0
ورود به پنل کاربری

هواکش کامپیوتری

هواکش کامپیوتری و کاربرد آن

این نوع هوتکش که برای خنک سازی کیس های کتمپیوتری طراحی و ساخته می شود دارای انواع مختلفی است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا