0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • قطر پروانه : 20 سانتیمتر
 • توان : 55
 • هوادهی : 780
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
1 از 5

935,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • قطر پروانه : 25 سانتیمتر
 • توان : 80
 • هوادهی : 960
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FAN100SB

 • قطر پروانه : 10 سانتیمتر
 • توان : 400
 • هوادهی : 18623
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه :
0 از 0

7,887,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FAN140

 • قطر پروانه : 14 سانتیمتر
 • توان : 1.1kw
 • هوادهی : 43940
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه :
0 از 0

10,846,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ دوطرف توری FAN140

 • قطر پروانه : 14 سانتیمتر
 • توان : 1.1kw
 • هوادهی : 46000
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه :
0 از 0

9,614,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6D-500B

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 210
 • هوادهی : 5840
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,541,000

2,439,360 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-560-155-M180-75

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 600
 • هوادهی : 8500
 • جنس بدنه : آلمینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0

% 413,552,000

13,009,920 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل B6D-630-195-M180-105

 • قطر پروانه : 63 سانتیمتر
 • توان : 1.5
 • هوادهی : 13000
 • جنس بدنه : آلمینیوم
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0

% 416,940,000

16,262,400 تومان

هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ مدل 4E-400B-137/42

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • توان :
 • هوادهی :
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,661,000

1,594,560 تومان

هواکش پروانه پلاستیکی 40 سانت زیلابگ مدل 4D-400S-137/43

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • توان : 180
 • هوادهی : 3850
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,540,000

1,478,400 تومان

هواکش پروانه پلاستیکی 50 سانت زیلابگ مدل 4D-500S-137/42

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 450
 • هوادهی : 7600
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,035,000

1,953,600 تومان

هواکش صنعتی 20سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ 2E-200B

 • قطر پروانه : 20 سانتیمتر
 • توان : 55
 • هوادهی : 780
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 11935,000

832,150 تومان

هواکش صنعتی 20سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ 4E-200B

 • قطر پروانه : 20 سانتیمتر
 • توان : 40
 • هوادهی : 415
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 4935,000

897,600 تومان

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP4D-500S-145/65

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 800
 • هوادهی : 9530
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,509,000

3,368,640 تومان

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP4D-500S-145/65

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 800
 • هوادهی : 9530
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,960,000

3,801,600 تومان

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP6D-630S-145/80

 • قطر پروانه :
 • توان :
 • هوادهی :
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 45,929,000

5,691,840 تومان

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP6D-630S-145/80

 • قطر پروانه : 63 سانتیمتر
 • توان : 580
 • هوادهی : 10800
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 46,358,000

6,103,680 تومان

هواکش دایکست زیلابگ قابدار سقفی دو دور FTP6D-710S

 • قطر پروانه : 71 سانتیمتر
 • توان : 12020_820
 • هوادهی : 14300-15200
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 413,618,000

13,073,280 تومان

هواکش دایکست زیلابگ قابدار سقفی دو دور FTP6D-800S

 • قطر پروانه : 80 سانتیمتر
 • توان : 1900_1300
 • هوادهی : 23000_20500
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 414,300,000

13,728,000 تومان

هواکش دایکست زیلابگ قابدار سقفی دو دور FTP6D-910S

 • قطر پروانه :
 • توان : 2620_1710
 • هوادهی : 30500_23800
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 418,876,000

18,120,960 تومان

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ 6D-450S

 • قطر پروانه : 45 سانتیمتر
 • توان : 150
 • هوادهی : 4270
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,782,000

1,710,720 تومان

هواکش تاسیساتی 50 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ 6D-500S

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 210
 • هوادهی : 5840
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,178,000

2,090,880 تومان

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ 6D-600S

 • قطر پروانه : 60 سانتیمتر
 • توان : 500
 • هوادهی : 10285
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,289,000

3,157,440 تومان

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ 6D-630S

 • قطر پروانه : 63 سانتیمتر
 • توان : 550
 • هوادهی : 11785
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,586,000

3,442,560 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • قطر پروانه : 25 سانتیمتر
 • توان : 50
 • هوادهی : 730
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B

 • قطر پروانه : 30 سانتیمتر
 • توان : 145
 • هوادهی : 2300
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
1 از 5

% 41,199,000

1,151,040 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B

 • قطر پروانه : 30 سانتیمتر
 • توان : 85
 • هوادهی : 1845
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

1,199,000 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B

 • قطر پروانه : 35 سانتیمتر
 • توان : 129
 • هوادهی : 2450
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

1,496,000 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B

 • قطر پروانه : 35 سانتیمتر
 • توان : 74
 • هوادهی : 1615
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,496,000

1,436,160 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • توان : 180
 • هوادهی : 3955
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

1,760,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • توان : 108
 • هوادهی : 3295
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,760,000

1,689,600 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • توان : 180
 • هوادهی : 3920
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

1,760,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B

 • قطر پروانه : 45 سانتیمتر
 • توان : 250
 • هوادهی : 5365
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B

 • قطر پروانه : 45 سانتیمتر
 • توان : 138
 • هوادهی : 3775
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B

 • قطر پروانه : 45 سانتیمتر
 • توان : 250
 • هوادهی : 5415
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 112,002,000

1,781,780 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 380
 • هوادهی : 7155
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,541,000

2,439,360 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 230
 • هوادهی : 5705
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 42,541,000

2,439,360 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • توان : 414
 • هوادهی : 7395
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

2,541,000 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B

 • قطر پروانه : 60 سانتیمتر
 • توان : 700
 • هوادهی : 10040
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,817,000

3,664,320 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B

 • قطر پروانه : 60 سانتیمتر
 • توان : 480
 • هوادهی : 9130
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,817,000

3,664,320 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B

 • قطر پروانه : 60 سانتیمتر
 • توان : 780
 • هوادهی : 11000
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 43,817,000

3,664,320 تومان

هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B

 • قطر پروانه : 63 سانتیمتر
 • توان : 800
 • هوادهی : 12420
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 44,807,000

4,614,720 تومان

هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B

 • قطر پروانه : 71 سانتیمتر
 • توان : 900
 • هوادهی : 15120
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 49,625,000

9,240,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • قطر پروانه : 20 سانتیمتر
 • توان : 40
 • هوادهی : 415
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 4814,000

781,440 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • قطر پروانه : 25 سانتیمتر
 • توان : 50
 • هوادهی : 730
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 4935,000

897,600 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • قطر پروانه : 30 سانتیمتر
 • توان : 85
 • هوادهی : 1845
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • قطر پروانه : 30 سانتیمتر
 • توان : 75
 • هوادهی : 1835
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S

 • قطر پروانه : 35 سانتیمتر
 • توان : 129
 • هوادهی : 2450
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,309,000

1,256,640 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S

 • قطر پروانه : 35 سانتیمتر
 • توان : 129
 • هوادهی : 2470
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,309,000

1,256,640 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • توان : 180
 • هوادهی : 3955
 • جنس بدنه : فلزی
 • جنس پروانه : فلزی
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0

% 41,573,000

1,510,080 تومان