0
ورود به پنل کاربری

هواکش بین کانالی

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

0 از 0
هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

630,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 280

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

2,180,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی: 180

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 12 سانتدمنده VLN-12C2S

0 از 0
هواکش بین کانالی 12 سانتدمنده VLN-12C2S

694,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 370

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

750,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 440

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

1,420,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 120

هوادهی: 720

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

0 از 0
هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

1,570,000 تومان

1,491,500 تومان %5 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 125

هوادهی: 850

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ FTP GF-100

0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ FTP GF-100

1,980,000 تومان

1,722,600 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 57

هوادهی: 290

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 12 سانت زیلابگ FTP GF-125

0 از 0
هواکش بین کانالی 12 سانت زیلابگ FTP GF-125

2,100,000 تومان

1,827,000 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 55

هوادهی: 405

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150

0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150

2,400,000 تومان

2,088,000 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 720

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-350

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-350

2,640,000 تومان

2,428,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 2450

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200

0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200

2,850,000 تومان

2,479,500 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 151

هوادهی: 1000

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250

0 از 0
هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250

2,950,000 تومان

2,566,500 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 147

هوادهی: 1105

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

2,933,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 32

هوادهی: 300

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-400

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-400

3,200,000 تومان

2,944,000 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3955

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-400

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-400

3,200,000 تومان

2,944,000 تومان %8 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 180

هوادهی: 3920

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077

3,150,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 20W_23W

هوادهی: 180_255

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-450

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-450

3,540,000 تومان

3,256,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 5365

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

3,540,000 تومان

3,256,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 3775

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-450

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-450

3,540,000 تومان

3,256,800 تومان %8 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 5415

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD 16/150

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD 16/150

3,290,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 85w_60W

هوادهی: 220_340

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

3,335,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 45ص

هوادهی: 465

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-500

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-500

3,990,000 تومان

3,670,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 420

هوادهی: 7155

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

3,990,000 تومان

3,670,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 5705

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-500

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 4D-500

3,990,000 تومان

3,670,800 تومان %8 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 450

هوادهی: 7395

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

3,738,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 29

هوادهی: 295

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315

0 از 0
هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315

4,300,000 تومان

3,741,000 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان : 200

هوادهی: 1875

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

3,900,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی:

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150 V0 HS-17003

0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150 V0 HS-17003

4,112,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 58w_40W

هوادهی: 385_550

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

4,255,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 230

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

4,313,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 65

هوادهی: 602

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

4,485,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 42-50w

هوادهی: 560_430

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

4,715,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 72

هوادهی: 250

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

4,888,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان :

هوادهی:

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600

5,560,000 تومان

5,115,200 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 700

هوادهی: 10040

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-600

0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4D-600

5,560,000 تومان

5,115,200 تومان %8 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان :

هوادهی:

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

5,923,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 455

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی چیست؟

امروزه هواکش ها نقش مهمی را در صنایع مختلف دارند، همچنین در اکثر خانه های مسکونی نیز از انواع هواکش استفاده می شود. برای تهویه هوا در محیط های صنعتی و کارخانجات از هواکش صنعتی و در محیط های مسکونی از هواکش خانگی استفاده می شود. یکی از انواع فن های سانتریفیوژ هواکش بین کانالی است که در صنایع کاربرد بسیاری دارد. سایز این هواکش ها نسبتا کوچک است، در صورتی که می توانید برای محدود بودن فضا، این هواکش ها را بین کانال نصب کنید. هواکش های بین کانالی نسبت به اندازه کوچک خود توانایی تولید هوای بسیار زیادی دارد. قدرت تولید هوای بالای این فن ها سبب پرکاربردتر شناخته شدن این فن ها است. از فن بین کانالی هم می توان به صورت مکنده (اگزاست فن) و هم به صورت دمنده (بلوئر) استفاده کرد. پروانه به کار رفته در هواکش بین کانالی از نوع بکوارد یا خم به عقب است. 

کاربرد هواکش بین کانالی

 • تهویه ی فضاهای مرطوب مانند حمام، آشپزخانه
 • دستگاه های مکش دود و هودهای صنعتی
 • حمام و سرویس های بهداشتی
 • ساختمان ها و برج های تجاری و مسکونی
 • و ...

فن های بین کانالی تنظیمات و اندازه های مختلفی دارند و طیف گسترده ای از نیاز های تهویه را برآورده می کنند.

ویژگی های یک هواکش بین کانالی خوب

یک هواکش بین کانالی مناسب باید حجم کمی داشته باشد و همچنین فضای کمی را اشغال کند. علاوه بر آن، اگر هواکش سر و صدای کمتری داشته باشد به ایده آل های یک هواکش مناسب بیشتر نزدیک می شود. از دیگر ویژگی های یک هواکش مناسب، قدرت بالا در صرفه جویی انرژی و طول عمر کاری بالا را می توان نام برد.

انواع فن بین کانالی

 • هواکش بین کانالی دایره ای
 • هواکش بین کانالی مستطیلی

راهنمای خرید هواکش بین کانالی

برای خرید هواکش بین کانالی به چند مورد مهم باید توجه داشته باشید که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

اندازه ی قطر هواکش

برای خرید هواکش باید به قطر هواکش توجه کنید، هر چه ساختمان بزرگتر باشد، باید از هواکش بزرگتر استفاده کنیم.

صدا

یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید هواکش باید به آن توجه کنید، میزان صدای هواکش بین کانالی است، خصوصا اگر شما در یک ساختمان مسکونی زندگی می کنید. هر چه صدای یک هواکش کمتر باشد آن هواکش برای خرید مناسب تر است.

قدرت

قدرت هواکش یکی دیگر از نکاتی است که هنگام خرید هواکش باید به آن توجه داشته باشید. هر چه قدرت یک هواکش بیشتر باشد به این معنی است که این هواکش قدرت تولید هوای بیشتری دارد، قدرت هواکش را با واحد فوت مکعب در دقیقه یا cfm  مشخص می کنند.

سرعت موتور

یکی از مهم ترین نکات هنگام خرید هواکش بین کانالی توجه به موتور هواکش است. یک موتور باکیفیت بالا باید فاقد سر و صدا بوده و از لحاظ مصرف انرژی نیز باید به صرفه باشد.

سهولت در نصب

به هنگام خرید هواکش بین کانالی باید به نصب آن نیز توجه داشته باشید. اکثر هواکش های بین کانالی به نیروی کار حرفه ای برای نصب نیازی ندارند.

مشخصات فنی و ساختاری هواکش بین کانالی

فشار استاتیک

از 50 الی 500 پاسکال برحسب سایز هواکش متغییر است

سیستم انتقال قدرت 

سیستم انتقال قدرت در هواکش سانتریفیوژ بین کانالی تولیدی این شرکت به دو صورت اتصال مستقیم (Direct Drive) و اتصال تسمه پولی (Belt Drive) است که با توجه به شرایط درخواستی مشتریان محترم از طرف این شرکت انتخاب می گردد. سیستم های انتقال قدرت هواکش های بین کانالی معمولا به دو صورت اتصال مستقیم و اتصال تسمه پولی است.

ظرفیت هوا دهی (دبی)

از 100 الی 6000 متر مکعب بر ساعت بر حسب سایز هواکش متغیر است.

جنس هواکش

جنس ورق به کار رفته در هواکش های بین کانالی معمولا از ورق فولاد است یعنی (ST-37)

فن بین کانالی چیست و چگونه کار می کند؟
هواکش بین کانالی وسیله ای جهت انتقال و جا به جایی هوا در مسیر کانال و داکت های انتقال هوا می باشد که عموما از نوع آکسیال (محوری) می باشد.
ویژگی و مزایای استفاده از فن بین کانالی چیست؟
فن های بین کانالی با توجه به حجم کم و نوع قرارگیری آنها در مسیر کانال و قیمت مناسب آن اگزاست فن مناسبی برای استفاده در صنعت و خانه ها می باشد.
بهترین هواکش بین کانالی چیست؟
هواکش بین کانالی 10 سانت ساخت ایتالیا VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077- هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا ساخت اسپانیا S-P سری TD500-150 SILENT- هواکش بین کانالی 10سانت ساخت آلمان Blauberg TURBO 100- هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ ساخت ایران FTP GF-100
021-22683706 بالا