لوستر چوبی

لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله دارکار کد 271 لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله دارکار کد 271

5,100,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار کد 274 لوستر چوبی مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار کد 274

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار کد 273 لوستر چوبی مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار کد 273

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265 لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار کد 267 لوستر چوبی مدل رزا شش شعله دارکار کد 267

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل سکان 2 دارکار کد 240 لوستر چوبی مدل سکان 2 دارکار کد 240

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار کد 237 لوستر چوبی مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار کد 237

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار کد 238 لوستر چوبی مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار کد 238

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210 لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259 لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218 لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل تخت جمشید شش شعله دارکار کد 220 لوستر چوبی مدل تخت جمشید شش شعله دارکار کد 220

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل نازنین چهار شعله دارکار کد 288 لوستر چوبی مدل نازنین چهار شعله دارکار کد 288

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216 لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216

660,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل کندو سه خطی دارکار کد 254 لوستر چوبی مدل کندو سه خطی دارکار کد 254

660,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل کندو سه شعله دارکار کد 252 لوستر چوبی مدل کندو سه شعله دارکار کد 252

660,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236 لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

775,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224 لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224

825,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل کندو چهار خطی دارکار مدل 253 لوستر چوبی مدل کندو چهار خطی دارکار مدل 253

840,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242 لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242

870,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205 لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205

914,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل ونوس کوچک دارکار کد 249 لوستر چوبی مدل ونوس کوچک دارکار کد 249

930,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232 لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232

955,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27 , E14

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264 لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264

960,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244 لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244

993,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله دارکار کد 275 لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله دارکار کد 275

1,015,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل سکان متوسط دارکار کد 223 لوستر چوبی مدل سکان متوسط دارکار کد 223

1,050,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار کد 299 لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار کد 299

1,070,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214 لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214

1,122,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222 لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222

1,140,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 5 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله منبت دارکار کد 275b لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله منبت دارکار کد 275b

1,140,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
لوستر چوبی مدل ونوس بزرگ دارکار کد 247 لوستر چوبی مدل ونوس بزرگ دارکار کد 247

1,165,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

لوستر

لوستر Lustre وسیله ای برای نگهداشتن تعداد زیادی لامپ در محیط های مختلف به منظور افزایش روشنایی و زیبایی محیط است. لوسترها در انواع و دسته بندی های مختلفی از نظر سایز (بزرگ، کوچک، تک شاخه یا چند شاخه)، محل نصب (سقف یا دیوار) و محیط نصب (اتاق پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خواب و ...) تقسیم بندی می شوند.

در زمان خرید لوستر باید نکات بسیاری را مد نظر قرار دهید، اینکه شما برای نور و روشنایی به دنبال لوستر هستید یا فقط به عنوان وسیله زیبایی؟ و شاید هم هر دو!

بنابراین پاسخ به این سوال، مسیر شما را در خرید لوستر مشخص می کند. پس هدفتان از خرید لوستر چیست؟

اندازه لوستر

برای انتخاب سایز لوستر مورد نظر باید فضایی که قرار است لوستر در آن محل نصب شود را مد نظر قرار دهید. اگر فضای شما بزرگ است، در انتخاب لوستر محدودیتی از نظر اندازه ندارید، ولی اگر فضای کوچکی دارید باید توجه کنید که به هنگام انتخاب لوستر بهتر است که از بین انواع ساده و مینیمال انتخابتان را انجام دهید. چرا که انتخاب لوستر بزرگ باعث بالا رفتن نور محیط می شود که در آن صورت به اجبار باید برخی از لامپ ها را خاموش نگه دارید تا نور زیاد محیط، باعث آزارتان نشود. یکی از راههای ساده برای انتخاب اندازه لوستر مناسب برای فضا این است که ابعاد محیط (طول و عرض) را با هم جمع کرده و عدد حاصل اندازه لوستر مورد نظر برحسب فوت را به شما می دهد که در آخر کافی است آن را به سانتیمتر تبدیل کنید.

 

سایز لوستر چقدر اهمیت دارد؟

سبک لوستر

با توجه به دکوراسیون فضای مورد نظر باید از بین لوستر چوبی ، لوستر کریستالی ، لوستر فلزی و یا ترکیبی از هر کدام لوستر مورد نظرتان را انتخاب کنید. لوستر چوبی معمولا برای فضاهای کلاسیک و لوسترهایی که ترکیبی از چوب و فلزاند، برای فضاهای مدرن مناسب هستند. در فضای سنتی معمولا از لوسترهای بزرگ کریستالی بیشتر استفاده می کنند. البته باید دقت کنید که به هنگام خرید لوستر کریستالی، انواعی را انتخاب کنید که دارای کریستال اصل و مرغوبی هستند و به راحتی تمیز می شوند. سختی کار به هنگام تمیز کاری باعث می شود که آلودگی و کثیفی روی کریستال ها مانده و در نتیجه نور کدری را دریافت کنید. هماهنگی مدل لوستر با آباژور هم بر زیبایی فضا می افزاید.

از چه لوستری برای چه سبک دکوراسیونی استفاده کنیم؟

رنگ لوستر

سعی کنید به هنگام خرید لوستر رنگ آن را به گونه ای انتخاب کنید که با تغییر پرده و مبلمان لزومی در تغییر لوستر نداشته باشید. زیرا علاوه بر سبک و سایز لوستر که وابسته به فضا بوده، رنگ دکوراسیون داخلی هم بر انتخاب لوستر تاثیر گذار است.

ارتفاع لوستر

برای فضاهایی که ارتفاع مناسبی دارند، می توانید از لوسترهای چند طبقه و لوستر آویز استفاده کنید. این لوسترها در چنین محیط هایی زیبایی دوچندانی خواهند داشت، اما اگر فضای شما کم ارتفاع است، انتخاب لوستر آویز را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم؛ زیرا زیبایی آن ها تحت تاثیر کوتاهی سقف قرار گرفته و باعث شلوغ به نظر رسیدن محیط هم خواهد شد. بنابراین برای فضاهای کم ارتفاع انتخاب لوستر سقفی بهترین گزینه خواهد بود.

در خانه هایی که سقف کوتاه دارند لوستر سقفی مناسب است

خرید لوستر آشپزخانه

یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای لوستر آشپزخانه ، انواع لوستر چوبی است. لوسترهایی که در متریال آن ها چوب به کار رفته به دلیل هارمونی خاصی که با فضای آشپزخانه (به دلیل استفاده از متریال چوبی در اجزای این فضا مثل کابینت های چوبی و ...) ایجاد می کنند، مناسب تر هستند. در مرحله بعد بهتر است که نوع حباب لوستر چوبی را هم مد نظر قرار دهید. چون در این فضا به نور کافی نیاز دارید، سعی کنید لوستری را انتخاب کنید که حباب های سرپایین دارد یا از مدل های لوستر آویز استفاده کنید.

لوستراشپزخانه

خرید لوستر اتاق خواب

در فضای اتاق خواب به دلیل محدودیت فضا و نور مناسب (نور ملایم برای افزایش آرامش) بهتر است که از انواع لوسترهایی با حباب های سربالا استفاده کنید.

رنگ لامپ لوستر

به هنگام خرید لامپ لوستر سعی کنید که رنگ آن ها را به صورت ترکیبی از لامپ های مهتابی و آفتابی انتخاب نمایید. زیرا که این ترکیب رنگی تاثیر منفی برای رنگ دکوراسیون فضا نخواهد داشت و از طرفی باعث ناراحتی چشم شما هم نخواهد شد.

قیمت و خرید لوستر چوبی مدرن، سقفی و کلاسیک

لوسترهای چوبی علاوه بر تداعی ترکیبی از مدرنیته و کلاسیک مقرون به صرفه و دارای قیمتی به مراتب مناسب تر از لوسترهای فلزی یا کریستالی هستند.به علاوه امکان رنگ آمیزی و تغییرساختار ظاهری چوب باعث می شود تا بتوان آن را متناسب با تغییر سلیقه و دکوراسیون داخلی منزل یا محیط کار، تغییر داد.در ادامه به بررسی مزایای بیشتر این نوع لوسترها خواهیم پرداخت، پس با ما همراه باشید:

لوستر مناسب اتاق خواب

معرفی لوسترهای چوبی و انواع آن:

این دسته لوسترها به دلیل کیفیت بسیار بالا، تنوع زیاد و قیمت مناسب معمولا جزء پرطرفدارترین انواع لوسترها و چراغ های مورد استفاده در منزل هستند. به علاوه این نوع لوسترها به دلیل تلفیق سنت و مدرنتیته با انواع دکوراسیون ها و مکان ها سازگاری دارند. انواع لوسترهای چوبی عبارتند از:

 • لوستر چوبی تک شاخه ای یا چند شاخه ای
 • لوستر چوبی سقفی
 • لوستر چوبی آویز
 • لوستر چوبی دیوارکوب

لوسترهای چوبی در قرن هجدهم و با استفاده از چوبهای کنده کاری شده و ترکیب آن با طلا وارد عرصه مد و دکوراسیون شدند.این لوسترها ابتدا با اشکالی کلاسیک در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفتند اما با گذشت زمان و تغییر سبک سلیقه

مصرف کننده شکلی مدرن تر به خود گرفتند. لوسترهای چوبی مدرن موجود در بازار اغلب ازجنس چوب روس هستند که نسبت به شرایط آب و هوایی مقاومت و انعطاف ویژه ای دارند.

تصویر یک لوستر چوبی مدرن

قیمت لوسترچوبی مدرن و صرفه جویی در هزینه ها:

همانطور که گفته شد این نوع لوسترها نسبت به انواع دیگر دارای قیمتی مناسب و مشتری پسند هستند.در واقع بهترین گزینه برای طراحی نور دکوراسیون داخلی محیط کار یا منزل با مناسب ترین هزینه خرید لوستر چوبی مناسب با محیط مدنظر می باشد.با استفاده از این دسته از لوسترها برای طراحی دکوراسیون علاوه بر منحصر به فرد شدن طراحی مکان موردنظر تا حد بسیار زیادی می توان در هزینه های جاری نیز صرفه جویی کرد.

به علاوه به دلیل امکان تغییر تقریبی شکل ظاهری چوب به وسیله برش و کنده کاری و هم چنین امکان رنگ آمیزی آن، هنگام تعویض سبک دکوراسیون داخلی و یا تغییر رنگ آن،  می توان با کمترین هزینه، طراحی نور و دکوراسیون مکان مدنظر را سنخیت داد. پس نه تنها قیمت لوستر چوبی مدرن مناسب و به صرفه است بلکه باعث صرفه جویی در هزینه های جاری با مرور زمان نیز خواهد شد.

مزایای لوسترهای چوبی نسبت به سایر انواع لوسترها:

در این قسمت فهرستی تهیه کرده ایم که به صورت موردی و خلاصه، مزایای این دسته از لوسترها را بیان می کند:

 • کیفیت و ماندگاری بالا با توجه به متریال استفاده شده در ساخت
 • قیمت مقرون به صرفه و متناسب با نیاز خریدار
 • تنوع بسیار زیاد با توجه به انواع کلاسیک و مدرن
 • امکان تغییر شکل ظاهری و رنگ باتوجه به تغییر سلیقه
 • سنخیت طرح چوب با انواع دکوراسیون ها
 • حق انتخاب دادن به خریدار با توجه به انواع آویز، دیوارکوب و...

در نتیجه باتوجه به موارد ذکر شده، با قاطعیت می توان بیان کرد که لوستر چوبی بستری مناسب برای خریدی آسان،به صرفه، مورد پسند و سلیقه مشتری و با کیفیتی منحصر به فرد را فراهم می آورد.

