0
ورود به پنل کاربری

لوستر

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

0 از 0
لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

0 از 0
لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

استعلام موجودی

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو سه شعله دارکار کد 252

0 از 0
لوستر چوبی مدل کندو سه شعله دارکار کد 252

555,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو سه خطی دارکار کد 254

0 از 0
لوستر چوبی مدل کندو سه خطی دارکار کد 254

555,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216

0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216

558,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 2 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224

0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224

585,600 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205

0 از 0
لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205

649,600 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

652,800 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242

0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242

678,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو چهار خطی دارکار مدل 254

0 از 0
لوستر چوبی مدل کندو چهار خطی دارکار مدل 254

710,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله دارکار

0 از 0
لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله دارکار

720,000 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232

0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232

745,600 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار

0 از 0
لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار

760,000 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244

0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244

774,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ونوس کوچک دارکار کد 249

0 از 0
لوستر چوبی مدل ونوس کوچک دارکار کد 249

784,000 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله منبت دارکار کد 275b

0 از 0
لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله منبت دارکار کد 275b

808,000 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سکان متوسط دارکار کد 223

0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان متوسط دارکار کد 223

809,600 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264

0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264

809,600 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222

0 از 0
لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222

809,600 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 5 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

0 از 0
لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

952,000 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214

0 از 0
لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214

952,000 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار کد 203

0 از 0
لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار کد 203

971,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 5 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار کد 201

0 از 0
لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار کد 201

971,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 3 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل نازنین چهار شعله دارکار کد 288

0 از 0
لوستر چوبی مدل نازنین چهار شعله دارکار کد 288

971,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ونوس بزرگ دارکار کد 247

0 از 0
لوستر چوبی مدل ونوس بزرگ دارکار کد 247

980,800 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

0 از 0
لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

990,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ترنج شش شعله دارکار

0 از 0
لوستر چوبی مدل ترنج شش شعله دارکار

995,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 6 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار کد 246

0 از 0
لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار کد 246

1,006,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله:

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سارینا چهار شعله دارکار

0 از 0
لوستر چوبی مدل سارینا چهار شعله دارکار

1,011,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل موناکو چهار شعله دارکار کد 269a

0 از 0
لوستر چوبی مدل موناکو چهار شعله دارکار کد 269a

1,019,200 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو شش شعله دارکار کد 251

0 از 0
لوستر چوبی مدل کندو شش شعله دارکار کد 251

1,038,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 6 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار پایه چوبی کد 231

0 از 0
لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار پایه چوبی کد 231

1,038,400 تومان

ضریب توان:

نوع نصب: آویز

تعداد شعله: 4 شعله

جنس: چوبی

مشخصات کامل

لوستر

لوستر Lustre وسیله ای برای نگهداشتن تعداد زیادی لامپ در محیط های مختلف به منظور افزایش روشنایی و زیبایی محیط است. لوسترها در انواع و دسته بندی های مختلفی از نظر سایز (بزرگ، کوچک، تک شاخه یا چند شاخه)، محل نصب (سقف یا دیوار) و محیط نصب (اتاق پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خواب و ...) تقسیم بندی می شوند.

در زمان خرید لوستر باید نکات بسیاری را مد نظر قرار دهید، اینکه شما برای نور و روشنایی به دنبال لوستر هستید یا فقط به عنوان وسیله زیبایی؟ و شاید هم هر دو!

بنابراین پاسخ به این سوال، مسیر شما را در خرید لوستر مشخص می کند. پس هدفتان از خرید لوستر چیست؟

اندازه لوستر

برای انتخاب سایز لوستر مورد نظر باید فضایی که قرار است لوستر در آن محل نصب شود را مد نظر قرار دهید. اگر فضای شما بزرگ است، در انتخاب لوستر محدودیتی از نظر اندازه ندارید، ولی اگر فضای کوچکی دارید باید توجه کنید که به هنگام انتخاب لوستر بهتر است که از بین انواع ساده و مینیمال انتخابتان را انجام دهید. چرا که انتخاب لوستر بزرگ باعث بالا رفتن نور محیط می شود که در آن صورت به اجبار باید برخی از لامپ ها را خاموش نگه دارید تا نور زیاد محیط، باعث آزارتان نشود. یکی از راههای ساده برای انتخاب اندازه لوستر مناسب برای فضا این است که ابعاد محیط (طول و عرض) را با هم جمع کرده و عدد حاصل اندازه لوستر مورد نظر برحسب فوت را به شما می دهد که در آخر کافی است آن را به سانتیمتر تبدیل کنید.

