لئو

پمپ محیطی لئو مدل XQM50 پمپ محیطی لئو مدل XQM50

1,847,000 تومان

%5

1,755,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ کفکش لئو مدل STK50 Aluminum پمپ کفکش لئو مدل STK50 Aluminum

1,898,000 تومان

%5

1,803,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

2,160,000 تومان

%15

1,836,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.38 - 1.92 - 2.4 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.5 - 3.8 - 4.5 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

2,198,000 تومان

%15

1,868,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4متر مکعب

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP25-50/180 پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP25-50/180

2,212,000 تومان

%15

1,880,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.9/2.8/3.6 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.5/3.8/4.5

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM37 فروش ویژه پمپ محیطی لئو مدل APM37

2,100,000 تومان

%10

1,889,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

2,522,000 تومان

%15

2,144,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP25-60/130

2,536,000 تومان

%15

2,155,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.4متر مکعب

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-250P پمپ کف کش لئو مدل XKS-250P

2,364,000 تومان

%5

2,246,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6.5 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF-75P پمپ آبنما لئو مدل XKF-75P

2,404,000 تومان

%5

2,283,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.65

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS 250 P پمپ کف کش لئو مدل LKS 250 P

2,464,000 تومان

%5

2,341,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

2,759,000 تومان

%15

2,345,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.9

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-90A/160 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-90A/160

2,769,000 تومان

%15

2,354,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP32-60/180

2,937,000 تومان

%15

2,496,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.28 - 3.48 - 3.96 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.1 - 5.5 - 5.9 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS300P پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

2,660,000 تومان

%5

2,527,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2/2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-500P پمپ کف کش لئو مدل XKS-500P

2,707,000 تومان

%5

2,572,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37 پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

2,724,000 تومان

%5

2,588,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P

2,737,000 تومان

%5

2,600,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.7 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.0 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-750PW پمپ کف کش لئو مدل XKS-750PW

2,896,000 تومان

%5

2,752,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS750P پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

2,942,000 تومان

%5

2,795,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 14 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

2,951,000 تومان

%5

2,804,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 14

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل LKS-750PW پمپ کف کش لئو مدل LKS-750PW

2,988,000 تومان

%5

2,839,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 14 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P

3,079,000 تومان

%5

2,925,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.75

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.7 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 فروش ویژه پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

3,348,000 تومان

%10

2,989,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS500S پمپ کف کش لئو مدل XKS500S

3,380,000 تومان

%5

3,211,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل XKS-750S پمپ کف کش لئو مدل XKS-750S

3,535,000 تومان

%5

3,358,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11.5 متر مکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM60 پمپ محیطی لئو مدل APM60

3,537,000 تومان

%5

3,360,000 تومان

توان: 0.8 اسب _ 0.60kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ کفکش لئو مدل QDX10-16-0.75LA پمپ کفکش لئو مدل QDX10-16-0.75LA

3,558,000 تومان

%5

3,380,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.5 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM75 فروش ویژه پمپ محیطی لئو مدل APM75

3,592,000 تومان

%5

3,412,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ کفکش لئو مدل QDX15-7-0.55LA پمپ کفکش لئو مدل QDX15-7-0.55LA

3,594,000 تومان

%5

3,414,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.6 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو QDX1.5-12-0.25LA پمپ کف کش لئو QDX1.5-12-0.25LA

3,604,000 تومان

%5

3,424,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

3,604,000 تومان

%5

3,424,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لئو QDX1.5-15-0.37LA پمپ کف کش لئو QDX1.5-15-0.37LA

3,700,000 تومان

%5

3,515,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.5 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180 فروش ویژه پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-80/180

4,217,000 تومان

%15

3,585,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.1 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.1

مشخصات کامل
پمپ کفکش لئو مدل QDX25-6-0.75LA پمپ کفکش لئو مدل QDX25-6-0.75LA

3,796,000 تومان

%5

3,606,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 31.5 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لیو مدل SPm37A پمپ کف کش لیو مدل SPm37A

3,845,000 تومان

%5

3,653,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 18 »

پمپ لئو

لئو یکی از بزرگ ترین شرکت های چینی است که در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، فروش و سرویس انواع پمپ ها و سیستم های آب رسانی فعالیت دارد. این برند فعالیت خود را از سال 1955 شروع کرده است. لئو اولین شرکت مطرح شده در صنعت پمپ چین است که با توجه به رشد روز افزون خود در سال ها اخیر به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در صنعت پمپ تبدیل شده است.

امروزه شرکت لئو محصولات خود را به بیش از 120 کشور ارسال می کند، که نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت منابع آبی، تولید برق، صنایع نفت ، گاز و  پتروشیمی، معادن ، متالوژی، آتش نشانی، تهویه مطبوع (گرمایش، تهویه و تهویه هوا)، آبیاری کشاورزی و تامین آب ایفا می کند.

پمپ لئو در طراحی و ساخت محصولات آبرسانی بسیار موفق عمل کرده است و از محصولات تولیدی آن می توان به پمپ آب خانگی که به آن ها مینی پمپ نیز گفته می شود و برای تقویت فشار آب منازل و مصارف خانگی و پمپ آب صنعتی که برای مصارف صنعتی مانند کارخانجات و ... طراحی و تولید شده اند اشاره کرد.

لئو از تنوع محصولی بسیار بالایی برخوردار است. این برند در سال های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از بازار پمپ کف کش، پمپ طبقاتی، پمپ شناور و پمپ لجن کش را به خود اختصاص دهد. به عبارتی  دیگر علاوه بر پمپ های خانگی و صنعتی، لئو توانسته در بخش کشاورزی نیز فعالیت گسترده ای داشته باشد.

از دیگر محصولاتی که لئو در تولید آن نقش مهمی دارد پمپ های سیرکولاتور هستند که از آن ها برای سیستم های گرمایش و گردش آب گرم استفاده می شود.

دستگاه پمپ آب بخش بسیار کاربردی و مهم  از سیستم های تاسیسات آب است .که به طور کلی انواع گوناگون از  آن در بخش های مختلفی اعم از تامین آب خانگی، پشتیبانی تجهیزات، تامین فشار لوله کشی ، آبیاری باغ، آبیاری گلخانه های سبزیجات،  پرورش ماهی و مرغداری، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، تأمین آب و زه کشی صنایع و  ساختمان های بلند مرتبه، سیستم تهویه مطبوع مرکزی و ... کاربرد دارند.

شرکت لئو دارای طیف گسترده از محصولات جهت کاربردهای بالا ذکر شده است که می توان آنها را بر اساس دسته محصول های زیر دسته بندی نمود.

 

 

پمپ های محیطی Peripheral Pump

سری Apm

پپمپ های محیطی جزء پمپ های سانتر فیوژ هستند که برای فشار بالا و دبی یا آبدهی کم و  متوسط  استفاده می شود . با توجه به مشخصات عملکردی این پمپ ها دارای هد یا فشار خروجی بالا با توجه به ابعاد کوچک هستند . این گروه از پمپ ها را می توان برای کاربردهای مانند :

 • انتقال آب تمیز یا سایر سیالها با مشخصات فیزیکی مانند آب تمیز  و تاسیسات شیمیایی .

 • برای تامین و افزایش  فشار آب در کار بردهای خانگی

 • سیستم های آب پاش اتوماتیک و اطفاء حریق

 • سیستم های تهویه سایز کوچک

ویژگی ها :

 • سیم پیچ مسی

 • پروانه برنجی

 • دارای ترموگارد یا حفاظت حرارتی

 • دارای سیستم ضد قفل شدن روتور

 • دارای ویژگی ضد رسوب برای قطعات در گیر با سیال (قطعات تر )

 • شفت از استیل ضد زنگ با استاندارد   AISI 304

 • با امکان عملکرد در ولتاژ پایین

 • دره یا کلاس عایقی F

 • رده حفاظتی IPX4

مشخصات فنی

 • حداکثر آبدهی یا دبی 90 لیتر بر دقیقه

 • حداکثر هد یا ارتفاع 100 متر

 • توان موتور از 0.3 تا 2.2 کیلو وات

 • سایز دهانه خروجی 1 و¼  1  و¾ 1  اینچ

 

پمپ های محیطی سری AQm

پمپ های سری AQm جز گروه پمپ های محیطی است که دهانه ورودی و خروجی آن در یک صفحه قرار گرفته است این پمپ ها در توان های زیر یک اسب تولید و ارائه می شود . این سری از پمپ ها برای ارتفاع پمپاژ کم و متوسط ساخته شده است از ویژگی های این سری از پمپ ها می توان به ابعاد کوچک انها اشاره نمود .

از پمپ های AQm برای کاربردهای زیر می توان استفاده نمود :

 • انتقال آب تمیز یا سایر مایعات و سیال هایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی شبیه به آب تمیز

 • تامین آب یا فشار برای سیستم های تامین آب خانگی

 • سیستم های آب پاش های اطفائ حریق

 • سیستم های تهویه مطبوع سایز کوچک

مشخصات فنی پمپ AQm

 • حداکثر دبی یا آبدهی 45 لیتر بر دقیقه

 • حداکثر ارتفاع یا هد 75 متر

 • محدوده توان الکترو موتور 0.37 تا 0.75 کیلو وات

 • دهانه ورودی / خروجی  1 / 1 اینچ

ویژگی ها پمپ AQm

 • سیم پیچ مسی

 • پروانه برنجی

 • ترموگارد داخلی

 • ضد جرم و رسوب برای قطعات در تماس با آب (قطعات تر)

 • شفت استیل AISI304

 • رده یا کلاس عایقی F

 • رده حفاظتی IPX4  

پمپ خود مکش  لئو سری APSm

پمپ محیطی خود مکش لئو APSm دارای پروانه برنجی و تونایی ایجاد هد رد محدوده 40 تا 65 متر ماکزیمم و دبی یا آبدهب در محدوده 1.8 تا 4.8 متر مکعب در ساعت است . پمپ محیطی خودمکش APSm لئو را برای مکش آب از عمق تا 9 مورد استفاده قرار می گیرد. از پمپ لئو APSm برای کاربردهای خانگی در مواردی مانند تامین آب ،باغبانی و.... استفاده نمود.

مشخصات فنی پمپ APSm لئو

 • حداکثر دبی یا آبدهی  70 لیتر بر دقیقه

 • حداکثر ارتفاع یا هد 65 متر

 • محدوده توان الکترو موتور 0.37 تا 1.1 کیلو وات (0.5 تا 1.5 اسب بخار )

 • سایز دهانه ورودی / خروجی  1/1  ½ 1/ ½ 1  اینچ

کاربردهای پمپ خود مکش  لئو سری APSm

از پمپ پمپ خود مکش  لئو سری APSm جهت موارد زیر می توان استفاده نمود :

 • انتقال و جابجایی آب تمیز یا سایر مایعات یا سیال هایی با خواص فیزیک یا شیمیایی شبیه آب تمیز

 • تامین آب و تولید فشار آب جهت کاربردهای خانگی

 • سیستم آب پاش اتوماتیک سیستم اطفاء حریق

 • سیستم های تهویه مطبوع سایز کوچک

ویژگی ها  پمپ خود مکش  لئو سری APSm

 • سیم پیچ مسی

 • پروانه برنجی

 • محافظ اتصالات داخلی

 • پروانه ضد قفل شدگی

 • بدنه و بخش های داخلی ضد جرم و رسوب

 • شفت از جنس فولاد ضد زنگ AISI 304  

 • بدنه و کیس پمپ از چدن ریخته گری

 • کارکرد با ولتاژ پایین

 • کلاس یا رده عایقی F

 • رده حفاظتی IPX4

پمپ آب جتی سری AJm

پمپ آب جتی سری AJm لئو یک پمپ آب با مصارف خانگی است که برای تامین فشار و هد تا 85 متر قابل استفاده است . این پمپ به جهت راندمان بالا در تولید فشار برای تامین اب ساختمان های چند مرتبه به خوبی پاسخگو خواهد بود . از این پمپ می توانید برای تامین آب تمیز در مصارف خانگی ، باغبانی و آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار دهید .

مشخصات فنی پمپ آب جتی سری AJm

 • حداکثر آبدهی 160 لیتر بر دقیقه

 • حداکثر هد یا ارتفاع 85 متر

 • توان الکترو موتور 0.3 تا 2.2 کیلووات ( 0.4 تا 3 اسب )

 • سایز ورودی / خروجی : 1/1 و 1 / ¼1 و ½1 /  ½1 اینچ

کاربردهای پمپ آب جتی سری AJm

 • انتقال و جابجایی آب تمیز یا سایر مایعات یا سیال هایی با خواص فیزیک یا شیمیایی شبیه آب تمیز

 • تامین آب و تولید فشار آب جهت کاربردهای خانگی

 • آبیاری تحت فشار برای کشاورزی

 • بالا آوردن آب از داخل چاه 

 • تولید تامین فشار آب

ویژگی های پمپ آب جتی سری AJm

 • سیم پیچ مسی

 • پروانه استیل

 • محافظ اتصالات داخلی

 • پروانه ضد قفل شدگی

 • بدنه و بخش های داخلی ضد جرم و رسوب

 • شفت از جنس فولاد ضد زنگ AISI 304  

 • بدنه و کیس پمپ از چدن ریخته گری

 • کارکرد با ولتاژ پایین

 • کلاس یا رده عایقی F

 • رده حفاظتی IPX4

پمپ جتی سری AJm-S لئو

پمپ جتی سری AJm-S لئو از سری پمپ های جتی است که دارای بدنه و استیل ضد زنگ است . در شرایط که آب دارای عوامل خورنده باشد، بسیار مناسب است. ونسبت به پمپ های بدنه چدنی ابعاد کوچک تر و وزن کمتری دارد . از این پمپ می توان تامین آب خانگی مکش آب از داخل چاه تولید فشار برای سستم های تامین آب و آبیاری تحت فشار استفاده نمود .

 • حداکثر آبدهی  : 60 لیتر بر دقیقه

 • حداکثر هد یا ارتفاع : 48 متر

 • محدوده توان موتور الکتریکی : 0.3 تا 0.9 کلیووات (0.4 تا 1.2 اسب بخار )

 • سایز دهانه ورود / خروجی : 1/ 1 اینچ

کاربرد های پمپ جتی سری AJm-S لئو

 • انتقال و جابجایی آب تمیز یا سایر مایعات یا سیال هایی با خواص فیزیک یا شیمیایی شبیه آب تمیز

 • تامین آب و تولید فشار آب جهت کاربردهای خانگی

 • آبیاری تحت فشار برای کشاورزی

 • بالا آوردن آب از داخل چاه 

 • تولید تامین فشار آب

کاربرد های پمپ جتی سری AJm-S لئو

 • سیم پیچ مسی

 • پروانه استیل

 • محافظ اتصالات داخلی

 • پروانه ضد قفل شدگی

 • بدنه و بخش های داخلی ضد جرم و رسوب

 • شفت از جنس فولاد ضد زنگ AISI 304  

 • بدنه و کیس پمپ از چدن ریخته گری

 • کارکرد با ولتاژ پایین

 • کلاس یا رده عایقی F

 • رده حفاظتی IPX4

پمپ جتی سری AJDm لئو

پمپ جتی سری AJDm لئو جزء پمپ های خود مکش جتی است که توانایی مکش یا عمق حاکثر 9 متر دارا می باشد . این سری از پمپ های لئو برای ایجاد فشار در سیستم های تامین آب و مکش آب از عمق های کم کاربرد دارد . کیفیت بالا و ساخت دقیق از امتیاز های پمپ جتی سری AJDm لئو به شمار می آید .

 • حداکثر آبدهی  : 34 لیتر بر دقیقه

 • حداکثر هد یا ارتفاع : 75 متر

 • محدوده توان موتور الکتریکی : 0.55 تا 1.1کلیووات (0.75 تا 1.5 اسب بخار )

 • سایز دهانه ورود / خروجی : 1/¼ 1 اینچ

نظرات

سلگی
/ 01 - تیر - 1401

سلام لطفا یک منبع برای 10 واحد که متراژ آنها 50 متر میباشد معرفی کنید .

ویدفکتور
/ 01 - تیر - 1401

سلام روز بخیر 
پیشنهاد ما مخزن 80 لیتری و یا 100 لیتر میباشد . البتبه انتخاب مخزن تحت فشار به نوع پمپ شما هم بستگی داره .

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا