0
ورود به پنل کاربری

ابزار تعمیرگاهی

جک سوسماری هیدرولیک نووا NTF-2202

جک سوسماری هیدرولیک نووا NTF-2202

1,398,000 تومان

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 14 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 34 سانتی‌متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل

جک سوسماری نووا NTF-2201

جک سوسماری نووا NTF-2201

استعلام موجودی

ظرفیت: 2.5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 8.9 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 35.9 سانتی‌متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل

جک سوسماری نووا NTF-2203

جک سوسماری نووا NTF-2203

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 15 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 48.5 سانتی‌متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل

جک 2 تن روغنی نووا NTB-2102

جک 2 تن روغنی نووا NTB-2102

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 18.1 سانتی متر

ارتفاع در حالت باز: 34.5 سانتی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 3 تن روغنی نووا NTB-2103

جک 3 تن روغنی نووا NTB-2103

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 19.4 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 37.2 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 5 تن روغنی نووا NTB-2105

جک 5 تن روغنی نووا NTB-2105

استعلام موجودی

ظرفیت: 5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 21.6 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 41.3 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 10 تن روغنی نووا NTB-2110

جک 10 تن روغنی نووا NTB-2110

استعلام موجودی

ظرفیت: 10 تن

ارتفاع در حالت جمع: 23 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 46 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 15 تن روغنی نووا NTB-2115

جک 15 تن روغنی نووا NTB-2115

استعلام موجودی

ظرفیت: 15 تن

ارتفاع در حالت جمع: 23 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 46 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 20 تن روغنی نووا NTB-2120

جک 20 تن روغنی نووا NTB-2120

استعلام موجودی

ظرفیت: 20 تن

ارتفاع در حالت جمع: 24.2 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 45.2 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 3 تن روغنی BMC نووا NTB-2073

جک 3 تن روغنی BMC نووا NTB-2073

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 19.4 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 37.2 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

جک 5 تن روغنی BMC نووا NTB-2075

جک 5 تن روغنی BMC نووا NTB-2075

استعلام موجودی

ظرفیت: 5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 21.6 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 41.3 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل

ابزار تعمیرگاهی و کاربرد آن ها

ابزارآلات تعمیرگاهی دارای انواع و اقسام زیادی هستند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا