0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

ابزار هرس و باغبانی

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
روتاری تیلر اولئومک مدل MH 175 RK کد 68599003EN مقایسه

10,410,000 تومان

روتاری تیلر اولئومک مدل MH 180 RKS کد 68699111EN مقایسه

12,690,000 تومان

روتاری تیلر اولئومک مدل MH 197 RK کد 68589003EN مقایسه

11,400,000 تومان

هرس کن تلسکوپی اولئومک مدل PPX 271 کد 61229040E2

 • گروه : هرس کن تلسکوپی
0 از 0
هرس کن تلسکوپی اولئومک مدل PPX 271 کد 61229040E2 مقایسه

14,230,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 25 کد 61039109E1 مقایسه

4,840,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

 • گروه : اره و اره زنجیری
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1 مقایسه

3,850,000 تومان

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311 مقایسه

324,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1

 • گروه : اره و اره زنجیری
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1 مقایسه

8,100,000 تومان

اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212

 • گروه : اره و اره زنجیری
1 از 3
اره باغبانی تاشو نووا NTS-2212 مقایسه

267,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل G 48 PK Comfort Plus کد 66119059E1S مقایسه

14,200,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1760

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1760 مقایسه

510,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4590

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4590 مقایسه

1,040,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل K 35 P کد 66059008P مقایسه

5,050,000 تومان

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766 مقایسه

747,000 تومان

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272 مقایسه

1,530,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4520

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4520 مقایسه

245,000 تومان

قیچی دسته بلند برگر 4260

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی دسته بلند برگر 4260 مقایسه

استعلام موجودی

قیچی پشم چین برگر 2711

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی پشم چین برگر 2711 مقایسه

414,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170 مقایسه

1,670,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 42 BP کد 62049001E1B مقایسه

18,080,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4490

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی شمشاد زن برگر 4490 مقایسه

1,040,000 تومان

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310 مقایسه

566,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4195 مقایسه

1,230,000 تومان

قیچی برگر دسته بلند 4255

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4255 مقایسه

2,200,000 تومان

قیچی برگر دسته بلند 4280

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی برگر دسته بلند 4280 مقایسه

2,410,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110 مقایسه

989,000 تومان

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600 مقایسه

193,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4204 مقایسه

1,340,000 تومان

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746 مقایسه

747,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4200 مقایسه

1,260,000 تومان

قیچی چمن برگر 2100

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی چمن برگر 2100 مقایسه

652,000 تومان

قیچی چمن زنی برگر 2200

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی چمن زنی برگر 2200 مقایسه

556,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1050

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1050 مقایسه

572,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی هرس برگر دسته بلند 4360 مقایسه

1,520,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1744

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1744 مقایسه

675,000 تومان

قیچی سندانی برگر 1902

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی سندانی برگر 1902 مقایسه

719,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1700

 • گروه : قیچی باغبانی
0 از 0
قیچی باغبانی برگر 1700 مقایسه

526,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010 مقایسه

1,600,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200 مقایسه

750,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 441 BP کد 61339052E2 مقایسه

8,840,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 101 E کد 4198911C

 • گروه : داس علف تراش
0 از 0
داس علف تراش اولئومک مدل TR 101 E کد 4198911C مقایسه

3,040,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 61 E کد 60049003A

 • گروه : داس علف تراش
0 از 0
داس علف تراش اولئومک مدل TR 61 E کد 60049003A مقایسه

1,760,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 91 E کد 60059001

 • گروه : داس علف تراش
0 از 0
داس علف تراش اولئومک مدل TR 91 E کد 60059001 مقایسه

2,120,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 91 E کد 60059031

 • گروه : داس علف تراش
0 از 0
داس علف تراش اولئومک مدل TR 91 E کد 60059031 مقایسه

2,120,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل 741 کد 61339023E0A

 • گروه : داس موتوری
0 از 0
داس موتوری اولئومک مدل 741 کد 61339023E0A مقایسه

13,310,000 تومان

شمشاد زن اولئومک مدل HC 275 XP کد 58049301E1 مقایسه

9,360,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1

 • گروه : اره و اره زنجیری
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1 مقایسه

5,240,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011

 • گروه : اره و اره زنجیری
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011 مقایسه

3,400,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

 • گروه : اره و اره زنجیری
0 از 0
اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1 مقایسه

3,950,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل K 40 P کد 66089102P مقایسه

2,390,000 تومان