0
ورود به پنل کاربری

لوستر

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

لوستر چوبی مدل رویال کوچک دارکار کد 209

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

لوستر چوبی مدل رویال بزرگ دارکار کد 208

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار کد 258

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

لوستر چوبی مدل زوبین شش گوش منبت دارکار کد 258

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار کد 210

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

لوستر چوبی مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار 259

استعلام موجودی

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو سه شعله دارکار کد 252

لوستر چوبی مدل کندو سه شعله دارکار کد 252

555,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو سه خطی دارکار کد 254

لوستر چوبی مدل کندو سه خطی دارکار کد 254

555,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216

لوستر چوبی مدل تخت جمشید دو شعله دارکار کد 216

558,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224

لوستر چوبی مدل افسون سه شعله دارکار کد 224

585,600 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205

لوستر چوبی مدل کلاسیک سه شعله دارکار کد 205

649,600 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

لوستر چوبی مدل سکان کوچک دارکار کد 236

652,800 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز کوچک دارکار کد 242

678,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو چهار خطی دارکار مدل 254

لوستر چوبی مدل کندو چهار خطی دارکار مدل 254

710,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله دارکار

لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله دارکار

720,000 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232

لوستر چوبی مدل رومی سه شعله دارکار کد 232

745,600 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار

لوستر چوبی مدل ترنج چهار شعله دارکار

760,000 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز متوسط دارکار کد 244

774,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ونوس کوچک دارکار کد 249

لوستر چوبی مدل ونوس کوچک دارکار کد 249

784,000 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله منبت دارکار کد 275b

لوستر چوبی مدل مهسا چهار شعله منبت دارکار کد 275b

808,000 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سکان متوسط دارکار کد 223

لوستر چوبی مدل سکان متوسط دارکار کد 223

809,600 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264

لوستر چوبی مدل رزا سه شعله دارکار کد 264

809,600 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222

لوستر چوبی مدل افسون پنج شعله دارکار کد 222

809,600 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 5 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

لوستر چوبی مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار کد 218

952,000 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214

لوستر چوبی مدل سکان بزرگ دارکار کد 214

952,000 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار کد 203

لوستر چوبی مدل کلاسیک پنج شعله دارکار کد 203

971,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 5 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار کد 201

لوستر چوبی مدل چلسی سه شعله دارکار کد 201

971,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل نازنین چهار شعله دارکار کد 288

لوستر چوبی مدل نازنین چهار شعله دارکار کد 288

971,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ونوس بزرگ دارکار کد 247

لوستر چوبی مدل ونوس بزرگ دارکار کد 247

980,800 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

لوستر چوبی مدل رزا چهار شعله دارکار کد 265

990,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل ترنج شش شعله دارکار

لوستر چوبی مدل ترنج شش شعله دارکار

995,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار کد 246

لوستر چوبی مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار کد 246

1,006,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل سارینا چهار شعله دارکار

لوستر چوبی مدل سارینا چهار شعله دارکار

1,011,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل موناکو چهار شعله دارکار کد 269a

لوستر چوبی مدل موناکو چهار شعله دارکار کد 269a

1,019,200 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل کندو شش شعله دارکار کد 251

لوستر چوبی مدل کندو شش شعله دارکار کد 251

1,038,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 6 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار پایه چوبی کد 231

لوستر چوبی مدل رومی چهار شعله دارکار پایه چوبی کد 231

1,038,400 تومان

گروه: لوستر

جنس: چوبی

تعداد شعله: 4 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

لوستر

لوستر Lustre وسیله ای برای نگهداشتن تعداد زیادی لامپ در محیط های مختلف به منظور افزایش روشنایی و زیبایی محیط است. لوسترها در انواع و دسته بندی های مختلفی از نظر سایز (بزرگ، کوچک، تک شاخه یا چند شاخه)، محل نصب (سقف یا دیوار) و محیط نصب (اتاق پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خواب و ...) تقسیم بندی می شوند.

در زمان خرید لوستر باید نکات بسیاری را مد نظر قرار دهید، اینکه شما برای نور و روشنایی به دنبال لوستر هستید یا فقط به عنوان وسیله زیبایی؟ و شاید هم هر دو!

بنابراین پاسخ به این سوال، مسیر شما را در خرید لوستر مشخص می کند. پس هدفتان از خرید لوستر چیست؟

اندازه لوستر

برای انتخاب سایز لوستر مورد نظر باید فضایی که قرار است لوستر در آن محل نصب شود را مد نظر قرار دهید. اگر فضای شما بزرگ است، در انتخاب لوستر محدودیتی از نظر اندازه ندارید، ولی اگر فضای کوچکی دارید باید توجه کنید که به هنگام انتخاب لوستر بهتر است که از بین انواع ساده و مینیمال انتخابتان را انجام دهید. چرا که انتخاب لوستر بزرگ باعث بالا رفتن نور محیط می شود که در آن صورت به اجبار باید برخی از لامپ ها را خاموش نگه دارید تا نور زیاد محیط، باعث آزارتان نشود. یکی از راههای ساده برای انتخاب اندازه لوستر مناسب برای فضا این است که ابعاد محیط (طول و عرض) را با هم جمع کرده و عدد حاصل اندازه لوستر مورد نظر برحسب فوت را به شما می دهد که در آخر کافی است آن را به سانتیمتر تبدیل کنید.

 

سایز لوستر چقدر اهمیت دارد؟

سبک لوستر

با توجه به دکوراسیون فضای مورد نظر باید از بین لوستر چوبی ، لوستر کریستالی ، لوستر فلزی و یا ترکیبی از هر کدام لوستر مورد نظرتان را انتخاب کنید. لوستر چوبی معمولا برای فضاهای کلاسیک و لوسترهایی که ترکیبی از چوب و فلزاند، برای فضاهای مدرن مناسب هستند. در فضای سنتی معمولا از لوسترهای بزرگ کریستالی بیشتر استفاده می کنند. البته باید دقت کنید که به هنگام خرید لوستر کریستالی، انواعی را انتخاب کنید که دارای کریستال اصل و مرغوبی هستند و به راحتی تمیز می شوند. سختی کار به هنگام تمیز کاری باعث می شود که آلودگی و کثیفی روی کریستال ها مانده و در نتیجه نور کدری را دریافت کنید. هماهنگی مدل لوستر با آباژور هم بر زیبایی فضا می افزاید.

از چه لوستری برای چه سبک دکوراسیونی استفاده کنیم؟

رنگ لوستر

سعی کنید به هنگام خرید لوستر رنگ آن را به گونه ای انتخاب کنید که با تغییر پرده و مبلمان لزومی در تغییر لوستر نداشته باشید. زیرا علاوه بر سبک و سایز لوستر که وابسته به فضا بوده، رنگ دکوراسیون داخلی هم بر انتخاب لوستر تاثیر گذار است.

ارتفاع لوستر

برای فضاهایی که ارتفاع مناسبی دارند، می توانید از لوسترهای چند طبقه و لوستر آویز استفاده کنید. این لوسترها در چنین محیط هایی زیبایی دوچندانی خواهند داشت، اما اگر فضای شما کم ارتفاع است، انتخاب لوستر آویز را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم؛ زیرا زیبایی آن ها تحت تاثیر کوتاهی سقف قرار گرفته و باعث شلوغ به نظر رسیدن محیط هم خواهد شد. بنابراین برای فضاهای کم ارتفاع انتخاب لوستر سقفی بهترین گزینه خواهد بود.

در خانه هایی که سقف کوتاه دارند لوستر سقفی مناسب است

 

لوستراشپزخانه

خرید لوستر آشپزخانه

یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای لوستر آشپزخانه ، انواع لوستر چوبی است. لوسترهایی که در متریال آن ها چوب به کار رفته به دلیل هارمونی خاصی که با فضای آشپزخانه (به دلیل استفاده از متریال چوبی در اجزای این فضا مثل کابینت های چوبی و ...) ایجاد می کنند، مناسب تر هستند. در مرحله بعد بهتر است که نوع حباب لوستر چوبی را هم مد نظر قرار دهید. چون در این فضا به نور کافی نیاز دارید، سعی کنید لوستری را انتخاب کنید که حباب های سرپایین دارد یا از مدل های لوستر آویز استفاده کنید.

خرید لوستر اتاق خواب

در فضای اتاق خواب به دلیل محدودیت فضا و نور مناسب (نور ملایم برای افزایش آرامش) بهتر است که از انواع لوسترهایی با حباب های سربالا استفاده کنید.

لوستر مناسب اتاق خواب

رنگ لامپ لوستر

به هنگام خرید لامپ لوستر سعی کنید که رنگ آن ها را به صورت ترکیبی از لامپ های مهتابی و آفتابی انتخاب نمایید. زیرا که این ترکیب رنگی تاثیر منفی برای رنگ دکوراسیون فضا نخواهد داشت و از طرفی باعث ناراحتی چشم شما هم نخواهد شد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا