0
ورود به پنل کاربری

پارمیس

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W مهتابی

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W مهتابی

26,300 تومان

%10

23,670 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 125*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

23,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 112*60

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

23,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 112*60

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

24,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

24,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

25,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 80*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

25,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ شمعی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ شمعی مات پارمیس مدل  LED 8W آفتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 125*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ شمعی مات پارمیس مدل LED 8W مهتابی

لامپ شمعی مات پارمیس مدل  LED 8W مهتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

نوع پایه: E27

قطر لامپ: 60 mm

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آبی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W	 آبی

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W یخی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W یخی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

28,700 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

28,700 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور متمرکز

29,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور متمرکز

29,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W مهتابی

30,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

30,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 133*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 118*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 133*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W مهتابی

44,000 تومان

%10

39,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 130*70

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

44,000 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 130*70

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W مهتابی

64,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 155*80

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

64,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 155*80

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

115,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 103*187

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W مهتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W مهتابی

115,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 103*187

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W مهتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W مهتابی

159,700 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 120*215

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

159,700 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 120*215

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W مهتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W مهتابی

207,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 250*140

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

207,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 250*140

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

آشنایی با برند پارمیس

صنایع الکتریکی پارمیس از برند های معتبر ایرانی است که سال هاست با فعالیت در صنعت روشنایی توانسته رضایت بسیاری از مصرف کننده گان را به دست آورد و محصولات متنوعی مطابق با تمامی سلیقه ها تولید کند. این برند توانسته با تکیه بر نیروی متخصص و مجرب و مواد اولیه با کیفیت محصولات بسیار با کیفیتی را تولید و عرضه کند. برای پارمیس کیفیت بر همه چیز اولویت دارد و به همین دلیل این برند در سال 1388 توانست گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 را از شرکت TUV INTER CERTدریافت کند.

همچنین در زمینه تولید لامپ هایLED  فعالیت گسترده و مفیدی داشته است. همانطور که اشاره شد کیفیت بالای محصولات در صنایع الکتریکی پارمیس حرف اول را می زند و این برند تمام تجهیزات لازم برای کنترل کیفی محصولات و تست های الکتریکی، فتومتری و ایمنی لامپ های LED و کم مصرف و بالاست الکترونیکی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی را به کار گرفته است.

برند پارمیس دارای سبد محصولی بسیار متنوعی است که از میان محصولات متعدد آن می توان به لامپ LED بالاست سر خود، لامپ کم مصرف، لامپ فلورسنت، قاب مهتابی LED-SMD، لامپ القایی و چراغ صنعتی و ... اشاره کرد.

لامپ های LED پارمیس مزایای بسیار زیادی از جمله: قیمت مناسب، طول عمر بالا، افت نوری بسیار کم در استفاده طولانی مدت، استحکام بالا و آسیب پذیری پایین، ایجاد حرارت کم، توزیع یک نواخت نور، حساسیت پایین نسبت به نوسانات ولتاژ برق، نور پاک و ایمن با گارانتی تعویض.

021-22683706 تماس
تماس
بالا