 

سایز لوستر چقدر اهمیت دارد؟

سبک لوستر

با توجه به دکوراسیون فضای مورد نظر باید از بین لوستر چوبی ، لوستر کریستالی ، لوستر فلزی و یا ترکیبی از هر کدام لوستر مورد نظرتان را انتخاب کنید. لوستر چوبی معمولا برای فضاهای کلاسیک و لوسترهایی که ترکیبی از چوب و فلزاند، برای فضاهای مدرن مناسب هستند. در فضای سنتی معمولا از لوسترهای بزرگ کریستالی بیشتر استفاده می کنند. البته باید دقت کنید که به هنگام خرید لوستر کریستالی، انواعی را انتخاب کنید که دارای کریستال اصل و مرغوبی هستند و به راحتی تمیز می شوند. سختی کار به هنگام تمیز کاری باعث می شود که آلودگی و کثیفی روی کریستال ها مانده و در نتیجه نور کدری را دریافت کنید. هماهنگی مدل لوستر با آباژور هم بر زیبایی فضا می افزاید.

از چه لوستری برای چه سبک دکوراسیونی استفاده کنیم؟

رنگ لوستر

سعی کنید به هنگام خرید لوستر رنگ آن را به گونه ای انتخاب کنید که با تغییر پرده و مبلمان لزومی در تغییر لوستر نداشته باشید. زیرا علاوه بر سبک و سایز لوستر که وابسته به فضا بوده، رنگ دکوراسیون داخلی هم بر انتخاب لوستر تاثیر گذار است.

ارتفاع لوستر

برای فضاهایی که ارتفاع مناسبی دارند، می توانید از لوسترهای چند طبقه و لوستر آویز استفاده کنید. این لوسترها در چنین محیط هایی زیبایی دوچندانی خواهند داشت، اما اگر فضای شما کم ارتفاع است، انتخاب لوستر آویز را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم؛ زیرا زیبایی آن ها تحت تاثیر کوتاهی سقف قرار گرفته و باعث شلوغ به نظر رسیدن محیط هم خواهد شد. بنابراین برای فضاهای کم ارتفاع انتخاب لوستر سقفی بهترین گزینه خواهد بود.

در خانه هایی که سقف کوتاه دارند لوستر سقفی مناسب است

  لوستراشپزخانه                                                                                                                                                                                              

خرید لوستر آشپزخانه

یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای لوستر آشپزخانه ، انواع لوستر چوبی است. لوسترهایی که در متریال آن ها چوب به کار رفته به دلیل هارمونی خاصی که با فضای آشپزخانه (به دلیل استفاده از متریال چوبی در اجزای این فضا مثل کابینت های چوبی و ...) ایجاد می کنند، مناسب تر هستند. در مرحله بعد بهتر است که نوع حباب لوستر چوبی را هم مد نظر قرار دهید. چون در این فضا به نور کافی نیاز دارید، سعی کنید لوستری را انتخاب کنید که حباب های سرپایین دارد یا از مدل های لوستر آویز استفاده کنید.

خرید لوستر اتاق خواب

در فضای اتاق خواب به دلیل محدودیت فضا و نور مناسب (نور ملایم برای افزایش آرامش) بهتر است که از انواع لوسترهایی با حباب های سربالا استفاده کنید.

لوستر مناسب اتاق خواب

رنگ لامپ لوستر

به هنگام خرید لامپ لوستر سعی کنید که رنگ آن ها را به صورت ترکیبی از لامپ های مهتابی و آفتابی انتخاب نمایید. زیرا که این ترکیب رنگی تاثیر منفی برای رنگ دکوراسیون فضا نخواهد داشت و از طرفی باعث ناراحتی چشم شما هم نخواهد شد.

021-22683706 بالا