راهنمای خرید پمپ سیرکولاتور

برای خرید پمپ آب تاسیساتی سیرکوله طبق نیاز خود به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • میزان هد و دبی
  • نوع پمپ خطی یا زمینی
  • برند و مدل پمپ سیرکولاتور
  • قطر لوله های ورودی و خروجی از پمپ سیرکولاتور
  • قدرت و دور موتور پمپ
  • نحوه اتصال

برای دریافت راهنمایی کامل در خصوص قیمت و خرید پمپ آب سیرکولاتور می توانید از خدمات مشاوره تخصصی فروشگاه ویدفکتور استفاده کنید. کارشناسان فروش ما همواره آماده پاسخگویی به درخواست ها و سوالات شما و ارائه اطلاعات فنی در خصوص محصولات مورد نظرتان هستند تا در نهایت با یک انتخاب صحیح از کارایی محصول خریداری شدۀ خود اطمینان خاطر کامل حاصل کنید.

پمپ سیرکولاتور چیست؟
مطابق معنی کلمه سیرکوله، پمپ سیرکولاتور نیز برای چرخش و گردش مایع طراحی شده است. چرخش آب سرد یا آب گرم در سیستم های گرمایشی و سرمایشی از کارکردهای اصلی پمپ سیرکولاتور است. این نوع پمپ نیز جزو انواع پمپ های سانتریفیوژ محسوب می شود.
تفاوت پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی چیست؟
پمپ سیرکولاتور زمینی در شرایطی که نیاز به فشار بالای آب و راندمان زیاد پمپ باشد مورد استفاده قرار می گیرد و پمپ سیرکولاتور خطی با ویژگی تحمل دمای بالا، برای گردش آب گرم و سرد در سیستم های گرمایشی و سرمایشی استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا