0
ورود به پنل کاربری

هواکش بین کانالی

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

579,600 تومان

630,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 280

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

2,180,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

فروش ویژه هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

720,000 تومان

750,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 440

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

1,420,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 120

هوادهی: 720

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

1,444,400 تومان

1,570,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 125

هوادهی: 850

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ FTP GF-100

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ FTP GF-100

1,722,600 تومان

1,980,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 57

هوادهی: 290

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 12 سانت زیلابگ FTP GF-125

هواکش بین کانالی 12 سانت زیلابگ FTP GF-125

1,827,000 تومان

2,100,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 55

هوادهی: 405

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150

هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150

2,088,000 تومان

2,400,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 720

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-350

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-350

2,428,800 تومان

2,640,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 2450

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200

هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200

2,479,500 تومان

2,850,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 151

هوادهی: 1000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250

هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250

2,566,500 تومان

2,950,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 147

هوادهی: 1105

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-400

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-400

2,944,000 تومان

3,200,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3955

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-400

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-400

2,944,000 تومان

3,200,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3920

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

3,086,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 32

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-450

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-450

3,256,800 تومان

3,540,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 5365

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

3,256,800 تومان

3,540,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 3775

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-450

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-450

3,256,800 تومان

3,540,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 5415

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

3,509,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 45ص

هوادهی: 465

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077

3,623,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 20W_23W

هوادهی: 180_255

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-500

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-500

3,670,800 تومان

3,990,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 420

هوادهی: 7155

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

3,670,800 تومان

3,990,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 5705

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-500

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 4D-500

3,670,800 تومان

3,990,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 450

هوادهی: 7395

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD 16/150

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD 16/150

3,784,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 85w_60W

هوادهی: 220_340

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

3,933,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 29

هوادهی: 295

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315

هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315

4,300,000 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان : 200

هوادهی: 1875

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

4,477,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 230

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

4,500,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

4,538,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 65

هوادهی: 602

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

4,719,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 42-50w

هوادهی: 560_430

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150 V0 HS-17003

هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150 V0 HS-17003

4,729,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 58w_40W

هوادهی: 385_550

برق: تک فاز

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

4,961,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 72

هوادهی: 250

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600

5,115,200 تومان

5,560,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 700

هوادهی: 10040

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-600

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-600

5,115,200 تومان

5,560,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

جنس پروانه: استیل

برق: سه فاز

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

5,143,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

6,232,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 455

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

6,655,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 91

هوادهی: 540

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

برای انتخاب یک هواکش بین کانالی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

امروزه هواکش ها نقش مهمی را در صنایع مختلف دارند، همچنین در اکثر خانه های مسکونی نیز از انواع هواکش استفاده می شود. برای تهویه هوا در محیط های صنعتی و کارخانجات از هواکش صنعتی و در محیط های مسکونی از هواکش خانگی استفاده می شود. یکی از انواع فن های سانتریفیوژ هواکش بین کانالی است که در صنایع کاربرد بسیاری دارد. سایز این هواکش ها نسبتا کوچک است، در صورتی که می توانید برای محدود بودن فضا، این هواکش ها را بین کانال نصب کنید. هواکش های بین کانالی نسبت به اندازه کوچک خود توانایی تولید هوای بسیار زیادی دارد. قدرت تولید هوای بالای این فن ها سبب پرکاربردتر شناخته شدن این فن ها است. از فن بین کانالی هم می توان به صورت مکنده (اگزاست فن) و هم به صورت دمنده (بلوئر) استفاده کرد. پروانه به کار رفته در هواکش بین کانالی از نوع بکوارد یا خم به عقب است. 

کاربرد هواکش بین کانالی

 • تهویه ی فضاهای مرطوب مانند حمام، آشپزخانه
 • دستگاه های مکش دود و هودهای صنعتی
 • حمام و سرویس های بهداشتی
 • ساختمان ها و برج های تجاری و مسکونی
 • و ...

فن های بین کانالی تنظیمات و اندازه های مختلفی دارند و طیف گسترده ای از نیاز های تهویه را برآورده می کنند.

