0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

1,584,000 تومان

1,760,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

1,611,000 تومان

1,790,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

2,025,000 تومان

2,250,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

2,055,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

2,065,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

2,155,500 تومان

2,395,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 600 لیتر بر دقیقه

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

2,823,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130

3,042,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180

3,042,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180

3,042,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.4 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 350-2

پمپ استخری لئو XKP 350-2

3,080,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.4 متر

حداکثر آبدهی: 8 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180

3,096,000 تومان

3,440,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.1 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-40-180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-40-180

3,104,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-130

3,104,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

3,278,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1/130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1/130

3,318,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.9 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1.5/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1.5/180

3,318,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.9 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/2/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/2/180

3,318,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.9 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-120/180

3,321,000 تومان

3,690,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.5 متر

حداکثر آبدهی: 4.2 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-80/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-80/180

3,406,500 تومان

3,785,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

حداکثر آبدهی: 10 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-130

3,525,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-180

3,525,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-60-180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-60-180

3,525,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200

پمپ سیرکولاتور لئو LRP36-80F/200

3,748,500 تومان

4,165,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.3 متر

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 804

پمپ استخری لئو XKP 804

4,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.8 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

4,390,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ پکیج لئو LRP40-80F/250

پمپ پکیج لئو LRP40-80F/250

4,550,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.3 متر

حداکثر آبدهی: 65

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 1104

پمپ استخری لئو XKP 1104

4,600,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.8 متر

حداکثر آبدهی: 22.5 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

4,609,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 1604

پمپ استخری لئو XKP 1604

5,700,000 تومان

6,300,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.8 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ استخری لئو XKP 2204

پمپ استخری لئو XKP 2204

6,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.8 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-80-180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-80-180

6,782,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

بررسی، انتخاب و خرید پمپ آب سیرکولاتور با بهترین قیمت

امکان خرید پمپ آب سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی؛ از برندهای معتبر و به همراه ضمانت اصالت کالا و در انطباق کامل با نیازهای مصرفی خریداران، توسط فروشگاه اینترنتی ویدفکتور در دسترس شما قرار گرفته است. به منظور بررسی بیشتر فنی و کسب اطلاع از قیمت پمپ سیرکولاتور مورد نیاز خود می توانید بصورت رایگان از مشاوره تخصصی کارشناسان فروش ویدفکتور استفاده نمایید. شرایط  تحویل آسان و ارسال سریع از مزیت های این فروشگاه به عنوان نمایندگی رسمی عرضه محصولات از برندهای معتبر داخلی و خارجی است. در ادامه این متن ضمن تشریح کامل عملکردها و معرفی انواع پمپ های آب سیرکولاتور و تاسیساتی؛ شما را در انتخاب صحیح محصول مورد نیازتان راهنمایی خواهیم کرد.


برای مشاهده بهترین محصولات پمپ آب می توانید به برندهای پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل سازو راد مراجعه کنید.


درباره پمپ سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی

پمپ سیرکوله یکی دیگر از انواع مختلف پمپ آب است که در صنایع گوناگون برای گردش آب مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی کلمه سیرکوله به معنای چرخاندن و گردانیدن است. به این ترتیب پمپ سیرکولاتور (سیرکوله) در سیستم های مختلف وظیفه گرداندن سیال، یعنی آب گرم و آب سرد را دارد. پمپ آب سیرکولاتور از دو بخش الکتروموتور و پمپ آب تشکیل شده است. داخل پمپ سیرکوله پروانه هایی تعبیه شده که این پروانه ها آب و سیالات ورودی را به سمت بالا و سمت دریچه خروجی پمپ هدایت می کنند. پروانه تعبیه شده در این پمپ مانند توربین عمل می کند. همچنین الکتروموتورهای این نوع پمپ در یک پوشش و محفظه ضد آب در کنار پروانه تعبیه شده اند. وظیفه این الکتروموتورها تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی است، اینکار باعث تأمین انرژی لازم برای چرخش پروانه می شود. پمپ آب سیرکولاتور که نوعی پمپ آب سانتریفیوژ محسوب می شود، دارای دو جنس بدنه استیل و بدنه چدنی است.

نمایی از سیستم پمپ سیرکولاتور نصب شده

انواع پمپ سیرکولاتور یا پمپ آب تاسیساتی

همانطور که در ابتدای مطلب توضیح دادیم پمپ سیرکولاتور وظیفه گرداندن سیال در مدارها را به عهده دارد. پمپ سیرکولاتور دارای دو نوع زمینی و خطی است که در ادامه کاربرد هر کدام از آن ها را تشریح می کنیم.

