0
ورود به پنل کاربری

قیچی باغبانی

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

1,250,000 تومان

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 310

جنس تیغه: کروم

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1760

قیچی باغبانی برگر 1760

1,650,000 تومان

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 245

جنس تیغه: کروم

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

2,180,000 تومان

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 230

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی دسته بلند برگر 4260

قیچی دسته بلند برگر 4260

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 1530

جنس تیغه: آلمینیومی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

193,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 115

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4520

قیچی شمشاد زن برگر 4520

245,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 1300

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی پشم چین برگر 2711

قیچی پشم چین برگر 2711

414,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

وزن: 250

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1700

قیچی باغبانی برگر 1700

526,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی چمن زنی برگر 2200

قیچی چمن زنی برگر 2200

556,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 280

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

566,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 250

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1050

قیچی باغبانی برگر 1050

572,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

قیچی چمن برگر 2100

قیچی چمن برگر 2100

652,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 355

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر 1744

قیچی باغبانی برگر 1744

675,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی سندانی برگر 1902

قیچی سندانی برگر 1902

719,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 270

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

747,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

747,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 240

مشخصات کامل

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

989,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 250

جنس تیغه: آلمینیومی

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4490

قیچی شمشاد زن برگر 4490

1,040,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 1030

جنس تیغه: کروم

مشخصات کامل

قیچی شمشاد زن برگر 4590

قیچی شمشاد زن برگر 4590

1,040,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

وزن: 1010

جنس تیغه: کروم

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

1,230,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 740

جنس تیغه: کروم

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

1,260,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 900

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

1,340,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 1030

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

1,520,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 1230

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

1,530,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 1330

جنس تیغه: آلمینیومی

مشخصات کامل

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

1,670,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 1230

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی برگر دسته بلند 4255

قیچی برگر دسته بلند 4255

2,200,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: دسته بلند

وزن: 1530

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی برگر دسته بلند 4280

قیچی برگر دسته بلند 4280

2,410,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: محافظ

وزن: 1530

جنس تیغه: آلمینیومی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310

قیچی باغبانی نووا مدل اکو NTS-2310

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

قیچی باغبانی نووا مدل سوپر NTS-2311

استعلام موجودی

جنس ابزار: کروم

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: روکش دار

جنس تیغه: کروم

مشخصات کامل

قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312

قیچی باغبانی نووا مدل انزو NTS-2312

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390

قیچی میوه چینی سرکج نووا NTS-2390

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

قیچی چمن زن نووا NTS-2395

قیچی چمن زن نووا NTS-2395

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370

شاخه زن دنده ای نووا NTS-2370

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

شاخه زن نووا NTS-2371

شاخه زن نووا NTS-2371

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

شمشاد زن نووا NTS-2380

شمشاد زن نووا NTS-2380

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

مشخصات کامل

شمشاد زن نووا NTS-2381

شمشاد زن نووا NTS-2381

استعلام موجودی

گروه: قیچی باغبانی

نوع دسته: فلزی

وزن: 1350

جنس تیغه: فولادی

مشخصات کامل

قیچی باغبانی و کاربرد آن 

حتی اگر صاحب یک گلخانه کوچک نیز هستید به قیچی باغبانی نیاز پیدا خواهید کرد. از این ابزار پر کاربرد برای هرس کردن شاخه گل، گیاهان و درختان استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا