0
ورود به پنل کاربری

ابزار هرس و باغبانی

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51  کد 50319002E1
مشاهده جزئیات

3,850,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

شمشاد زن نووا NTS-2381

0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2381
مشاهده جزئیات

661,290 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4590

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4590
مشاهده جزئیات

1,040,000 تومان

قیچی دسته بلند برگر 4260

0 از 0
قیچی دسته بلند برگر 4260
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

0 از 0
قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600
مشاهده جزئیات

193,000تومان

استعلام موجودی

قیچی شمشاد زن برگر 4520

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4520
مشاهده جزئیات

245,000تومان

استعلام موجودی

قیچی پشم چین برگر 2711

0 از 0
قیچی پشم چین برگر 2711
مشاهده جزئیات

414,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر 1700

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1700
مشاهده جزئیات

526,000تومان

استعلام موجودی

قیچی چمن زنی برگر 2200

0 از 0
قیچی چمن زنی برگر 2200
مشاهده جزئیات

556,000تومان

استعلام موجودی

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

0 از 0
قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310
مشاهده جزئیات

566,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر 1050

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1050
مشاهده جزئیات

572,000تومان

استعلام موجودی

قیچی چمن برگر 2100

0 از 0
قیچی چمن برگر 2100
مشاهده جزئیات

652,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر 1744

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1744
مشاهده جزئیات

675,000تومان

استعلام موجودی

قیچی سندانی برگر 1902

0 از 0
قیچی سندانی برگر 1902
مشاهده جزئیات

719,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746
مشاهده جزئیات

747,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110
مشاهده جزئیات

989,000تومان

استعلام موجودی

قیچی شمشاد زن برگر 4490

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4490
مشاهده جزئیات

1,040,000تومان

استعلام موجودی

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4195
مشاهده جزئیات

1,230,000تومان

استعلام موجودی

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4200
مشاهده جزئیات

1,260,000تومان

استعلام موجودی

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4204
مشاهده جزئیات

1,340,000تومان

استعلام موجودی

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4360
مشاهده جزئیات

1,520,000تومان

استعلام موجودی

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

0 از 0
قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272
مشاهده جزئیات

1,530,000تومان

استعلام موجودی

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

1 از 5
قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010
مشاهده جزئیات

1,600,000تومان

استعلام موجودی

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170
مشاهده جزئیات

1,670,000تومان

استعلام موجودی

قیچی برگر دسته بلند 4255

0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4255
مشاهده جزئیات

2,200,000تومان

استعلام موجودی

قیچی برگر دسته بلند 4280

0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4280
مشاهده جزئیات

2,410,000تومان

استعلام موجودی

ابزار هرس و باغبانی و کاربرد آن

برای افرادی که شغل آن ها باغبانی است ابزار هرس و باغبانی اهمیت ویژه ای دارد.

نمایش بیشتر