0
ورود به پنل کاربری

پمپ بی صدا

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,209,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

3 از 3
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

5,336,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

1,879,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCP 100

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCP 100

1,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

2,011,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

3 از 3
پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

2,116,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

2,321,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

2,478,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

2 از 5
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,555,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

1 از 2
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

2,749,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

3,456,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

3,910,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

4,172,000 تومان

3,921,680 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCM2-60 تکفاز

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCM2-60 تکفاز

4,274,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

2 از 4
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

4,336,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

4,562,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

5,200,000 تومان

4,888,000 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

6,256,000 تومان

5,880,640 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

7,576,000 تومان

7,121,440 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220 CH2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220 CH2

8,534,000 تومان

8,021,960 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

1 از 5
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

8,500,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

2 از 4
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

12,600,000 تومان

9,694,000 تومان %24 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

11,434,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

12,047,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

1 از 5
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

12,210,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCPM130

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCPM130

1,264,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCM100

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCM100

1,814,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158

0 از 0
پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158

2,041,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

4,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

1 از 4
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

4,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.8

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCM2-60 سه فاز

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCM2-60 سه فاز

6,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

11,117,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80

13,042,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90

15,686,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CMT 100

0 از 0
پمپ آب نوید موتور CMT 100

1,843,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

1,935,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بی صدا

معمولا خریداران پمپ آب خانگی به هنگام خرید پمپ آب تاکید بر میزان صدای پمپ آب دارند و به دنبال پمپ آب بی صدا هستند. واقعیت این است که واژه پمپ آب بی صدا اشتباه بوده، زیرا همه انواع پمپ آب ها دارای صدا هستند اما بر اساس نوع، توان و نحوه نصب ممکن است که صدای متفاوتی داشته باشند که با انتخاب درست پمپ آب و نصب صحیح آن در محل می توان تا حدود زیادی صدای پمپ آب را کاهش داد. بنابراین واژه پمپ آب کم صدا بجای پمپ آب بی صدا اصطلاح درست تری است.

 

پمپ آب بی صدا

 

معمولا در ساختمان های مسکونی که پمپ آب نصب است صدای آن برای واحدهای نزدیک به محل نصب پمپ آب آزار دهنده بوده و همگی به دنبال پمپ آب بی صدا هستند. همان طور که گفته شد می توان صدای پمپ آب را با انتخاب درست تا حد زیادی کاهش داد. بنابراین به هنگام خرید پمپ آب بی صدا به آیتم هایی نظیر تعداد شیرهای موجود در ساختمان، متراژ کلی ساختمان، تعداد طبقات، تعداد واحدها و میزان مصرف ساکنین توجه کنید.

خرید پمپ آب بی صدا

ممکن است که به هنگام خرید، فروشنده مدعی باشد که پمپ آب بی صدا می فروشد، آیا این موضوع صحت دارد؟ شما خریداران محترم باید توجه کنید که پمپ آب بی صدا وجود ندارد و ما هیچ پمپ آبی را نخواهیم داشت که هیچ صدایی تولید نکند. در خیلی موارد در صورتی که شما پمپ آب نامرغوبی تهیه کنید، متوجه خواهید شد که بعد از مدتی کار، صدای آن افزایش هم خواهد یافت. به طور کلی می توان گفت که همه انواع پمپ آب ها به خاطر مکانیزمی که دارند، صدا تولید می کنند، اما انواعی موجود هستند که دارای صدای کم تری بوده و آلودگی صوتی برای ساکنین ساختمان نخواهند داشت.

نحوه انتخاب پمپ آب بی صدا

در بازار کشور معمولا دو برندی که به تولید پمپ آب بی صدا معروف هستند، برند پنتاکس و داب است. البته برندهای ایرانی هم هستند که تولید پمپ آب بی صدا می کنند که کیفیت خوبی هم دارند. اما نکته در این است که شما به هنگام خرید از اصل بودن کالای خریداری شده اطمینان داشته باشید. زیرا پمپ آب های بی صدای زیادی در بازار موجود هستند که با نام برند ولی تقلبی به فروش می رسند. معمولا پمپ هایی که بشقابی بوده و پروانه برنجی دارند، صدای کم تری هم تولید می کنند و به پمپ آب بی صدا معروف هستند.

نحوه نصب پمپ آب بی صدا

گاهی ممکن است که شما پمپ آب باکیفیتی هم خریداری کنید و بعد نصب از میزان صدایی که تولید می کند ناراضی باشید. در این زمان، نوع نصب پمپ آب بی صدا مسئله مهمی خواهد بود. در صورتی که پمپ آب بی صدا باکیفیت خریداری شده توسط یک متخصص مجرب نصب نگردد، ممکن است که صدای زیادی تولید کند.

 

نحوه نصب پمپ آب بی صدا

 

نکات مهم در زمان نصب پمپ بی صدا

دو موردی که به هنگام نصب باید به آن توجه کافی شود، مقاومت فونداسیون و مورد دیگر میزان بالانس بودن روتور است.

021-22683706 بالا