0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 15
 • هوادهی : 85
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

875,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 15
 • هوادهی : 85
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

1,225,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 9
 • هوادهی : 90
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

2,100,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 85w_60W
 • هوادهی : 220_340
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0

3,737,500 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100VO

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 20W_23W
 • هوادهی : 180_255
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0

2,862,500 تومان

هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150VO

 • قطر پروانه : 15 سانتیمتر
 • توان : 58w_40W
 • هوادهی : 385_550
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0

3,737,500 تومان

هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE MF 150/6

 • قطر پروانه : 15 سانتیمتر
 • توان : 28
 • هوادهی : 335
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

1,350,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 28
 • هوادهی : 35
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

2,100,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL YELLOW GOLD

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان :
 • هوادهی :
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

4,162,500 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL PINK GOLD

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 5
 • هوادهی : 95
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

4,162,500 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL BLACK GOLD

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 5
 • هوادهی : 95
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

4,162,500 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL WHITE GOLD

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 5
 • هوادهی : 95
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

1,900,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S ME

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 9
 • هوادهی : 90
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

1,900,000 تومان

هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 120-5 LL 1S ME

 • قطر پروانه : 12 سانتیمتر
 • توان : 13
 • هوادهی : 175
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0

2,118,750 تومان

بخاری برقی خانگی ورتیس vortice SCALDATUTTO-FH-VO-70141

 • جنس : پلاستیکی
 • قدرت حرارتی ورودی :
 • گروه : بخاری برقی خانگی
 • مدل پکیج :
0 از 0

2,500,000 تومان