0
ورود به پنل کاربری

اره و اره زنجیری

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51  کد 50319002E1

3,850,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

1 از 3
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

219,000 تومان

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

3,950,000 تومان

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56  کد 50329003E1

8,100,000 تومان

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی خم دسته آلومینیومی نووا NTS-2335

0 از 0
اره باغبانی خم دسته آلومینیومی نووا NTS-2335

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی خم دسته چوبی نووا NTS-2333

0 از 0
اره باغبانی خم دسته چوبی نووا NTS-2333

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی خم دسته پلاستیکی نووا NTS-2334

0 از 0
اره باغبانی خم دسته پلاستیکی نووا NTS-2334

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی صاف دسته آلومینیومی نووا NTS-2324

0 از 0
اره باغبانی صاف دسته آلومینیومی نووا NTS-2324

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2321

0 از 0
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2321

199,290 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی صاف دسته پلاستیکی نووا NTS-2224

0 از 0
اره باغبانی صاف دسته پلاستیکی نووا NTS-2224

279,090 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره باغبانی خم چند کاره نووا NTS-2338

0 از 0
اره باغبانی خم چند کاره نووا NTS-2338

363,090 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011

3,400,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1

5,240,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره و اره زنجیری و کاربرد آن

اره و اره زنجیری که نوعی اره حرفه ای است زنجیر هایی بلند با دندادن های تیز دارد و از آن برای برش چوب و .. استفاده می شود.

021-22683706 بالا