بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپ بی صدا

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

3,993,000 تومان

%5

3,793,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

5,808,000 تومان

%5

5,518,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L فروش ویژه پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

6,230,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

6,655,000 تومان

%5

6,322,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

7,381,000 تومان

%5

7,012,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110 پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

8,833,000 تومان

%5

8,391,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

9,196,000 تومان

%5

8,736,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

9,680,000 تومان

%5

9,196,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110 پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

11,011,000 تومان

%5

10,460,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

12,947,000 تومان

%5

12,300,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

13,189,000 تومان

%5

12,530,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACm300B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACm300B3

16,698,000 تومان

%5

15,863,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 71 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220CH2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM220CH2

18,029,000 تومان

%5

17,128,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل 2ACM300H پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

21,175,000 تومان

%5

20,116,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15.5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52 پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55 پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55 پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70 پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80 پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90 پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158 پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCM100 پمپ آب استریم مدل SCM100

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCPM130 پمپ آب استریم مدل SCPM130

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCM2-60 تکفاز پمپ آب استریم مدل SCM2-60 تکفاز

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCM2-60 سه فاز پمپ آب استریم مدل SCM2-60 سه فاز

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCP 100 پمپ آب استریم مدل SCP 100

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100 پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

2,837,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5/4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

3,098,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CAM 100 پمپ آب نوید موتور   CAM 100

3,115,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

3,570,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160 پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

5,255,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CB 160 پمپ آب نوید موتور CB 160

5,369,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210 پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

5,991,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8/2 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTC 32/210D پمپ بشقابی سیستما BTC 32/210D

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 79

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTC 40/180D پمپ بشقابی سیستما BTC 40/180D

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160A پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160A

تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

خرید و انتخاب پمپ آب بی صدا با مناسب‌ترین قیمت

انتخاب یک پمپ آب بی صدا، نیازمند دریافت یک مشاوره تخصصی حرفه ای برای خرید پمپ آب خانگی مورد نیاز شماست. قیمت پمپ آب بی صدا و مشخصه های فنی و کیفی آن از مهمترین عوامل موثر در خرید این نوع پمپ ها است. کارشناسان فروش ویدفکتور، روزانه پاسخگوی سوالات بسیاری از مشتریان در خصوص شرایط مناسب خرید یک پمپ آب بی صدا برای مصارف خانگی و رفع نیاز ساختمان ها در انتقال سریع و پر فشار آب به طبقات مختلف هستند. بدین ترتیب شما نیز می توانید همزمان با بررسی عوامل موثر در انتخاب صحیح یک پمپ آب بی صدا، با کارشناسان فروشگاه ویدفکتور تماس برقرار کنید و از مشاوره تخصصی خرید، برای انتخاب پمپ مورد نظر خودتان استفاده کنید. همچنین بهتر است بدانید محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برندهای داخلی و خارجی تولیدکننده پمپ آب کم صدا برندهای: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم و داب هستند.

پمپ آب بی صدا یا پمپ آب کم صدا؟

بطور معمول خریداران پمپ آب به هنگام خرید پمپ آب خانگی؛ همواره تاکید بر میزان صدای کم در پمپ آب دارند و به دنبال پمپ آب کاملا بی صدا هستند. واقعیت این است که واژه پمپ آب کاملا بی صدا نمی تواند چندان صحیح باشد، زیرا همه انواع پمپ آب ها به نوعی دارای صدا هستند، ولی با خرید پمپ‌هایی که قدرت متناسب با کاربری مورد نیاز ساختمان شما دارند و همینطور دقت در نحوه نصب و نگهداری دوره‌ای آنها که توسط تکنسین‌های فنی انجام می‌گیرد، می‌توان تا حدود زیادی از بکارگیری یک پمپ آب بی صدا در انواع مختلف دو پروانه یا بشقابی برای استفاده در منزل اطمینان خاطر کسب کرد. بنابراین واژه پمپ آب کم صدا بجای پمپ آب بی صدا، اصطلاح مناسب تری است.

نمایی از یک پمپ آب خانگی بی صدای نصب شده در منزل مسکونی

معمولا در ساختمان های مسکونی که در آنها پمپ آب نصب شده است، صدای آن برای واحدهای نزدیک به محل نصب پمپ آب آزار دهنده است و همگی به دنبال استفاده از پمپ آب بی صدا هستند. همان طور که گفته شد می توان صدای پمپ آب را با انتخاب درست تا حد زیادی کاهش داد. بنابراین به هنگام خرید پمپ آب بی صدا به آیتم هایی نظیر تعداد شیرهای موجود در ساختمان، متراژ کلی ساختمان، تعداد طبقات، تعداد واحدها و میزان مصرف ساکنین توجه کنید.

خرید پمپ آب بی صدا

ممکن است که به هنگام خرید پمپ آب، فروشنده مدعی باشد که پمپ آب بی صدا می فروشد، آیا این موضوع صحت دارد؟ شما خریداران محترم باید توجه کنید که پمپ آب کاملا بی صدا وجود ندارد و ما هیچ پمپ آبی را نخواهیم داشت که هیچ صدایی تولید نکند. در خیلی موارد در صورتی که شما پمپ آب نامرغوبی تهیه کنید، متوجه خواهید شد که بعد از مدتی کار کردن، صدای آن افزایش هم خواهد یافت. به طور کلی می توان گفت که همه انواع پمپ آب ها به خاطر مکانیزمی که دارند، صدا تولید می کنند، اما انواعی هم موجود هستند که دارای صدای کم تری بوده و آلودگی صوتی برای ساکنین ساختمان نخواهند داشت.

نحوه انتخاب پمپ آب بی صدا

در بازار کشورمان معمولا دو برندی که به تولید پمپ آب بی صدا معروف هستند، برند پنتاکس و داب هستند. البته برندهای ایرانی هم وجود دارند که پمپ آب بی صدا تولید می کنند که کیفیت خوبی هم دارند. اما نکته در این است که شما به هنگام خرید از اصل بودن کالای خریداری شده اطمینان داشته باشید. زیرا پمپ آب های بی صدای زیادی در بازار موجود هستند که با نام برند ولی تقلبی به فروش می رسند. معمولا پمپ های بشقابی که پروانه برنجی دارند، صدای کم تری تولید می کنند و به پمپ آب بی صدا معروف هستند.

نحوه نصب پمپ آب بی صدا

گاهی ممکن است که شما پمپ آب باکیفیتی هم خریداری کنید ولی بعد نصب از میزان صدایی که تولید می کند ناراضی باشید. در این وضعیت، نحوه نصب پمپ آب بی صدا مسئله مهمی خواهد بود. در صورتی که پمپ آب بی صدای باکیفیت خریداری شده توسط یک متخصص مجرب نصب نگردد، ممکن است که صدای زیادی تولید کند.

نحوه نصب و نگهداری یک پمپ از عوامل بسیار موثر در بی صدا بودن یک پپ آب است.

نکات مهم در زمان نصب پمپ بی صدا

دو فاکتور مهم که به هنگام نصب پمپ آب بی صدا باید به آن توجه کافی شود: مقاومت فونداسیون و میزان بالانس بودن روتور است.

انتخاب و خرید پمپ آب بی صدا از جمله خدماتی است که در سایت فروشگاهی ویدفکتور توسط کارشنناسان مجرب فروش از طریق ارائه مشاوره رایگان تخصصی خرید به شما ارائه می شود. شما می توانید ضمن کسب اطلاعات از قیمت پمپ آب بی صدا، مشخصات فنی پمپ مورد نیاز خود را هم در مطابقت با نیازهای واحد مسکونی خود دریافت نمایید تا با انتخاب یک پمپ مناسب و رعایت اصول فنی در نصب و نگهداری آن، از مزایای خرید یک پمپ آب بی صدا بهره مند شوید.

چگونه پمپ آب را بی صدا کنیم؟
نحوه نصب صحیح پمپ آب توسط یک کارشناس فنی و رعایت اصول نگهداری آن از مهمترین عوامل کم صدا ماندن یک پمپ آب خانگی است.
چگونه یک پمپ آب بی صدا بخریم؟
برای خرید یک پمپ آب بی صدای خوب، کارشناسان فروش مجموعه ویدفکتور آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی خرید برای انواع پمپ آب بی صدا، متناسب با نیاز مصرفی و قیمت مدنظر شما هستند.

نظرات

ملنگ جعفری لکزایی
/ 16 - شهریور - 1401

سلام من ساختمانم سه واحده وسه طبقه است میخوام یک پمپ ابارایک اینچ خریدکنم بنظرشماخوب است یاشمانوع دیگه پیشنهادمیدید.ممنونم.در ضمن لوازم الباقی نصب پمپ راهم دارید

ویدفکتور
/ 16 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام

میتوانبد پمپ یک اسب بشقابی استفاده کنید. تجهیزات دیگر هم میتوانید هم از ست کنترل استفاده کنید هم از منبع -کلید-پنج راهی-درجه .

بیانی
/ 25 - بهمن - 1401

سلام من خونه ام طبقه هفتم از یک مجتمع 7طبقه است هر ده واحد روی یک پمپ هستن و اینکه من می‌خوام برای خودم تو خونه یک پمپ بی صدا تهیه کنم به نظر شما چه پمپی باید بگیرم که جوابگوی ما باشه چون آب خیلی کمه و ما در مضیقه هستیم مرسی

ویدفکتور
/ 25 - بهمن - 1401

سلام، بسته به نیاز شما و میزان آبی که در خانه استفاده می‌کنید، می‌توانید یک پمپ بی صدا با عملکرد قوی و کارایی بالا انتخاب کنید. برای این منظور، پمپ‌های از نوع زمینی و سانتریفیوژ (برون تانک) با توان کمتر و همچنین با صدای کمتری در حال عملکرد مناسب هستند.

من در اینجا به شما چند مورد از پمپ‌های برند معتبر را پیشنهاد می‌دهم:

قبل از خرید پمپ، نیاز است که میزان دبی و فشار مورد نیاز شما را اندازه گیری کنید. همچنین، برای بهینه‌سازی عملکرد پمپ، بهتر است که لوله‌ها و شیرآلات خانه را هم در نظر بگیرید و به لوله کشی و نصب صحیح آن ها توجه کافی را داشته باشید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا