بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

فروش ویژه

پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3

0 از 0
پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3

142,171,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 120

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3

0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3

121,330,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2

80,221,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 80-160/1.5

0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 80-160/1.5

77,807,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60 متر مکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2

0 از 0
پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2

71,095,200 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2

65,079,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2

59,877,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 40-75M

0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 40-75M

57,510,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.6 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T

0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T

57,193,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17

توان: 4 اسب_ 3kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

53,679,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.6 مترمکعب بر ساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

50,523,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11.4متر مکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 67 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 32-40M

0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 32-40M

49,790,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

توان: 0.5 اسب_0.37kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-25M

0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-25M

48,388,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2 مترمکعب برساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-15M

0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-15M

47,580,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-08M

0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-08M

46,716,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2 مترمکعب برساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-7T/1.5 M

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-7T/1.5 M

44,726,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.8 مترمکعب برساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2

44,283,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17 مترمکعب برساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 4T

0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 4T

38,350,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19.8 مترمکعب برساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M

0 از 0
پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M

37,110,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3

35,455,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19 مترمکعب برساعت

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT AM 15

0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT AM 15

31,826,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب برساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07

0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07

31,692,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

30,476,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 متر مکعب برساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 160L4B 15kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 160L4B 15kw

34,615,000 تومان

%12

30,461,200 تومان

قطر شفت:

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1400

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

29,663,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6.6 مترمکعب برساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

29,642,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12.6 متر مکعب بر ساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

28,147,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

27,943,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6.6 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-25T

0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-25T

26,508,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2

25,805,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17 مترمکعب برساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-12 M-A

0 از 0
الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-12 M-A

24,990,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب برساعت

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64.9 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M

24,783,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17 مترمکعب برساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3

22,723,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17 مترمکعب برساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3

20,753,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML

1 از 5
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML

20,713,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 متر مکعب برساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

19,959,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27 مترمکعب برساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا