پیچ گوشتی

فازمتر irazola فازمتر irazola

55,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA

3,400,000 تومان

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060209 98mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060209 98mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060211 260mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060211 260mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602 پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2830 پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2830

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2850 پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2850

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060213 360mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060213 360mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2852 پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2852

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2862 پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2862

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2900 مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2900

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
فاز متر کریستالی نووا NTS-1902 فاز متر کریستالی نووا NTS-1902

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست بیت و بکس نووا 24 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1332 ست بیت و بکس نووا 24 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1332

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2906 مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2906

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2762 پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2762

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2851 پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2851

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2863 پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2863

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
ست پیچ گوشتی موبایلی نووا 32 پارچه NTS-1328 ست پیچ گوشتی موبایلی نووا 32 پارچه NTS-1328

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1329 پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1329

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2750 پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2750

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2751 پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2751

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2702 مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2702

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2730 پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2730

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2761 پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2761

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2763 پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2763

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس مدل RH-2706 پیچ گوشتی ساعتی رونیکس مدل RH-2706

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: استیل

مشخصات کامل
فاز متر کریستالی نووا NTS-1901 فاز متر کریستالی نووا NTS-1901

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست بیت و بکس نووا 33 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1331 ست بیت و بکس نووا 33 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1331

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
کیت بیت نووا 25 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1333 کیت بیت نووا 25 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1333

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060210 210mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060210 210mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060212 310mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060212 310mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605 پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603 پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060211 2*150 پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060211 2*150

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060212 200mm پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060212 200mm

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سر چهار سو نووا 1193 پیچ گوشتی دو سر چهار سو نووا 1193

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

مشخصات کامل

آشنایی با پیچ گوشتی

از پرکاردبرد ترین ابزار های دستی که استفاده زیادی در باز و بسته کردن پیچ ها از ان می  شود پیچ گوشتی است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا