بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

هواکش سردخانه ای

هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

1,960,000 تومان

%15

1,666,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 115 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 140 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S

2,380,000 تومان

%15

2,023,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 50 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 820

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2

2,205,000 تومان

%8

2,029,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 175 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2

2,205,000 تومان

%8

2,029,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 185 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L

2,340,000 تومان

%8

2,153,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 140 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

2,340,000 تومان

%8

2,153,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L

2,340,000 تومان

%8

2,153,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 150 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S

2,770,000 تومان

%15

2,354,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 85 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1845

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S

2,770,000 تومان

%15

2,354,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 75 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1835

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L

2,565,000 تومان

%8

2,360,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 165 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4150

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L

2,565,000 تومان

%8

2,360,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L

2,565,000 تومان

%8

2,360,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 190 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H

2,830,000 تومان

%8

2,604,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 280 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H

2,830,000 تومان

%8

2,604,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 210 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H

3,006,000 تومان

%8

2,766,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5600

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H

3,006,000 تومان

%8

2,766,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 330 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L

3,105,000 تومان

%8

2,857,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 350 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

3,105,000 تومان

%8

2,857,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 165 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L

3,105,000 تومان

%8

2,857,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 6200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S

3,410,000 تومان

%15

2,898,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 129 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2450

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S

3,410,000 تومان

%15

2,898,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 129 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2470

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ FTP 4D-400S-137/43 هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ  FTP 4D-400S-137/43

4,040,000 تومان

%15

3,434,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 180 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3850

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S

4,070,000 تومان

%15

3,460,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 180 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3955

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S

4,070,000 تومان

%15

3,460,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 180 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3920

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-450S هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-450S

4,640,000 تومان

%15

3,944,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 250 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5365

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-450S هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-450S

4,644,000 تومان

%15

3,947,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 250 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5415

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش پروانه پلاستیکی 50 سانت زیلابگ FTP 4D-500S-137/44 هواکش پروانه پلاستیکی 50 سانت زیلابگ  FTP 4D-500S-137/44

4,970,000 تومان

%15

4,224,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 450 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7600

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H

5,210,000 تومان

%8

4,793,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 460 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H

5,210,000 تومان

%8

4,793,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 670 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2

5,210,000 تومان

%8

4,793,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 700 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G6S2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G6S2-H

5,210,000 تومان

%8

4,793,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2

5,482,000 تومان

%8

5,043,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 620 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2

5,482,000 تومان

%8

5,043,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 310 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7200

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-500S هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-500S

5,960,000 تومان

%15

5,066,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 380 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7050

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با فن سرد خانه ای

هواکش سردخانه ای وسیله ای است که امروزه می توان آن را در محل های مختلفی مانند کارگاه ها، تعمیرگاه ها، باشگاه های ورزشی، کارخانجات و غیره مشاهده کرد. این نوع هواکش به عنوان فن سرد خانه ای در واقع سبب افزایش گردش و جریان هوا در محیط مورد نظر می شود و هوای محیط را با این کار تهویه می کند. هواکش سرد خانه ای امروزه در مدل های بسیار متنوعی توسط شرکت های مختلف تولید می شوند.

هواکش سرد خانه ای چیست؟

هواکش سرد خانه ای یک دستگاه الکتریکی می باشد که با متصل شدن به برق فعال می شود و با ایجاد چرخش در پره های خود موجب مکش هوا از یک سو و دمیدن آن از طرف دیگر می شود. این عمل باعث می شود که در محیط اطراف هواکش یک جریان گردشی هوا تشکیل شود و قدرت جریان عبور هوا در آن محیط افزایش یابد.

هواکش های سرد خانه ای  دارای مدل های بسیار مختلفی می باشند که هر یک از آن ها در ویژگی هایی نظیر قدرت موتور، سایز پروانه ها، توان مکش هوا و ... با یکدیگر تفاوت هایی دارند. به طور کلی هواکش سرد خانه ای برای محیط های بزرگ مناسب است و از آن برای محیط های کوچک و منازل استفاده نمی شود. این فن ها در واقع عمدتا در مکان هایی با فضای بزرگ مانند کارخانه ها، کارگاه ها، سوله های بزرگ، تعمیرگاه ها و به طور کلی مکان هایی که هوا آلوده و نیاز به تهویه دارد، مناسب می باشد.

فن های سرد خانه ای ظاهر پیچیده ای ندارند و بدنه آن ها متشکل از یک موتور و تعدادی پروانه می باشد. موتور این دستگاه با متصل شدن به جریان برق می تواند یک نیروی دورانی به وجود آورد و پروانه های متصل به خود را به گردش درآورد. با به گردش درآمدن پروانه ها، هوای موجود در اطراف هواکش شروع به گردش می کند و توسط فن مکیده می شوند . به این ترتیب هوای محیط مورد نظر جا به جا می شود.

فن های سرد خانه ای با توجه به سایز و قدرت موتور، برای استفاده در کار ها و محیط های مختلف مناسب هستند اما به طور کلی برای تهویه هوای کندانسور ها، تابلو های برق، مبدل های حرارتی و برودتی، اوپراتور ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت کلی هواکش سرد خانه ای در بیش از 10 مدل مختلف توسط شرکت ها تولید می شود و سایز پروانه های تعبیه شده در آن ها از 18 تا 80 سانتی متغیر است.

هواکش سرد خانه ای به صورت بدون قاب و همچنین کف گرد طراحی می شود. یکی از ویژگی های مهمی که در بین مدل های مختلف هواکش متفاوت است، دور موتور آن می باشد. در واقع هر چقدر که موتور تعبیه شده برای هواکش دارای قدرت و توان بالاتری باشد می تواند دور موتور بالاتری داشته باشد و پروانه ها را با سرعت بالاتری دوران دهد. این موضوع باعث می شود که هوای داخل محیط با شدت بالاتری تهویه شود و مواردی مانند رطوبت، بوی بد، دود و غیره به سرعت توسط هواکش مکیده شود.

در محیط های با مساحت بالا به دلیل این که فضا بسیار بزرگ است تهویه هوا برای هواکش های معمولی امکان پذیر نیست. لذا به همین جهت از فن های سرد خانه ای که قدرت بالاتری دارند برای تهویه هوا استفاده می شود.

ساختار هواکش سرد خانه ای چگونه است؟

فن سرد خانه ای همان طور که در بخش فوق نیز به آن اشاره شد از 2 بخش اصلی تشکیل شده است. مهم ترین بخش آن موتور می باشد. موتور تعبیه شده برای هواکش سرد خانه ای از نوع روتور بیرونی بوده و از مهم ترین ویژگی های آن می توان به راندمان بالا اشاره کرد. این موتور با ساختار فشرده تولید می شوند و نصب آن ها بسیار ساده و راحت است.

نکته قابل توجه در رابطه با این نوع از فن ها، سیستم محافظ حرارتی می باشد. در تمامی آن ها به منظور جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دمای موتور هواکش و سوختن آن یک محافظ حرارتی تعبیه شده است. در صورتی که فن برای مدت طولانی فعال باشد یا به هر دلیل دیگری  دمای آن به بیش از 110 درجه سانتی گراد افزایش یابد، این محافظ فعال شده و موجب خاموش شدن فن می شود تا دمای آن کاهش یابد. همچنین پس از پایین آمدن دما، دستگاه دوباره شروع به کار می کند. در حالت کلی مناسب ترین دما برای کارکرد این نوع از فن ها بین 30- و 60+ درجه می باشد.

بخش بعدی که در ساختار  هواکش ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، پروانه می باشد. پروانه های تعبیه شده برای فن ها ساختاری نازک با شکل منحنی هستند که با چرخش و دوران آن ها هوای موجود در اطراف شروع به گردش و جا به جایی می کند. جنس این پروانه ها و همچنین ساختار آن ها به گونه ای طراحی شده است که در حین چرخش کمترین صدا را تولید کنند.

مزیت های فن سرد خانه ای

هواکش سردخانه ای دارای مدل های بسیار متنوعی بوده و هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارد اما تمامی آن ها دارای چندین مورد مزیت خوب هستند که کاربران را از آن بهره مند می کنند.

به عنوان مثال از جمله مزیت های خوب این هواکش این است که هوای محیط مورد نظر را به بهترین شکل به گردش در می آورد و موجب تهویه هوای محل می شوند و این موضوع به خصوص برای کارگاه ها، تعمیرگاه ها و یا باشگاه های ورزشی که در آن ها هوا به سرعت آلوده می شود یا بوی نامطبوع وجود دارد بسیار مناسب است و موجب آسایش و همچنین حفظ سلامت افراد در محیط می شود.

مزیت بعدی کم مصرف بودن هواکش سرد خانه ای می باشد. مصرف برق آن چندان زیادی نیست واز نظر اقتصادی هزینه های زیادی را برای کاربر به وجود نمی آورد. لذا علاوه بر اقتصادی بودن آن، از نظر عملکرد و قدرت وضعیت بسیار خوبی را دارد.

فروشگاه ویدفکتور از نظر تنوع مدل های هواکش سرد خانه ای بسیار مجهز است و دست کاربران برای انتخاب هواکش ایده آل خود بسیار باز است. بنابراین هر کاربر می تواند با در نظر داشتن نیاز خود، گزینه مناسب را برای خود انتخاب کند و در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان ویدفکتور تماس بگیرند تا در انتخاب خود دچار اشتباه نشود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا