فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0

700,000 تومان

هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0

1,920,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0

440,000 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0

650,000 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0

1,370,000 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2180
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 290
0 از 0

780,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFF-2E150-50-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2280
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 690
0 از 0

740,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFF-2E160-60-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1840
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 600
0 از 0

840,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-315-100-M102-34

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1410
0 از 0

830,000 تومان

هواکش سقفی 25 سانت Zilabeg LXFB-2E-250-56-M92-35

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

1,000,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FAN100SB

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400rpm
 • قدرت موتور : 0.4w
 • قطر هواکش : 910mm
 • هوادهی : 23000 مترمکعب برساعت
0 از 0

3,100,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FAN140

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400rpm
 • قدرت موتور : 1.1w
 • قطر هواکش : 1270mm
 • هوادهی : 43940 مترمکعب بر ساعت
0 از 0

4,100,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ دوطرف توری FAN140

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 1400rpm
 • قدرت موتور : 1.1w
 • قطر هواکش : 1270m
 • هوادهی : 46000 مترمکعب بر ساعت
0 از 0

% 53,900,000

3,705,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6D-500B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5840
 • توان موتور (وات) : 210
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش سقفی 28 سانت Zilabeg LXFB-2E-280-50-M92-45

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

% 81,150,000

1,058,000 تومان

هواکش سقفی 31سانت زیلابگ LXF-4E315/100

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

% 81,370,000

1,260,400 تومان

هواکش سقفی 35سانت زیلابگ LXF-4E355/100

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

% 81,750,000

1,610,000 تومان

هواکش سقفی 40 سانت Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

% 82,150,000

1,978,000 تومان

هواکش سقفی 45 سانت Zilabeg LXFB-4D-450-160-M137-50

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

% 83,500,000

3,220,000 تومان

هواکش سقفی 50سانت زیلابگ LXF-6D500/180

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • برق : سه فاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

% 84,280,000

3,937,600 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-190-44-P92-15

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2440
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 520
0 از 0

% 8395,000

363,400 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-220-44-P92-25

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 810
0 از 0

% 8430,000

395,600 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-250-56-M92-35

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2480
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0

% 8500,000

460,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B2E-280-50-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2510
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1550
0 از 0

% 8540,000

496,800 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-355-100-M102-47

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

% 8980,000

901,600 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4E-400-100-M102-60

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1380
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 3050
0 از 0

1,150,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B4D-450-160-M137-50

 • برق : تک فاز
 • دور موتور :
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

% 82,120,000

1,950,400 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-500-180-M180-75

 • برق : سه فاز
 • دور موتور : 910
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 5700
0 از 0

% ناعدد

تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350

 • سایز دهانه : 350mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 2270
0 از 0

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3955
0 از 0

% 81,200,000

1,104,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3400
0 از 0

% 81,200,000

1,104,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4620
0 از 0

% 81,340,000

1,232,800 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 920
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3220
0 از 0

% 81,340,000

1,232,800 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4800
0 از 0

% 81,340,000

1,232,800 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6420
0 از 0

% 81,500,000

1,380,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 900
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4830
0 از 0

% 81,500,000

1,380,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500

 • سایز دهانه :
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6570
0 از 0

% 81,500,000

1,380,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10040
0 از 0

% 82,100,000

1,932,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1350
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10820
0 از 0

% 82,100,000

1,932,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFF-4E180-90-M102-34

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1350
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 330
0 از 0

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2460
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 720
0 از 0

% 8970,000

892,400 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
0 از 0

1,100,000 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2580
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1105
0 از 0

% 81,128,000

1,037,760 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1875
0 از 0

% 81,550,000

1,426,000 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E120-145-M92-45

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 480
0 از 0

% 8690,000

634,800 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-35-A215

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 960
0 از 0

% 8940,000

864,800 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E133-190-M92-45-A232

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 700
0 از 0

% 8990,000

910,800 تومان

سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه LXFF-2E146-190-M92-45-A232

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1100
0 از 0

% 81,100,000

1,012,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-183

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 140
0 از 0

140,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-240

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 175
0 از 0

160,000 تومان