ویژگی های یک هواکش بین کانالی خوب

یک هواکش بین کانالی مناسب باید حجم کمی داشته باشد و همچنین فضای کمی را اشغال کند. علاوه بر آن، اگر هواکش سر و صدای کمتری داشته باشد به ایده آل های یک هواکش مناسب بیشتر نزدیک می شود. از دیگر ویژگی های یک هواکش مناسب، قدرت بالا در صرفه جویی انرژی و طول عمر کاری بالا را می توان نام برد.

انواع فن بین کانالی

 • هواکش بین کانالی دایره ای
 • هواکش بین کانالی مستطیلی

راهنمای خرید هواکش بین کانالی

برای خرید هواکش بین کانالی به چند مورد مهم باید توجه داشته باشید که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

 • اندازۀ قطر هواکش: برای خرید هواکش باید به قطر هواکش توجه کنید، هر چه ساختمان بزرگتر باشد، باید از هواکش بزرگتر استفاده کنیم.

 • صدا: یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید هواکش باید به آن توجه کنید، میزان صدای هواکش بین کانالی است، خصوصا اگر شما در یک ساختمان مسکونی زندگی می کنید. هر چه صدای یک هواکش کمتر باشد آن هواکش برای خرید مناسب تر است.

 • قدرت: قدرت هواکش یکی دیگر از نکاتی است که هنگام خرید هواکش باید به آن توجه داشته باشید. هر چه قدرت یک هواکش بیشتر باشد به این معنی است که این هواکش قدرت تولید هوای بیشتری دارد، قدرت هواکش را با واحد فوت مکعب در دقیقه یا cfm  مشخص می کنند.

 • سرعت موتور: یکی از مهم ترین نکات هنگام خرید هواکش بین کانالی توجه به موتور هواکش است. یک موتور باکیفیت بالا باید فاقد سر و صدا بوده و از لحاظ مصرف انرژی نیز باید به صرفه باشد.

 • سهولت در نصب: به هنگام خرید هواکش بین کانالی باید به نصب آن نیز توجه داشته باشید. اکثر هواکش های بین کانالی به نیروی کار حرفه ای برای نصب نیازی ندارند.

مشخصات فنی و ساختاری هواکش بین کانالی

 • فشار استاتیک: از 50 الی 500 پاسکال برحسب سایز هواکش متغییر است
 • سیستم انتقال قدرت: سیستم انتقال قدرت در هواکش سانتریفیوژ بین کانالی تولیدی این شرکت به دو صورت اتصال مستقیم (Direct Drive) و اتصال تسمه پولی (Belt Drive) است که با توجه به شرایط درخواستی مشتریان محترم از طرف این شرکت انتخاب می گردد. سیستم های انتقال قدرت هواکش های بین کانالی معمولا به دو صورت اتصال مستقیم و اتصال تسمه پولی است.
 • ظرفیت هوا دهی (دبی): از 100 الی 6000 متر مکعب بر ساعت بر حسب سایز هواکش متغیر است.
 • جنس هواکش: جنس ورق به کار رفته در هواکش های بین کانالی معمولا از ورق فولاد است یعنی (ST-37)
فن بین کانالی چیست و چگونه کار می کند؟
هواکش بین کانالی وسیله ای جهت انتقال و جا به جایی هوا در مسیر کانال و داکت های انتقال هوا می باشد که عموما از نوع آکسیال (محوری) می باشد.
ویژگی و مزایای استفاده از فن بین کانالی چیست؟
فن های بین کانالی با توجه به حجم کم و نوع قرارگیری آنها در مسیر کانال و قیمت مناسب آن اگزاست فن مناسبی برای استفاده در صنعت و خانه ها می باشد.
بهترین هواکش بین کانالی چیست؟
هواکش بین کانالی 10 سانت ساخت ایتالیا VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077- هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا ساخت اسپانیا S-P سری TD500-150 SILENT- هواکش بین کانالی 10سانت ساخت آلمان Blauberg TURBO 100- هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ ساخت ایران FTP GF-100
021-22683706 تماس
تماس
بالا