استفاده از لوستر چوبی برای طراحی دکوراسیونی زیبا و منحصر به فرد:

امروزه یکی از مهم ترین و اصلی ترین متریال های مورد استفاده در صنعت دکوراسیون داخلی و طراحی، چوب است. چوب به دلیل بافت منسجم و زیبا و رنگ مناسب قابلیت سنخیت با انواع رنگ ها و دکوراسیون ها را دارد.علاوه بر این ترکیب طیف های رنگی مختلف نور و چوب می تواند به تنهایی باعث ایجاد زیبایی خیره کننده و منحصر به فردی شود. پس لوستر چوبی یکی از مناسبت ترین گزینه های موردنظر برای زینت بخشیدن به دکوراسیون داخلی مکان های مختلف منزل یا حتی محیط کار می باشد.

لوستر چوبی ساده برای دکوراسیون خاص

برای طراحی محیطی کلاسیک و سنتی می توان از لوستر چوبی آویز با طرح های سنتی استفاده کرد.طراحی نور یک مکان به روز و مدرن هم با لوستر چوبی چندبعدی زیباتر خواهد شد. لوسترهای دیوارکوب و چند شاخه نیز برای تلفیقی از سنت و مدرنیته گزینه ای مناسب به شمار می روند.در واقع تنها با در نظر گرفتن جو محیط و ترکیب رنگی و ساختاری سایر اجزای دخالت کننده در دکوراسیون داخلی و لوستر می توان زیبایی محیط را تا چند برابر افزایش داد.

لوستر چوبی سنتی برای سالن

هنگام خرید لوستر چوبی باید چه نکاتی را در نظر بگیریم؟

حتما این سوال برایتان پیش آمده است که هنگام خرید لوستر چوبی در نظر گرفتن چه نکاتی الزامی می باشد، ما به سوال شکل گرفته در ذهنتان به طور جامع پاسخ خواهیم داد.پس در ادامه ما را همراهی کنید.

نکات الزامی در خرید لوستر چوبی:

 • دقت به نوع چوب لوستر به منظور مقاومت در شرایط متنوع آب و هوایی و یا وجود حشرات و قارچ ها
 • دقت به سایز لوستر با توجه به متراژ و مساحت محیط مورد نظر
 • دقت به تعداد شاخه ها یا لامپ های مورد استفاده در لوستر جهت ایجاد نور کافی برای محیط
 • امکان استفاده از لامپ های ال ای دی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
 • سنخیت رنگ چوب مورد استفاده در لوستر با رنگ سایر اجزای تشکیل دهنده دکوراسیون داخلی
 • دقت به انتخاب نوع مناسب لوستر با توجه به ارتفاع سقف مکان مورد نظر

با در نظر گرفتن نکات کلیدی بالا، شما مصرف کننده گرامی می توانید بهترین،زیباترین و به صرفه ترین لوستر چوبی را برای محل زندگی یا کار خود انتخاب کنید و در عین هزینه کم و سادگی، سلیقه ی خیره کننده خود را در معرض دید دوستان و آشنایان خود قرار دهید.

مصارف بین المللی لوستر چوبی:

کانال لوستر چوبی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز جزء محبوب ترین لوسترها محسوب می شود.میزان ارزآوری این محصول در بازارهای بین المللی ،صحه ای بر پرطرفداربودن این دسته لوسترها در مقیاس جهانی می گذارد، چرا که مردم در تمامی نقاط دنیا خواهان کیفیت بالا همراه با زیبایی ظاهری و قیمت مناسب هستند، و این موارد را می توان بطورکامل در لوسترهای چوبی مشاهده نمود.

امید است، مطالب تهیه شده بستری مناسب برای شما مصرف کننده عزیز فرهم نماید تا خریدی آسان، به صرفه، زیبا، و با ماندگاری بالا داشته باشید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا