0
ورود به پنل کاربری

ابزار هرس و باغبانی

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51  کد 50319002E1

3,850,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار: کروم

مشخصات کامل

بیلچه پهن نووا NTT-2495

0 از 0
بیلچه پهن نووا NTT-2495

115,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: ابزار باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار: کروم

مشخصات کامل

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

1 از 3
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

219,000 تومان

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1760

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1760

510,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

شمشاد زن نووا NTS-2381

0 از 0
شمشاد زن نووا NTS-2381

661,290 تومان

نوع دسته: فلزی

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4590

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4590

1,040,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

1 از 5
قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

2,000,000 تومان

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

3,950,000 تومان

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

چمن زن اولئومک مدل K 35 P کد 66059008P

0 از 0
چمن زن اولئومک مدل K 35 P کد 66059008P

5,100,000 تومان

نوع دسته:

گروه: چمن زن

پهنای برش (cm): 33

جنس ابزار:

مشخصات کامل

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1

0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56  کد 50329003E1

8,100,000 تومان

نوع دسته:

گروه: اره و اره زنجیری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

چمن زن اولئومک مدل G 48 PK Comfort Plus کد 66119059E1S

0 از 0
چمن زن اولئومک مدل G 48 PK Comfort Plus کد 66119059E1S

11,800,000 تومان

نوع دسته: دسته بلند

گروه: چمن زن

پهنای برش (cm): 48

جنس ابزار:

مشخصات کامل

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 42 BP کد 62049001E1B

0 از 0
داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 42 BP کد 62049001E1B

18,080,000 تومان

نوع دسته: دسته بلند

گروه: داس موتوری

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی دسته بلند برگر 4260

0 از 0
قیچی دسته بلند برگر 4260

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

0 از 0
قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

193,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4520

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4520

245,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی پشم چین برگر 2711

0 از 0
قیچی پشم چین برگر 2711

414,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1700

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1700

526,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی چمن زنی برگر 2200

0 از 0
قیچی چمن زنی برگر 2200

556,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

0 از 0
قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

566,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1050

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1050

572,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته:

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی چمن برگر 2100

0 از 0
قیچی چمن برگر 2100

652,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1744

0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1744

675,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی سندانی برگر 1902

0 از 0
قیچی سندانی برگر 1902

719,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

747,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

0 از 0
قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

747,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

750,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

0 از 0
قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

989,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4490

0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4490

1,040,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: روکش دار

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

1,230,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

1,260,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

1,340,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

1,520,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

0 از 0
قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

1,530,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

1,670,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: محافظ

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

قیچی برگر دسته بلند 4255

0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4255

2,200,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دسته: دسته بلند

گروه: قیچی باغبانی

پهنای برش (cm):

جنس ابزار:

مشخصات کامل

ابزار هرس و باغبانی و کاربرد آن

برای افرادی که شغل آن ها باغبانی است ابزار هرس و باغبانی اهمیت ویژه ای دارد.

021-22683706 بالا