0
ورود به پنل کاربری

برق صنعتی

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری
مشاهده جزئیات

9,700تومان

استعلام موجودی

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A
مشاهده جزئیات

21,200تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A
مشاهده جزئیات

21,700تومان

استعلام موجودی

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A
مشاهده جزئیات

21,700تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A
مشاهده جزئیات

21,700تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A
مشاهده جزئیات

23,800تومان

استعلام موجودی

فیوز مینیاتوری LS BKP 1P+N C32A

0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKP 1P+N C32A
مشاهده جزئیات

23,800تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 16 آمپر
مشاهده جزئیات

31,000تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 40 آمپر
مشاهده جزئیات

31,800تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

0 از 0
کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 63 آمپر
مشاهده جزئیات

31,800تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C32A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C32A
مشاهده جزئیات

34,950تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C40A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN-b 1P C40A
مشاهده جزئیات

34,950تومان

استعلام موجودی

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A
مشاهده جزئیات

36,400تومان

استعلام موجودی

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A
مشاهده جزئیات

36,400تومان

استعلام موجودی

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A
مشاهده جزئیات

36,400تومان

استعلام موجودی

برق صنعتی و انواع آن

وستیل بسیاری در برق صنایع مختلف استفاده می شوند که از میان آن ها می توان به کنتاکتور، اینورتر، کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک، فیوز، سوئیچ کنترل و .... اشاره کرد.

نمایش بیشتر