پیچ گوشتی

فازمتر irazola فازمتر irazola

65,000 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA

3,400,000 تومان

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060209 98mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060209 98mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060211 260mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060211 260mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602 پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
کیف 7 عددی پیچ گوشتی نووا NTS-2160 کیف 7 عددی پیچ گوشتی نووا NTS-2160

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

مشخصات کامل
فازمتر آلمانی نوا NTT-1902 فازمتر آلمانی نوا NTT-1902

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 65mm 2608521039 بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 65mm 2608521039

استعلام موجودی

جنس سری: دوسرچهارسو-فیلیپس

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل
ست 27 تایی سرپیچ گوشتی همراه با آچار Bosch 2607017160   ست 27 تایی سرپیچ گوشتی همراه با آچار Bosch  2607017160

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست 46 عددی پیچ گوشتی Bosch 2607019504 ست 46 عددی پیچ گوشتی Bosch 2607019504

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060213 360mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060213 360mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2900 مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2900

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست 10 عدد سرپیچ گوشتی Bosch 2607019510 ست 10 عدد سرپیچ گوشتی Bosch 2607019510

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
فاز متر کریستالی نووا NTS-1902 فاز متر کریستالی نووا NTS-1902

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست بیت و بکس نووا 24 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1332 ست بیت و بکس نووا 24 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1332

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست پیچ گوشتی موبایلی نووا 32 پارچه NTS-1328 ست پیچ گوشتی موبایلی نووا 32 پارچه NTS-1328

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1329 پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1329

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو نووا NTS-2163 پیچ گوشتی دوسو نووا NTS-2163

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
فاز متر کریستالی نووا NTS-1901 فاز متر کریستالی نووا NTS-1901

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست بیت و بکس نووا 33 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1331 ست بیت و بکس نووا 33 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1331

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
کیت بیت نووا 25 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1333 کیت بیت نووا 25 پارچه + دسته T جغجغه ای NTS-1333

استعلام موجودی

جنس سری: استیل

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس مدل RH-2706 پیچ گوشتی ساعتی رونیکس مدل RH-2706

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو , چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: استیل

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060210 210mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060210 210mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060212 310mm پیچ گوشتی چهارسو AKRAFT A060212 310mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605 پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603 پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060211 2*150 پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060211 2*150

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060212 200mm پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060212 200mm

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
فازمتر آلمانی نوا NTT-1901 فازمتر آلمانی نوا NTT-1901

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دو سر چهار سو نووا 1193 پیچ گوشتی دو سر چهار سو نووا 1193

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

مشخصات کامل
پیچ گوشتی دوسر خم a-kraft AA060922 6.0mm پیچ گوشتی دوسر خم a-kraft AA060922 6.0mm

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060207 250mm پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060207 250mm

استعلام موجودی

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: سیلیکون

مشخصات کامل
بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 110mm 2608521040 بسته 10 عددی سرپیچ گوشتی دو سر فیلیپس Bosch PH2 110mm 2608521040

استعلام موجودی

جنس سری: دوسرچهارسو-فیلیپس

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: دارد

مشخصات کامل
پیچ گوشتی چهار سو نووا NTS-2170 پیچ گوشتی چهار سو نووا NTS-2170

استعلام موجودی

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
ست بیت نووا 42 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1335 ست بیت نووا 42 پارچه + پیچگوشتی جغجغه ای NTS-1335

استعلام موجودی

جنس سری: فولاد

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , دو سو , چهار سو , ستاره ای

قابلیت تعویض سری: دارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل
1 2 3 ... 7 »

آشنایی با پیچ گوشتی

از پرکاردبرد ترین ابزار های دستی که استفاده زیادی در باز و بسته کردن پیچ ها از ان می  شود پیچ گوشتی است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا