0
ورود به پنل کاربری

بوستر پمپ

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 100

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 100

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

استعلام موجودی

توان: 6 اسب -4.4kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

استعلام موجودی

توان: 8 اسب -5.9kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER

استعلام موجودی

توان: 1.1 اسب -0.82kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER

0 از 0
بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T

0 از 0
بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/2HM7T

23,430,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T

0 از 0
بوستر پمپ لوورا دور ثابت دو پمپه سه فاز GMD20/4HM9T

28,710,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ چیست ؟

بوستر پمپ که به معنی تقویت کننده پمپ است، در واقع مجموعه ای از پمپ آب (2 پمپی، 3 پمپی و 4 پمپ) بوده که به حالت افقی در کنار هم قرار می گیرند و با کمک یک تابلو فرمان (دور ثابت یا دور متغیر) کنترل می شوند. هدف از نصب بوستر پمپ ها رسیدن به رنج مطلوبی از دبی آب در ساختمان ها است.

چه زمانی نیاز به بوستر پمپ داریم؟

معمولا در ساختمان های طبقاتی برای تامین سطح آب مورد نیاز از پمپ آب استفاده می کنند تا فشار آب را به حد مطلوبی برسانند. اما با افزایش تعداد طبقات و واحدها، پمپ آب به تنهایی قادر به تامین فشار مطلوب آب نخواهد بود. در نتیجه با کاهش فشار آب ممکن است که نوسان فشار آب را در طی زمان داشته باشید. بنابراین برای تامین فشار ثابت و مطلوبی از آب به طور متناوب در مجتمع های مسکونی از بوستر پمپ استفاده می کنند.

 

بوستر پمپ

 

مادامیکه که مصرف آب در مجتمع های مسکونی یا سیستم های آبیاری صنعتی به حداکثر خود می رسد، برای تامین سطح دبی آب موردنیاز، بوستر تعبیه شده از حداکثر توان پمپ های مجموعه استفاده می کنند. اما هنگامی که مصرف آب کاهش می یابد توان استفاده از ظرفیت پمپ ها هم کاهش می یابد. طبق آنچه گفته شد بنا به میزان فشار آب مورد نیاز در یک سیستم آبیاری از ظرفیت پمپ های موجود در پیکربندی بوستر استفاده می شود که هدف آن ثابت نگه داشتن فشار آب است.

بوستر پمپ چگونه فشار آب را در سطح مطلوبی ثابت نگه می دارد؟

برای رسیدن به این هدف بوسترها با تغییر دبی آب درون لوله ها، فشار آب را ثابت نگه می دارند. برای این منظور از تعدادی پمپ آب به صورت موازی در کنار هم استفاده می کنند، از آنجا که این پمپ ها ظرفیت محدودی دارند در زمان کارکرد در کنار هم، می توانند آبدهی های متفاوتی را ایجاد کنند. در سیستم بوستر پمپ شما شاهد تعدادی پمپ موازی هستید که توسط یه لوله ورودی از آب تغذیه شده و در طرف دیگر آب پمپاژ شده را درون یک خط لوله بزرگتر تخلیه می کنند. هر یک از پمپ های موجود در این مجموعه توسط یک سیستم مرکزی کنترل خواهند شد. این سیستم هم با کمک اندازه گیری هایی که در قسمت خروجی بوستر پمپ و به همراه سازوکارهایی که انجام می دهد، می تواند مقدار دبی مورد نیاز را تخمین زده و با ورود و خروج یک یا چند پمپ از این مجموعه میزان سطح آب مورد نیاز را تامین کند.

ساختار بوستر پمپ به چه صورت است؟

این سیستم شامل دو عدد کلکتور است که وظیفه آن ها قرار دادن پمپ ها در یک خط موازی کنار هم است. همینطور کلکتور ورودی آب را به یک میزان وارد سیستم نموده و کلکتور خروجی آب را به لوله خروجی سیستم بوستر هدایت می کند. یک عدد مخزن تحت فشار در سیستم بکار برده می شود تا از هدر رفت انرژی و اصطکاک دستگاه جلوگیری کند. مثلا زمانی که نشت آب در سیستم وجود دارد، دیگر نیازی به روشن شدن بوستر پمپ نیست و با کمک مخزن مقدار آب مورد نیاز را کنترل می کنند. وجود تابلو برق به منظور کنترل و حفظ راندمان سیستم بوستر پمپ ضروری است. سیستم همچنین دارای فلنج و لرزه گیر برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات به لوله کشی ساختمان است. از شیر پروانه ای یا فلکه ای به منظور کنترل و تعمیرات استفاده شده و همینطور از شاسی را به منظور پیکر بندی بوستر و ثابت نگهداشتن آن استفاده می کنند.

 

ساختار بوستر پمپ به چه صورت است؟

 

انواع بوستر پمپ

بوستر پمپ دور متغیر

از اینگونه بوسترها معمولا در جاهایی که نیاز به دبی متغییر آب است، استفاده می شود. به طور مثال در یک مجتمع مسکونی که تعداد طبقات و واحدها متفاوت و ساکنین به طور مستقل از هم درخواست دبی هایی متغیر را دارند، چگونه می توان مقدار دبی مورد نظر را از قبل پیش بینی کرد؟ مشخص است که در این سیستم نیاز به بوستر پمپ دور متغیر برای تامین دبی متفاوت است تا در مواقع لزوم پمپی را از سیستم خارج و یا تعدادی را وارد سیستم کند.

بوستر پمپ دور ثابت

از این نوع بوسترها معمولا در سیستم هایی که از قبل میزان دبی مورد نیاز با نگاه مدیریتی تخمین زده شده است، استفاده می شود. مانند آبیاری قطره ای، باران مصنوعی در مزارع، آتش نشانی ها و بیمارستان ها. در این محیط ها از بوستر پمپ دور ثابت به همراه پرشر سوییچ (کلید اتوماتیک پمپ) به منظور افزایش سطح فشار آب در مواقع لزومی با ورود پمپ در سیستم استفاده می شود. با کمک این سیستم بیشترین فشار آب را در کمترین زمان ممکن می توان تامین نمود.

تفاوت بوستر پمپ و پمپ معمولی

پمپ معمولی در دو حالت عمل می کند که یا روشن است و باعث افزایش فشار آب می شود و یا خاموش. پمپ های معمولی قابلیت تغییر دبی آب براساس میزان فشار مصرفی را نخواهند داشت و با افزایش یا کاهش میزان مصرف آب، تغییری در دبی ایجاد شده نخواهند داشت. اما در سیستم بوستر پمپ، بر حسب میزان نیاز مصرف کننده به فشار آب، دبی تنظیم می شود. به اینصورت که اگر تعداد مصرف کننده ها در سیستم افزایش یابد سیستم بوستر با ورود پمپ جدید در سیستم و یا تغییر دور موتور پمپ اول، میزان دبی مورد نیاز را تامین می کند.

021-22683706 بالا