0
ورود به پنل کاربری

چراغ آویز

چراغ آویز شب تاب مدل کارن 1

چراغ آویز شب تاب مدل کارن 1

585,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل رومی

چراغ آویز شب تاب مدل رومی

300,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل سلطنتی

چراغ آویز شب تاب مدل سلطنتی

320,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل چتری

چراغ آویز شب تاب مدل چتری

340,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل توپی

چراغ آویز شب تاب مدل توپی

340,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل اطلس

چراغ آویز شب تاب مدل اطلس

350,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل لاله

چراغ آویز شب تاب مدل لاله

355,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل پاتریس

چراغ آویز شب تاب مدل پاتریس

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل مشبک

چراغ آویز شب تاب مدل مشبک

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل روناک

چراغ آویز شب تاب مدل روناک

395,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل شونیز

چراغ آویز شب تاب مدل شونیز

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل دیاموند

چراغ آویز شب تاب مدل دیاموند

415,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل روشا

چراغ آویز شب تاب مدل روشا

440,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل مرواید

چراغ آویز شب تاب مدل مرواید

460,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل لونا

چراغ آویز شب تاب مدل لونا

465,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل وندا

چراغ آویز شب تاب مدل وندا

465,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل آبنوس

چراغ آویز شب تاب مدل آبنوس

500,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل وندا شاخه سارینا سربالا

چراغ آویز شب تاب مدل وندا شاخه سارینا سربالا

550,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل وندا شاخه سارینا سرازیر

چراغ آویز شب تاب مدل وندا شاخه سارینا سرازیر

550,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل پاسارگاد

چراغ آویز شب تاب مدل پاسارگاد

570,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل ونیز

چراغ آویز شب تاب مدل ونیز

585,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل رومنا

چراغ آویز شب تاب مدل رومنا

650,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل انگلیسی

چراغ آویز شب تاب مدل انگلیسی

950,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل آروین

چراغ آویز شب تاب مدل آروین

1,020,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل اسپانیایی

چراغ آویز شب تاب مدل اسپانیایی

1,050,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل امپراطور

چراغ آویز شب تاب مدل امپراطور

1,890,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل روژان

چراغ آویز شب تاب مدل روژان

1,920,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل برنارد

چراغ آویز شب تاب مدل برنارد

1,920,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز و کاربرد آن

چراغ آویز از جمله محصولاتی است که برای روشنایی محیط از آن استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا