0
ورود به پنل کاربری

راد

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

0 از 0
پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

8,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3

0 از 0
پمپ کف کش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3

6,320,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4

0 از 0
پمپ کف کش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4

6,550,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 48 متری مدل 2AS 6/4

0 از 0
پمپ کف کش راد 48 متری مدل 2AS 6/4

7,600,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 65 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/6

0 از 0
پمپ کف کش راد 65 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/6

7,750,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 33 متری مدل 2VS 18 9/3

0 از 0
پمپ کف کش راد 33 متری مدل 2VS 18 9/3

8,400,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 44 متری مدل 2VS 13 9/5

0 از 0
پمپ کف کش راد 44 متری مدل 2VS 13 9/5

8,700,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 44 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 68 متری مدل 2AS 6/6

0 از 0
پمپ کف کش راد 68 متری مدل 2AS 6/6

8,700,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 52 متری مدل 2VS58 6/5

0 از 0
پمپ کف کش راد 52 متری مدل 2VS58 6/5

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 52 متری فلوتردار مدل 2VS58 6/5

0 از 0
پمپ کف کش راد 52 متری فلوتردار مدل 2VS58 6/5

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 58 متری فلوتردار مدل 2AS 6/5

0 از 0
پمپ کف کش راد 58 متری فلوتردار مدل 2AS 6/5

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

0 از 0
پمپ کف کش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

6,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

0 از 0
پمپ کف کش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

6,320,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2

0 از 0
پمپ کف کش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2

6,620,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

1 از 5
پمپ کف کش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

6,820,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 53 متری فلوتردار مدل 2VS 27 9/5

0 از 0
پمپ کف کش راد 53 متری فلوتردار مدل 2VS 27 9/5

6,940,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 22 متری فلوتردار مدل 2VS 58 9/2

0 از 0
پمپ کف کش راد 22 متری فلوتردار مدل 2VS 58 9/2

7,230,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 38 متری مدل 2AS 6/3

0 از 0
پمپ کف کش راد 38 متری مدل 2AS 6/3

7,230,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6

0 از 0
پمپ کف کش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6

7,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5

0 از 0
پمپ کف کش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5

7,520,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 38 متری فلوتردار مدل 2AS 6/3

0 از 0
پمپ کف کش راد 38 متری فلوتردار مدل 2AS 6/3

7,530,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

راد پمپ از جمله برندهای معروف تولید انواع کف کش در کشور است که توانسته به شهرت قابل قبولی برسد. این برند با کمک عرضه محصولاتی با کیفیت بالا، مدیریت و استفاده از محصولات بروز، این شهرت و جایگاه را در کشور کسب کند. راد پمپ با گسترش سبد محصولی راد به فکر توسعه صنعت خود نیز است.

021-22683706 بالا