بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

هواکش بین کانالی

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

1,480,000 تومان

%8

1,362,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 33 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 280

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواكش بين كانالي 12 سانت دمنده VLN-12C2S هواكش بين كانالي 12 سانت دمنده VLN-12C2S

1,600,000 تومان

%8

1,472,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 370

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

1,790,000 تومان

%8

1,647,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S-hp

3,390,000 تومان

%8

3,119,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 150 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 700

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

3,700,000 تومان

%4

3,552,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 160 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 850

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10 سانت زیلابگ FTP GF-100 هواکش بین کانالی 10 سانت زیلابگ FTP GF-100

4,850,000 تومان

%15

4,122,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 65 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 12 سانت زیلابگ FTP GF-125 هواکش بین کانالی 12 سانت زیلابگ FTP GF-125

5,140,000 تومان

%15

4,369,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 68 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 340

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150 هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150

5,880,000 تومان

%15

4,998,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 98 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 590

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200 هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200

6,940,000 تومان

%15

5,899,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 152 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 970

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250 هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250

7,210,000 تومان

%15

6,128,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 150 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1050

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 25 سانت بین کانالی دمنده VLN-25D2S هواکش 25 سانت بین کانالی دمنده VLN-25D2S

8,000,000 تومان

%8

7,360,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 360 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1900

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش 30 سانت بین کانالی دمنده VLN-31D2S هواکش 30 سانت بین کانالی دمنده VLN-31D2S

8,870,000 تومان

%8

8,160,000 تومان

قطر پروانه: 31.5 سانتیمتر

توان: 360 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1900

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315 هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315

10,500,000 تومان

%15

8,925,000 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان: 215 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1440

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077 هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077

11,000,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23 - 20 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 255 - 180

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

11,721,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 4E-600

14,140,000 تومان

%15

12,019,000 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 700 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100 هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

12,430,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

13,530,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD 16/150 هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD 16/150

13,596,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 85 - 60 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 340 - 220 وات

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

14,190,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230rpm

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

14,300,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 42 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

14,960,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 58 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 340

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

15,510,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 61 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 240

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

16,280,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 73 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

16,610,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 61 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

16,610,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 85 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 553

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

19,635,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 75 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 455

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

20,900,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 98 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 555

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

21,340,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 20-26-45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 97-138-176

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

21,560,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 20-26-45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 97-138-176

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

21,780,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 75 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 455

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200 هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

22,880,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 76 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 805

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

24,530,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 157 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 200 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 200

24,860,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 154 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro 200 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro 200 FR

25,740,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 154 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR

25,740,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 157 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 ... »

برای انتخاب یک هواکش بین کانالی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

امروزه هواکش ها نقش مهمی را در صنایع مختلف دارند، همچنین در اکثر خانه های مسکونی نیز از انواع هواکش استفاده می شود. برای تهویه هوا در محیط های صنعتی و کارخانجات از هواکش صنعتی و در محیط های مسکونی از هواکش خانگی استفاده می شود. یکی از انواع فن های سانتریفیوژ هواکش بین کانالی است که در صنایع کاربرد بسیاری دارد. سایز این هواکش ها نسبتا کوچک است، در صورتی که می توانید برای محدود بودن فضا، این هواکش ها را بین کانال نصب کنید. هواکش های بین کانالی نسبت به اندازه کوچک خود توانایی تولید هوای بسیار زیادی دارد. قدرت تولید هوای بالای این فن ها سبب پرکاربردتر شناخته شدن این فن ها است. از فن بین کانالی هم می توان به صورت مکنده (اگزاست فن) و هم به صورت دمنده (بلوئر) استفاده کرد. پروانه به کار رفته در هواکش بین کانالی از نوع بکوارد یا خم به عقب است. 

کاربرد هواکش بین کانالی

 • تهویه ی فضاهای مرطوب مانند حمام، آشپزخانه
 • دستگاه های مکش دود و هودهای صنعتی
 • حمام و سرویس های بهداشتی
 • ساختمان ها و برج های تجاری و مسکونی
 • و ...

فن های بین کانالی تنظیمات و اندازه های مختلفی دارند و طیف گسترده ای از نیاز های تهویه را برآورده می کنند.

ویژگی های یک هواکش بین کانالی خوب

یک هواکش بین کانالی مناسب باید حجم کمی داشته باشد و همچنین فضای کمی را اشغال کند. علاوه بر آن، اگر هواکش سر و صدای کمتری داشته باشد به ایده آل های یک هواکش مناسب بیشتر نزدیک می شود. از دیگر ویژگی های یک هواکش مناسب، قدرت بالا در صرفه جویی انرژی و طول عمر کاری بالا را می توان نام برد.

انواع فن بین کانالی

 • هواکش بین کانالی دایره ای
 • هواکش بین کانالی مستطیلی

راهنمای خرید هواکش بین کانالی

برای خرید هواکش بین کانالی به چند مورد مهم باید توجه داشته باشید که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

 • اندازۀ قطر هواکش: برای خرید هواکش باید به قطر هواکش توجه کنید، هر چه ساختمان بزرگتر باشد، باید از هواکش بزرگتر استفاده کنیم.

 • صدا: یکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید هواکش باید به آن توجه کنید، میزان صدای هواکش بین کانالی است، خصوصا اگر شما در یک ساختمان مسکونی زندگی می کنید. هر چه صدای یک هواکش کمتر باشد آن هواکش برای خرید مناسب تر است.

 • قدرت: قدرت هواکش یکی دیگر از نکاتی است که هنگام خرید هواکش باید به آن توجه داشته باشید. هر چه قدرت یک هواکش بیشتر باشد به این معنی است که این هواکش قدرت تولید هوای بیشتری دارد، قدرت هواکش را با واحد فوت مکعب در دقیقه یا cfm  مشخص می کنند.

 • سرعت موتور: یکی از مهم ترین نکات هنگام خرید هواکش بین کانالی توجه به موتور هواکش است. یک موتور باکیفیت بالا باید فاقد سر و صدا بوده و از لحاظ مصرف انرژی نیز باید به صرفه باشد.

 • سهولت در نصب: به هنگام خرید هواکش بین کانالی باید به نصب آن نیز توجه داشته باشید. اکثر هواکش های بین کانالی به نیروی کار حرفه ای برای نصب نیازی ندارند.

مشخصات فنی و ساختاری هواکش بین کانالی

 • فشار استاتیک: از 50 الی 500 پاسکال برحسب سایز هواکش متغییر است
 • سیستم انتقال قدرت: سیستم انتقال قدرت در هواکش سانتریفیوژ بین کانالی تولیدی این شرکت به دو صورت اتصال مستقیم (Direct Drive) و اتصال تسمه پولی (Belt Drive) است که با توجه به شرایط درخواستی مشتریان محترم از طرف این شرکت انتخاب می گردد. سیستم های انتقال قدرت هواکش های بین کانالی معمولا به دو صورت اتصال مستقیم و اتصال تسمه پولی است.
 • ظرفیت هوا دهی (دبی): از 100 الی 6000 متر مکعب بر ساعت بر حسب سایز هواکش متغیر است.
 • جنس هواکش: جنس ورق به کار رفته در هواکش های بین کانالی معمولا از ورق فولاد است یعنی (ST-37)
فن بین کانالی چیست و چگونه کار می کند؟
هواکش بین کانالی وسیله ای جهت انتقال و جا به جایی هوا در مسیر کانال و داکت های انتقال هوا می باشد که عموما از نوع آکسیال (محوری) می باشد.
ویژگی و مزایای استفاده از فن بین کانالی چیست؟
فن های بین کانالی با توجه به حجم کم و نوع قرارگیری آنها در مسیر کانال و قیمت مناسب آن اگزاست فن مناسبی برای استفاده در صنعت و خانه ها می باشد.
بهترین هواکش بین کانالی چیست؟
هواکش بین کانالی 10 سانت ساخت ایتالیا VORTICE LINEO 100 V0 ME-17077- هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا ساخت اسپانیا S-P سری TD500-150 SILENT- هواکش بین کانالی 10سانت ساخت آلمان Blauberg TURBO 100- هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ ساخت ایران FTP GF-100

نظرات

صبا کیمیا فرد
/ 24 - شهریور - 1401

سلام برای یک محیط 100 متری فنی میخوام که تهویه هوا را برایم انجام دهد و ترجیحا 30سانتی متری باشد چون میخوام بین کانال نصب کنم چی پیشنهاد میدید

ویدفکتور
/ 24 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از هواکش های بین کانالی 31 زیلابگ  استفاده بفرماید

هاشم محمدی
/ 27 - شهریور - 1401

سلام برای سرویس بهداشتی هواکش بین کانالی میخواستم با سایز 10

ویدفکتور
/ 27 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از هواکش های بین کانالی10 سانت  دمنده با هوادهی (متر مکعب بر ساعت) :280 استفاده بفرماید

احمد نیازی
/ 17 - دی - 1401

سلام.برای خروجی دودکش بخاری گازسوز - یک فن میخوام.پذیرایی منزلم دودکش مناسب نداره و ناچار هستم با پیچ و خم دودکش رو به بخاری متصل کنم.

ویدفکتور
/ 17 - دی - 1401

سلام در پاسخ به سوال شما :
با توجه به گرمای هوای خروجی از بخاری مجبور استفاده از فن های هستیم که در مسیر اتصال الکتروموتور به پروانه از یک خنک کننده شفت استفاده میشود .
پیشنهاد ما به شما  استفاده از فن پکیج میباشد 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا