0
ورود به پنل کاربری

سوئیچ کنترل

سوئیچ کنترل و کاربر آن

سوئیچ کنترل ها برای اطلاع از میزان سطح و انجام اعمال کنترلی استفاده می شوند. و در هنگام رسیدن سطح به مقدار مورد نیازشان دستور سوئیچ می دهند.

نمایش بیشتر