0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب تاسیساتی

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130 مقایسه

% 51,530,000

1,453,500 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130 مقایسه

% 51,555,000

1,477,250 تومان

پمپ استخری لئو XKP 1104

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 1104 مقایسه

4,070,000 تومان

پمپ استخری لئو XKP 1604

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 1604 مقایسه

4,950,000 تومان

پمپ استخری لئو XKP 2204

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 2204 مقایسه

5,720,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180 مقایسه

1,785,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130 مقایسه

1,795,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180 مقایسه

% 51,955,000

1,857,250 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180 مقایسه

% 52,995,000

2,845,250 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-80/180

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-80/180 مقایسه

% 53,290,000

3,125,500 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200 مقایسه

% 53,620,000

3,439,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130 مقایسه

1,775,000 تومان

پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتورNM25-60 180 مقایسه

1,775,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180 مقایسه

1,856,000 تومان

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتورNM32-60 180 مقایسه

2,087,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180 مقایسه

2,783,000 تومان

پمپ آب نوید موتور NM32-80 180

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور NM32-80 180 مقایسه

2,899,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200 مقایسه

3,363,000 تومان

پمپ آب نوید موتور SCP-AI 4/70

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور SCP-AI 4/70 مقایسه

8,830,000 تومان

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180 مقایسه

% 53,215,000

3,054,250 تومان

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180 مقایسه

% 52,080,000

1,976,000 تومان

پمپ پکیج لئو LRP40-80F/250

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ پکیج لئو LRP40-80F/250 مقایسه

% 53,960,000

3,762,000 تومان

پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 15-17

 • توان : 20 اسب_15kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 200 تا 250 متر
0 از 0
پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 15-17 مقایسه

46,773,100 تومان

پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 20-10

 • توان : 15 اسب_11kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 100 تا 150 متر
0 از 0
پمپ آب سیرکوله عمودی لئو LVR 20-10 مقایسه

38,731,000 تومان

پمپ استخری لئو XKP 350-2

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 350-2 مقایسه

2,420,000 تومان

پمپ استخری لئو XKP 804

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ استخری لئو XKP 804 مقایسه

3,740,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

 • توان : 1.6 اسب -1.19kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2 مقایسه

4,500,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2 مقایسه

4,000,000 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150 مقایسه

3,824,000 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200 مقایسه

4,015,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
1 از 5
الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2 مقایسه

1,677,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NCP-AI 5/125

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل NCP-AI 5/125 مقایسه

14,418,000 تومان

پمپ آب نوید موتور NCP-AI 8/125

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور NCP-AI 8/125 مقایسه

20,402,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل HCP-AI 4/80

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل HCP-AI 4/80 مقایسه

9,817,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

 • توان : 1.6 اسب -1.19kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV مقایسه

2,027,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in AA

 • توان : 1.2 اسب_ 0.9kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 2in AA مقایسه

2,679,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

 • توان : 1.2 اسب_ 0.9kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA مقایسه

2,679,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in AA(3/4)

 • توان : 3.5 اسب -2.6kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل 2in AA(3/4) مقایسه

3,436,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in LD

 • توان : 1.6 اسب -1.19kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 3in LD مقایسه

2,892,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 3in PD37

 • توان : 1.2 اسب_ 0.9kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل 3in PD37 مقایسه

3,399,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in PD38

 • توان : 3.5 اسب -2.6kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 3in PD38 مقایسه

3,765,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A6 تکفاز

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 2in A6 تکفاز مقایسه

5,782,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A7 تکفاز

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 2in A7 تکفاز مقایسه

6,376,000 تومان

پمپ آب نوید موتورمدل 3in PD40 تکفاز

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتورمدل 3in PD40 تکفاز مقایسه

6,819,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-50 تکفاز

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 16-50 تکفاز مقایسه

6,257,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 20-50 تکفاز

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور مدل 20-50 تکفاز مقایسه

7,076,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-65 تکفاز

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب نوید موتور 16-65 تکفاز مقایسه

6,767,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل 20-65 تکفاز

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل 20-65 تکفاز مقایسه

7,905,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130 مقایسه

1,543,000 تومان

پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب تاسیساتی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب نوید موتور NM25-40 180 مقایسه

1,543,000 تومان