0
ورود به پنل کاربری

متر

متر 3 متری نووا NTT-3016

0 از 0
متر 3 متری نووا NTT-3016

46,000 تومان

نوع متر:

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 3 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 5 متری نووا NTT-5025

0 از 0
متر 5 متری نووا NTT-5025

82,000 تومان

نوع متر:

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 7.5 متری نووا NTT-7525

0 از 0
متر 7.5 متری نووا NTT-7525

112,000 تومان

نوع متر: نوار فلزی

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 7.5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر لیزری بوش مدل GLM 30 0601072500

0 از 0
متر لیزری بوش مدل GLM 30  0601072500

1,930,000 تومان

نوع متر: لیزری

دقت اندازه گیری: ± 2 میلی متر

طول نوار (میلیمتر):

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر چرخدار نووا NTT-1525

0 از 0
متر چرخدار نووا NTT-1525

1,950,000 تومان

نوع متر:

دقت اندازه گیری: قابلیت اندازه‌گیری تا 1000 متر

طول نوار (میلیمتر): 100 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر لیزری بوش مدل GLM 40 0601072900

0 از 0
فروش ویژه متر لیزری بوش مدل GLM 40 0601072900

2,640,000 تومان

2,310,000 تومان %13 تخفیف

نوع متر: لیزری

دقت اندازه گیری: ‎± 1.5 میلیمتر

طول نوار (میلیمتر):

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

ست متر لیزری بوش مدل ZAMO 3 کد 0603672703

0 از 0
ست متر لیزری بوش مدل ZAMO 3 کد 0603672703

2,710,000 تومان

نوع متر: لیزری

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر):

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر لیزری بوش مدل GLM 80 0601072300

0 از 0
متر لیزری بوش مدل GLM 80 0601072300

4,408,000 تومان

نوع متر: لیزری

دقت اندازه گیری: دارای زمان اندازه گیری حداکثر 4 ثانیه

طول نوار (میلیمتر):

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر لیزری بوش مدل GLM 120 C 0601072F00

0 از 0
متر لیزری بوش مدل GLM 120 C  0601072F00

8,890,000 تومان

نوع متر: لیزری

دقت اندازه گیری: 1.5 میلیمتر

طول نوار (میلیمتر):

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 5.5 متری نووا NTT-5525

0 از 0
متر 5.5 متری نووا NTT-5525

استعلام موجودی

نوع متر: نوار فلزی

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 5.5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 3 متری نووا NTT-9650

0 از 0
متر 3 متری نووا NTT-9650

استعلام موجودی

نوع متر: نوار فلزی

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 3 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 5 متری نووا NTT-9651

0 از 0
متر 5 متری نووا NTT-9651

استعلام موجودی

نوع متر: نوار فلزی

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 5.5 متری نووا NTT-9652

0 از 0
متر 5.5 متری نووا NTT-9652

استعلام موجودی

نوع متر: نوار فلزی

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 5.5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 7.5 متری نووا NTT-9653

0 از 0
متر 7.5 متری نووا NTT-9653

استعلام موجودی

نوع متر: نوار فلزی

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 7.5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر فایبر گلاس نووا NTT-1520

0 از 0
متر فایبر گلاس نووا NTT-1520

استعلام موجودی

نوع متر: فایبرگلاس

دقت اندازه گیری: میلیمتر و سانتیمتر

طول نوار (میلیمتر): 20 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر فایبر گلاس نووا NTT-1530

0 از 0
متر فایبر گلاس نووا NTT-1530

استعلام موجودی

نوع متر: فایبرگلاس

دقت اندازه گیری: میلیمتر و سانتیمتر

طول نوار (میلیمتر): 30 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر فایبر گلاس نووا NTT-1550

0 از 0
متر فایبر گلاس نووا NTT-1550

استعلام موجودی

نوع متر: فایبرگلاس

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 50 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر استیل نووا NTT-1521

0 از 0
متر استیل نووا NTT-1521

استعلام موجودی

نوع متر: استیل

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 30 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر استیل نووا NTT-1522

0 از 0
متر استیل نووا NTT-1522

استعلام موجودی

نوع متر: استیل

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 50 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 5/5 متری نووا NTT-3063

0 از 0
متر 5/5 متری نووا NTT-3063

استعلام موجودی

نوع متر: کمپرس

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 5.5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 7/5 متری نووا NTT-3064

0 از 0
متر 7/5 متری نووا NTT-3064

استعلام موجودی

نوع متر: کمپرس

دقت اندازه گیری: میلیمتر

طول نوار (میلیمتر): 7.5 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر 10 متری نووا NTT-3065

0 از 0
متر 10 متری نووا NTT-3065

استعلام موجودی

نوع متر: کمپرس

دقت اندازه گیری:

طول نوار (میلیمتر): 10 متر

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر لیزری نووا NTM-5150

0 از 0
متر لیزری نووا NTM-5150

استعلام موجودی

نوع متر: لیزری

دقت اندازه گیری: متر+سانتیمتر-فوت+اینچ

طول نوار (میلیمتر):

جهت و راستای سنجش:

مشخصات کامل

متر و انواع آن

متر وسیله ای است که برای اندازه گیری اجسام مختلف از آن استفاده می شود. متر دارای انواع مختلفی از قبیل متر استیل، فایبرگلاس، کمپرس، لیزری و نوار فلزی و ... است.

021-22683706 بالا