  • پمپ سیرکولاتور زمینی: همانطور که از نام این نوع پمپ مشخص است، این نوع پمپ سیرکولاتور بر روی زمین نصب و راه اندازی می شود. جنس بدنه این نوع پمپ، از چدن است و جنس پروانه این پمپ ها معمولا از چدن و برنج است. هنگامی که نیاز به بازدهی و میزان فشار بیشتری نسبت به پمپ های خطی وجود داشته باشد، از پمپ های سیرکولاتور زمینی استفاده می کنیم. پمپ آب سیرکولاتور زمینی خود به دو دسته تقسیم می شود که تقسیم بندی مدل های سیرکولاتور زمینی بر اساس نحوه قرار گرفتن الکتروموتور است. الکتروموتور ها در یکی از دسته ها از طریق شاسی و کوپلینگ پمپ به یکدیگر متصل می شوند و در دسته دیگر که اتابلوک نام دارند از طریق واسطه، الکتروموتور و پمپ را به یکدیگر متصل می کنند.
  • پمپ سیرکولاتور خطی: یکی دیگر از انواع پمپ آب سیرکولاتور، پمپ سیرکولاتور خطی است. از پمپ های سیرکولاتور خطی برای گردش آب گرم یا آب سرد در سیستم های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ های سیرکولاتور خطی نیز به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته واسطه و کوپلینگ دارند و دسته دوم یدون واسطه طراحی می شوند. جنس بدنه این نوع پمپ ها معمولا از چدن یا استیل است و جنس پروانه آن ها از پلی آمید با خاصیت ضد زنگ است.

تفاوت پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی

یکی از تفاوت های اصلی پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی تفاوت در متریال آن هاست. بدنه پمپ های خطی معمولا از جنس چدن است، اما در ساخت پمپ های خطی از چدن و استیل استفاده می کنند. پمپ سیرکولاتور زمینی قابلیت تحمل دمای کمتری نسبت به سیرکولاتور خطی دارد. ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور خطی در یک راستا است، اما در پمپ های سیرکولاتور زمینی عمود بر هم هستند. یکی دیگر از تفاوت های سیرکولاتور خطی و زمینی، تأمین هد و دبی است. پمپ تاسیساتی زمینی هم دبی و هم هد را تامین می کنند، در حالیکه سیرکولاتور خطی متفاوت است و فقط دبی را تامین می کنند.

یکی از تفاوت های اساسی پمپ سیرکوله خطی و زمینی میزان سر و صدای آنهاست. به طور کلی پمپ سیرکوله کم سرو صدا است، اما با این حال پمپ خطی سر و صدای کمتری نسبت به نوع زمینی دارند. اصلی ترین و مهم ترین تفاوت این دو مدل پمپ محل استفاده آنهاست، پمپ های سیرکوله زمینی برای سیرکوله کردن آب در مدارهای سیستم های گرمایشی مناسب تر هستند و پمپ های سیرکولاتور خطی در مدارهای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند.

نقشه انفجاری یک مپ آب سیرکولاتور با معرفی اجزای مختلف آن

راهنمای خرید پمپ سیرکولاتور

برای خرید پمپ آب تاسیساتی سیرکوله طبق نیاز خود به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • میزان هد و دبی
  • نوع پمپ خطی یا زمینی
  • برند و مدل پمپ سیرکولاتور
  • قطر لوله های ورودی و خروجی از پمپ سیرکولاتور
  • قدرت و دور موتور پمپ
  • نحوه اتصال

برای دریافت راهنمایی کامل در خصوص قیمت و خرید پمپ آب سیرکولاتور می توانید از خدمات مشاوره تخصصی فروشگاه ویدفکتور استفاده کنید. کارشناسان فروش ما همواره آماده پاسخگویی به درخواست ها و سوالات شما و ارائه اطلاعات فنی در خصوص محصولات مورد نظرتان هستند تا در نهایت با یک انتخاب صحیح از کارایی محصول خریداری شدۀ خود اطمینان خاطر کامل حاصل کنید.

پمپ سیرکولاتور چیست؟
مطابق معنی کلمه سیرکوله، پمپ سیرکولاتور نیز برای چرخش و گردش مایع طراحی شده است. چرخش آب سرد یا آب گرم در سیستم های گرمایشی و سرمایشی از کارکردهای اصلی پمپ سیرکولاتور است. این نوع پمپ نیز جزو انواع پمپ های سانتریفیوژ محسوب می شود.
تفاوت پمپ سیرکولاتور خطی و زمینی چیست؟
پمپ سیرکولاتور زمینی در شرایطی که نیاز به فشار بالای آب و راندمان زیاد پمپ باشد مورد استفاده قرار می گیرد و پمپ سیرکولاتور خطی با ویژگی تحمل دمای بالا، برای گردش آب گرم و سرد در سیستم های گرمایشی و سرمایشی استفاده می شود.
021-22683706 تماس
تماس
بالا