0
ورود به پنل کاربری

پمپ بی صدا

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,209,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

4,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

1,715,000 تومان

1,879,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

حداکثر آبدهی: 5.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

2,097,000 تومان

2,330,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100.00 IR

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100.00 IR

2,202,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

2,510,000 تومان

2,749,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

حداکثر آبدهی: 6 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,555,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

3,456,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 4.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

4,172,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 7.2 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

4,560,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

4,562,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

5,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

حداکثر آبدهی: 8.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

5,712,000 تومان

6,256,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

حداکثر آبدهی: 7.2 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

5,856,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

6,489,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

7,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

7,178,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

7,576,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

8,076,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

8,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

9,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

9,868,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

11,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

11,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 67 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

11,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

11,434,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.8 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

11,434,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

11,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 76.5 متر

حداکثر آبدهی: 13

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M

 پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M

12,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51.5 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

12,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

12,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

12,375,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

18,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 63 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

20,520,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 67 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

21,810,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 76.5 متر

حداکثر آبدهی: 13

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

خرید و انتخاب پمپ آب بی صدا با مناسب‌ترین قیمت

انتخاب یک پمپ آب بی صدا، نیازمند دریافت یک مشاوره تخصصی حرفه ای برای خرید پمپ آب خانگی مورد نیاز شماست. قیمت پمپ آب بی صدا و مشخصه های فنی و کیفی آن از مهمترین عوامل موثر در خرید این نوع پمپ ها است. کارشناسان فروش ویدفکتور، روزانه پاسخگوی سوالات بسیاری از مشتریان در خصوص شرایط مناسب خرید یک پمپ آب بی صدا برای مصارف خانگی و رفع نیاز ساختمان ها در انتقال سریع و پر فشار آب به طبقات مختلف هستند. بدین ترتیب شما نیز می توانید همزمان با بررسی عوامل موثر در انتخاب صحیح یک پمپ آب بی صدا، با کارشناسان فروشگاه ویدفکتور تماس برقرار کنید و از مشاوره تخصصی خرید، برای انتخاب پمپ مورد نظر خودتان استفاده کنید. همچنین بهتر است بدانید محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برندهای داخلی و خارجی تولیدکننده پمپ آب کم صدا برندهای: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم و داب هستند.

پمپ آب بی صدا یا پمپ آب کم صدا؟

بطور معمول خریداران پمپ آب به هنگام خرید پمپ آب خانگی؛ همواره تاکید بر میزان صدای کم در پمپ آب دارند و به دنبال پمپ آب کاملا بی صدا هستند. واقعیت این است که واژه پمپ آب کاملا بی صدا نمی تواند چندان صحیح باشد، زیرا همه انواع پمپ آب ها به نوعی دارای صدا هستند، ولی با خرید پمپ‌هایی که قدرت متناسب با کاربری مورد نیاز ساختمان شما دارند و همینطور دقت در نحوه نصب و نگهداری دوره‌ای آنها که توسط تکنسین‌های فنی انجام می‌گیرد، می‌توان تا حدود زیادی از بکارگیری یک پمپ آب بی صدا در انواع مختلف دو پروانه یا بشقابی برای استفاده در منزل اطمینان خاطر کسب کرد. بنابراین واژه پمپ آب کم صدا بجای پمپ آب بی صدا، اصطلاح مناسب تری است.

نمایی از یک پمپ آب خانگی بی صدای نصب شده در منزل مسکونی

معمولا در ساختمان های مسکونی که در آنها پمپ آب نصب شده است، صدای آن برای واحدهای نزدیک به محل نصب پمپ آب آزار دهنده است و همگی به دنبال استفاده از پمپ آب بی صدا هستند. همان طور که گفته شد می توان صدای پمپ آب را با انتخاب درست تا حد زیادی کاهش داد. بنابراین به هنگام خرید پمپ آب بی صدا به آیتم هایی نظیر تعداد شیرهای موجود در ساختمان، متراژ کلی ساختمان، تعداد طبقات، تعداد واحدها و میزان مصرف ساکنین توجه کنید.

خرید پمپ آب بی صدا

ممکن است که به هنگام خرید پمپ آب، فروشنده مدعی باشد که پمپ آب بی صدا می فروشد، آیا این موضوع صحت دارد؟ شما خریداران محترم باید توجه کنید که پمپ آب کاملا بی صدا وجود ندارد و ما هیچ پمپ آبی را نخواهیم داشت که هیچ صدایی تولید نکند. در خیلی موارد در صورتی که شما پمپ آب نامرغوبی تهیه کنید، متوجه خواهید شد که بعد از مدتی کار کردن، صدای آن افزایش هم خواهد یافت. به طور کلی می توان گفت که همه انواع پمپ آب ها به خاطر مکانیزمی که دارند، صدا تولید می کنند، اما انواعی هم موجود هستند که دارای صدای کم تری بوده و آلودگی صوتی برای ساکنین ساختمان نخواهند داشت.

نحوه انتخاب پمپ آب بی صدا

در بازار کشورمان معمولا دو برندی که به تولید پمپ آب بی صدا معروف هستند، برند پنتاکس و داب هستند. البته برندهای ایرانی هم وجود دارند که پمپ آب بی صدا تولید می کنند که کیفیت خوبی هم دارند. اما نکته در این است که شما به هنگام خرید از اصل بودن کالای خریداری شده اطمینان داشته باشید. زیرا پمپ آب های بی صدای زیادی در بازار موجود هستند که با نام برند ولی تقلبی به فروش می رسند. معمولا پمپ های بشقابی که پروانه برنجی دارند، صدای کم تری تولید می کنند و به پمپ آب بی صدا معروف هستند.

نحوه نصب پمپ آب بی صدا

گاهی ممکن است که شما پمپ آب باکیفیتی هم خریداری کنید ولی بعد نصب از میزان صدایی که تولید می کند ناراضی باشید. در این وضعیت، نحوه نصب پمپ آب بی صدا مسئله مهمی خواهد بود. در صورتی که پمپ آب بی صدای باکیفیت خریداری شده توسط یک متخصص مجرب نصب نگردد، ممکن است که صدای زیادی تولید کند.

نحوه نصب و نگهداری یک پمپ از عوامل بسیار موثر در بی صدا بودن یک پپ آب است.

نکات مهم در زمان نصب پمپ بی صدا

دو فاکتور مهم که به هنگام نصب پمپ آب بی صدا باید به آن توجه کافی شود: مقاومت فونداسیون و میزان بالانس بودن روتور است.

انتخاب و خرید پمپ آب بی صدا از جمله خدماتی است که در سایت فروشگاهی ویدفکتور توسط کارشنناسان مجرب فروش از طریق ارائه مشاوره رایگان تخصصی خرید به شما ارائه می شود. شما می توانید ضمن کسب اطلاعات از قیمت پمپ آب بی صدا، مشخصات فنی پمپ مورد نیاز خود را هم در مطابقت با نیازهای واحد مسکونی خود دریافت نمایید تا با انتخاب یک پمپ مناسب و رعایت اصول فنی در نصب و نگهداری آن، از مزایای خرید یک پمپ آب بی صدا بهره مند شوید.

چگونه پمپ آب را بی صدا کنیم؟
نحوه نصب صحیح پمپ آب توسط یک کارشناس فنی و رعایت اصول نگهداری آن از مهمترین عوامل کم صدا ماندن یک پمپ آب خانگی است.
چگونه یک پمپ آب بی صدا بخریم؟
برای خرید یک پمپ آب بی صدای خوب، کارشناسان فروش مجموعه ویدفکتور آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی خرید برای انواع پمپ آب بی صدا، متناسب با نیاز مصرفی و قیمت مدنظر شما هستند.
021-22683706 تماس
تماس
بالا