0
ورود به پنل کاربری

راد

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

8,439,000 تومان

8,700,000 تومان %3 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 52 متری مدل 2VS58 6/5

پمپ کف کش راد 52 متری مدل 2VS58 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 26

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 45 متری مدل 2ASB 4/4

پمپ کف کش راد 45 متری مدل 2ASB 4/4

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 58 متری مدل 2AS 6/5

پمپ کف کش راد 58 متری مدل 2AS 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 13 متری مدل 2VS 27 9/1

پمپ کف کش راد 13 متری مدل 2VS 27 9/1

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 45

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 22 متری مدل 2VS 18 9/2

پمپ کف کش راد 22 متری مدل 2VS 18 9/2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 33

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 14 متری فلوتردار مدل 2VS13 4/1

پمپ کف کش راد 14 متری فلوتردار مدل 2VS13 4/1

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 90 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/8

پمپ کف کش راد 90 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/8

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 52 متری فلوتردار مدل 2VS58 6/5

پمپ کف کش راد 52 متری فلوتردار مدل 2VS58 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 26

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 2AS 6/4

پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 2AS 6/4

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 58 متری فلوتردار مدل 2AS 6/5

پمپ کف کش راد 58 متری فلوتردار مدل 2AS 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 68 متری فلوتردار مدل 2AS 6/6

پمپ کف کش راد 68 متری فلوتردار مدل 2AS 6/6

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS 18 9/3

پمپ کف کش راد 33 متری فلوتردار مدل 2VS 18 9/3

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 39

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS 53 9/5

پمپ کف کش راد 44 متری فلوتردار مدل 2VS 53 9/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 44 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 32 متری مدل 3SS03

پمپ سانترفیوژ راد 32 متری مدل 3SS03

3,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 90 لیتر بر دقیقه

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 42 متری مدل 3SS04

پمپ سانترفیوژ راد 42 متری مدل 3SS04

3,166,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

حداکثر آبدهی: 90 لیتر در دقیقه

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 11 متری مدل 12TSS01

پمپ کف کش راد 11 متری مدل 12TSS01

3,550,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

حداکثر آبدهی: 200 لیتر در دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 11 متری فلوتردار مدل 12TSS01

پمپ کف کش راد 11 متری فلوتردار مدل 12TSS01

3,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

حداکثر آبدهی: 10.8 متر مکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 21 متری مدل 9TSS02

پمپ کف کش راد 21 متری مدل 9TSS02

4,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

حداکثر آبدهی: 180 لیتر در دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 21 متری فلوتردار مدل 9TSS02

پمپ کف کش راد 21 متری فلوتردار مدل 9TSS02

4,550,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

حداکثر آبدهی: 180 لیتر در دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 19 متری مدل 5SS02-137

پمپ کف کش راد 19 متری مدل 5SS02-137

4,570,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

حداکثر آبدهی: ۱۲۰ لیتر در دقیقه

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 12 متری مدل 12SS01-137

پمپ کف کش راد 12 متری مدل 12SS01-137

4,570,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: ۲۵۰ لیتر در دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 12 متری فلوتردار مدل 12SS01-137

پمپ کف کش راد 12 متری فلوتردار مدل 12SS01-137

4,870,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: ۲۵۰ لیتر در دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 19 متری فلوتردار مدل 5SS02-137

پمپ کف کش راد 19 متری فلوتردار مدل 5SS02-137

4,870,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

حداکثر آبدهی: ۱۲۰ لیتر در دقیقه

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 11.5 متری مدل T18SS01

پمپ کف کش راد 11.5 متری مدل T18SS01

4,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.5 متر

حداکثر آبدهی: 420 لیتر در دقیقه

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 20 متری مدل 12SS02-137

پمپ کف کش راد 20 متری مدل 12SS02-137

5,130,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

حداکثر آبدهی: ۲۰۰ لیتر در دقیقه

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 51 متری مدل 3TSS05

پمپ کف کش راد 51 متری مدل 3TSS05

5,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51

حداکثر آبدهی: 100 لیتر در دقیقه

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 11.5 متری فلوتردار مدل T18SS01

پمپ کف کش راد 11.5 متری فلوتردار مدل T18SS01

5,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.5 متر

حداکثر آبدهی: 420 لیتر در دقیقه

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 25 متری-فلوتردار مدل 2ASN 4/2

پمپ کف کش راد 25 متری-فلوتردار مدل 2ASN 4/2

5,380,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

حداکثر آبدهی: ۱۲۰ لیتر در دقیقه

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 20 متری فلوتردار مدل 12SS02-137

پمپ کف کش راد 20 متری فلوتردار مدل 12SS02-137

5,430,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

حداکثر آبدهی: 250 لیتر در دقیقه

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 51 متری فلوتردار مدل 3TSS06

پمپ کف کش راد 51 متری فلوتردار مدل 3TSS06

5,450,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 100 لیتر در دقیقه

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 5SS05

پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 5SS05

5,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متری

حداکثر آبدهی: 120 لیتر در دقیقه

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 34 متری مدل 5SS03-137

پمپ کف کش راد 34 متری مدل 5SS03-137

5,710,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

حداکثر آبدهی: 120 لیتر در دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

راد پمپ از جمله برندهای معروف تولید انواع کف کش در کشور است که توانسته به شهرت قابل قبولی برسد. این برند با کمک عرضه محصولاتی با کیفیت بالا، مدیریت و استفاده از محصولات بروز، این شهرت و جایگاه را در کشور کسب کند. راد پمپ با گسترش سبد محصولی راد به فکر توسعه صنعت خود نیز است. پمپ کف کش راد یکی از مهمترین محصولات برتد راد است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا