برق صنعتی

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 32 آمپر

56,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 16 آمپر

169,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 25 آمپر

170,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 32 آمپر

170,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

171,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 40 آمپر

171,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

319,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

319,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

749,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

752,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C32A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 3P C32A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 3P C50A کلید مینیاتوری LS مدل LS BKN-b 3P C50A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW اینورتر LS مدل SV022IG5A-2- 220V- 2.2 KW

استعلام موجودی

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1.32

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IG5A-4- 380V- 0.37KW اینورتر LS مدل SV004IG5A-4- 380V- 0.37KW

استعلام موجودی

توان : 0.37

نوع فاز: سه فاز

وزن: 1.08

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV185IP5A-4-380V-18.5KW اینورتر LS مدل SV185IP5A-4-380V-18.5KW

استعلام موجودی

توان : 18.5

نوع فاز: سه فاز

وزن: 13

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV300IP5A-4-380V-30KW اینورتر LS مدل SV300IP5A-4-380V-30KW

استعلام موجودی

توان : 30

نوع فاز: سه فاز

وزن: 20

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV300IV5-4-380V-30KW اینورتر LS مدل SV300IV5-4-380V-30KW

استعلام موجودی

توان : 30

نوع فاز: سه فاز

وزن: 122

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV450IV5-4-380V-45KW اینورتر LS مدل SV450IV5-4-380V-45KW

استعلام موجودی

توان : 22

نوع فاز: سه فاز

وزن: 63

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0150IS7-4-380V-15KW اینورتر LS مدل SV0150IS7-4-380V-15KW

استعلام موجودی

توان : 15

نوع فاز: سه فاز

وزن: 14

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0220IS7-4-380V-22KW اینورتر LS مدل SV0220IS7-4-380V-22KW

استعلام موجودی

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C6A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4620 اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4620

استعلام موجودی

توان : 9.4 کیلو ولت آمپر

نوع فاز: تک فاز

وزن: 9.5 کیلوگرم

جریان اینورتر (آمپر): 10-200 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 23 آمپر | جریان خروجی 9.6 آمپر

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A کلید مینیاتوری LS مدل BKN-b 1P C2A

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 2 آمپر

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV001IE5-1- 220V- 0.1kw اینورتر LS مدل SV001IE5-1- 220V- 0.1kw

استعلام موجودی

توان : 0.1

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.44

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV004IE5-1- 220V- 0.37kw اینورتر LS مدل SV004IE5-1- 220V- 0.37kw

استعلام موجودی

توان : 0.37

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.874

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV002IE5-1c- 220V- 0.2kw اینورتر LS مدل SV002IE5-1c- 220V- 0.2kw

استعلام موجودی

توان : 0.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.675

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV022IC5-1F -220V- 2.2KW اینورتر LS مدل SV022IC5-1F -220V- 2.2KW

استعلام موجودی

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

وزن: 1

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV008IG5A-2- 220V- 0.75 KW اینورتر LS مدل SV008IG5A-2- 220V- 0.75 KW

استعلام موجودی

توان : 0.75

نوع فاز: تک فاز

وزن: 0.77

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV450IP5A-4-380V-45KW اینورتر LS مدل SV450IP5A-4-380V-45KW

استعلام موجودی

توان : 45

نوع فاز: سه فاز

وزن: 27

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV110IV5-4-380V-11KW اینورتر LS مدل SV110IV5-4-380V-11KW

استعلام موجودی

توان : 11

نوع فاز: سه فاز

وزن: 28

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV185IV5-4-380V-18.5KW اینورتر LS مدل SV185IV5-4-380V-18.5KW

استعلام موجودی

توان : 18.5

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0370IS7-4-380V-37KW اینورتر LS مدل SV0370IS7-4-380V-37KW

استعلام موجودی

توان : 37

نوع فاز: سه فاز

وزن: 28

مشخصات کامل
اینورتر LS مدل SV0550IS7-4-380V-55KW اینورتر LS مدل SV0550IS7-4-380V-55KW

استعلام موجودی

توان : 55

نوع فاز: سه فاز

وزن: 45

مشخصات کامل
1 2 3 ... 21 »

برق صنعتی و انواع آن

وستیل بسیاری در برق صنایع مختلف استفاده می شوند که از میان آن ها می توان به کنتاکتور، اینورتر، کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک، فیوز، سوئیچ کنترل و .... اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا