0
ورود به پنل کاربری

لئو

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

2,094,750 تومان

2,205,000 تومان %5 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

2,832,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.3

حداکثر آبدهی: 16.5

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

4,981,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 20 متر مکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S

پمپ لجن کش لیو مدل  XSP9-7.5/0.25 S

5,818,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

حداکثر آبدهی: 0.15

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

12,671,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

حداکثر آبدهی: 20 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XQS 22-8-12-0.75S

پمپ کف کش لئو مدل XQS 22-8-12-0.75S

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

حداکثر آبدهی: 380

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

1,036,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

حداکثر آبدهی: 1.5 مترمکعب بر ساعت

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM37

پمپ محیطی لئو مدل APM37

1,188,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 2.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

1,331,000 تومان

1,531,000 تومان %14 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 1.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS 250P

پمپ کف کش لئو مدل LKS 250P

1,383,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

1,494,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

حداکثر آبدهی: 2/2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

مشخصات کامل

پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P

پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P

1,536,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.7 متر

حداکثر آبدهی: 3.75 مترمکعب بر ساعت

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

1,584,000 تومان

1,760,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS750P

پمپ کف کش لئو مدل XKS750P

1,602,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 12 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

1,611,000 تومان

1,790,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

1,653,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 14 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

1,657,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

حداکثر آبدهی: 14

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

1,688,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 6.5 مترمکعب در ساعت

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

1,715,000 تومان

1,879,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

حداکثر آبدهی: 5.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P

پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P

1,728,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.7 متر

حداکثر آبدهی: 3.75 مترمکعب بر ساعت

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

1,761,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

حداکثر آبدهی: 14 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS500S

پمپ کف کش لئو مدل XKS500S

1,898,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

حداکثر آبدهی: 10 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM60

پمپ محیطی لئو مدل APM60

1,987,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.8اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM75

پمپ محیطی لئو مدل APM75

2,017,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

2,025,000 تومان

2,250,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

2,031,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.6 متر

حداکثر آبدهی: 3.6 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

2,055,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

2,065,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

2,123,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

2,155,500 تومان

2,395,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 600 لیتر بر دقیقه

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

2,192,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3.5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

2,270,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

حداکثر آبدهی: 12 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37

2,337,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 16

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

2,387,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

حداکثر آبدهی: 4.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

نمایندگی فروش پمپ های برند لئو

اطمینان از اصالت کالا و ارسال سریع در کنار قیمت مناسب از مهمترین مزیت های خرید یک پمپ آب از نمایندگی های رسمی است. فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی فروش محصولات لئو در ایران علاوه بر ارائه ضمانت اصالت کالا، شما را در انتخاب و خرید پمپ آب برند لیو با مناسبترین قیمت، از طریق ارائه خدمات رایگان مشاوره خرید راهنمایی خواهد کرد. برای خرید پمپ آب leo با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

پمپ لئو

لئو یکی از بزرگ ترین شرکت های چینی است که در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، فروش و سرویس انواع پمپ ها و سیستم های آب رسانی فعالیت دارد. این برند فعالیت خود را از سال 1955 شروع کرده است. لئو اولین شرکت مطرح شده در صنعت پمپ چین است که با توجه به رشد روز افزون خود در سال ها اخیر به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در صنعت پمپ تبدیل شده است.

امروزه شرکت لئو محصولات خود را به بیش از 120 کشور ارسال می کند، که نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف آب، منابع آبی، تولید برق، صنایع پتروشیمی، معدنی، متالوژی، آتش نشانی، تهویه مطبوع (گرمایش، تهویه و تهویه هوا)، آبیاری کشاورزی و تامین آب ایفا می کند.

پمپ لئو در طراحی و ساخت محصولات آبرسانی بسیار موفق عمل کرده است و از محصولات تولیدی آن می توان به پمپ آب خانگی که به آن ها مینی پمپ نیز گفته می شود و برای تقویت فشار آب منازل و مصارف خانگی تولید شده اند و پمپ آب صنعتی که برای مصارف صنعتی مانند کارخانجات و ... طراحی و تولید شده اند اشاره کرد.

لئو از تنوع محصولی بسیار بالایی برخوردار است. این برند در سال های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از بازار پمپ کف کش، پمپ طبقاتی، پمپ شناور و پمپ لجن کش را به خود اختصاص دهد. به عبارتی  دیگر علاوه بر پمپ های خانگی و صنعتی، لئو توانسته در بخش کشاورزی نیز فعالیت گسترده ای داشته باشد.

از دیگر محصولاتی که لئو در تولید آن نقش مهمی دارد پمپ های سیرکولاتور هستند که از آن ها برای سیستم های گرمایش و گردش آب گرم استفاده می شود.

پمپ اب دستگاه بسیار کاربردی و مهمی است و به طور کلی انواع و اقسام آن در قسمت های مختلفی اعم از تامین آب خانگی، پشتیبانی تجهیزات، فشار لوله، آبیاری باغ، آبیاری گلخانه ای سبزیجات،  پرورش ماهی و مرغداری، کشاورزی، صنعتی و معدنی، تأمین آب و زه کشی شرکت ها و ساختمان های بلند مرتبه، سیستم تهویه مطبوع مرکزی و ... کاربرد دارند.

 

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا