0
ورود به پنل کاربری

هیتر گازی

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

13,080,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

9,265,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 18000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 360

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

9,810,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 25000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700

مشخصات کامل

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

10,791,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 845 انرژی

هیتر گازی 845 انرژی

14,170,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

18,094,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400

مشخصات کامل

هیتر گازی چیست؟

هیتر گازی ار ممحصولات کاربردی و پر فروش گرمایشی است که از آن برای تامی گرمایش محیط هایصنعتی بزرگ و تجاری استفاده می شود.

 
 
021-22683706 تماس
تماس
بالا