0
ورود به پنل کاربری

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی دو سر چهارسو نووا 1191

پیچ گوشتی دو سر چهارسو نووا 1191

30,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

مشخصات کامل

فازمتر irazola

فازمتر irazola

37,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دو سر چهار سو نووا 1193

پیچ گوشتی دو سر چهار سو نووا 1193

40,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

مشخصات کامل

فازمتر آلمانی نووا NTT-1013

فازمتر آلمانی نووا NTT-1013

45,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

فازمتر آلمانی نووا NTT-1014

فازمتر آلمانی نووا NTT-1014

49,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

کیت پیچگوشتی 8 پارچه نووا NTS-1340

کیت پیچگوشتی 8 پارچه نووا NTS-1340

183,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کیفی نووا 7 عددی کریستالی NTS-1015

پیچ گوشتی کیفی نووا 7 عددی کریستالی NTS-1015

231,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

ست 10 عدد سرپیچ گوشتی Bosch 2607019510

ست 10 عدد سرپیچ گوشتی Bosch 2607019510

250,000 تومان

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو نووا NTS-2163

پیچ گوشتی دوسو نووا NTS-2163

615,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

سری پیچ گوشتی فشارقوی 1000ولت a-kraft AA069021

سری پیچ گوشتی فشارقوی 1000ولت a-kraft AA069021

1,400,000 تومان

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 65mm 2608521039

بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 65mm 2608521039

201,000 تومان

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل

بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 110mm 2608521040

بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 110mm 2608521040

275,000 تومان

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل

ست سر پیچ گوشتی ورا 30 عددی بیت سیف به همراه نگهدارنده کد 8200/899-30Z

ست سر پیچ گوشتی ورا 30 عددی بیت سیف به همراه نگهدارنده کد 8200/899-30Z

550,000 تومان

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل

ست 46 عددی پیچ گوشتی Bosch 2607019504

ست 46 عددی پیچ گوشتی Bosch 2607019504

629,000 تومان

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل

ست 27 تایی سرپیچ گوشتی همراه با آچار Bosch 2607017160

  ست 27 تایی سرپیچ گوشتی همراه با آچار Bosch  2607017160

894,000 تومان

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060209 98mm

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060209 98mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060210 210mm

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060210 210mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060211 260mm

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060211 260mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060212 310mm

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060212 310mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060213 360mm

پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060213 360mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسر خم a-kraft AA060922 6.0mm

پیچ گوشتی دوسر خم a-kraft AA060922 6.0mm

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060207 250mm

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060207 250mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل

فازمتر آلمانی نوا NTT-1901

فازمتر آلمانی نوا NTT-1901

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

فازمتر آلمانی نوا NTT-1902

فازمتر آلمانی نوا NTT-1902

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

فازمتر آلمانی نوا NTT-1011

فازمتر آلمانی نوا NTT-1011

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

فازمتر آلمانی نوا NTT-1012

فازمتر آلمانی نوا NTT-1012

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

آشنایی با پیچ گوشتی

از پرکاردبرد ترین ابزار های دستی که استفاده زیادی در باز و بسته کردن پیچ ها از ان می  شود پیچ گوشتی است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا