هیتر گازی

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

مشخصات کامل
مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618 مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

29,975,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 18000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 200/360

مشخصات کامل
مینی هیتر گازی انرژی سری 625 مینی هیتر گازی انرژی سری 625

32,558,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 25000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700

مشخصات کامل
هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

39,425,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل
هیتر گازی 845 انرژی هیتر گازی 845 انرژی

49,758,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

دودکش: نیاز دارد

مشخصات کامل
هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

54,838,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

نصب: دیواری , رو میزی

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل
هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660 هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

63,536,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی: 6800

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400

مشخصات کامل
1

هیتر گازی چیست؟

هیتر گازی ار ممحصولات کاربردی و پر فروش گرمایشی است که از آن برای تامی گرمایش محیط هایصنعتی بزرگ و تجاری استفاده می شود.

 
 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا