0
ورود به پنل کاربری

چکش

چکش لاستیکی 340 گرمی AKRAFT-ALSW210-340

0 از 0
چکش لاستیکی 340 گرمی AKRAFT-ALSW210-340

استعلام موجودی

وزن: 340 Gr

جنس سری: پلاستیکی

جنس دسته: چوبی

سایز: 315 mm

مشخصات کامل

چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680

0 از 0
چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680

استعلام موجودی

وزن: 680 Gr

جنس سری:

جنس دسته: چوبی

سایز: 390

مشخصات کامل

چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910

0 از 0
چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910

استعلام موجودی

وزن: 910 گرم

جنس سری:

جنس دسته: چوبی

سایز: 390 mm

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا 100 گرم NTH-2501

0 از 0
چکش مهندسی نووا 100 گرم NTH-2501

69,090 تومان

استعلام موجودی

وزن: 100 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز:

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

0 از 0
چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

79,590 تومان

استعلام موجودی

وزن: 200 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز:

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

0 از 0
چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

100,590 تومان

استعلام موجودی

وزن: 300 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز:

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا 500 گرم NTH-2505

0 از 0
چکش مهندسی نووا 500 گرم NTH-2505

115,290 تومان

استعلام موجودی

وزن: 500 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز:

مشخصات کامل

چکش دو شاخ نووا 250 گرم NTH-2525

0 از 0
چکش دو شاخ نووا 250 گرم NTH-2525

136,290 تومان

استعلام موجودی

وزن: 250 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز:

مشخصات کامل

چکش دو شاخ نووا 500 گرم NTH-2550

0 از 0
چکش دو شاخ نووا 500 گرم NTH-2550

178,290 تومان

استعلام موجودی

وزن: 500 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز:

مشخصات کامل

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08

0 از 0
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08

264,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 270 mm

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز: 270 mm

مشخصات کامل

چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050

0 از 0
چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050

333,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 500 گرم

جنس سری:

جنس دسته: چوبی

سایز: 320 mm

مشخصات کامل

چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13

0 از 0
چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13

342,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 360 Gr

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز: 310 mm

مشخصات کامل

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16

0 از 0
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16

352,500 تومان

استعلام موجودی

وزن: 450 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز: 312 mm

مشخصات کامل

چکش شنی اکرافت ALST220-35

0 از 0
چکش شنی اکرافت ALST220-35

360,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 400 گرم

جنس سری:

جنس دسته: پلاستیکی

سایز: 260 mm

مشخصات کامل

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-20

0 از 0
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-20

370,500 تومان

استعلام موجودی

وزن: 560 گرم

جنس سری: فلزی

جنس دسته: پلاستیکی

سایز: 356 mm

مشخصات کامل

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27

0 از 0
چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27

477,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 220 Gr

جنس سری: پلاستیکی

جنس دسته: چوبی

سایز: 270 mm

مشخصات کامل

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35

0 از 0
چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35

612,000 تومان

استعلام موجودی

وزن:

جنس سری: پلاستیکی

جنس دسته: چوبی

سایز: 300 mm

مشخصات کامل

چکش شنی اکرافت ALST220-65

0 از 0
چکش شنی اکرافت ALST220-65

648,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 1500 Gr

جنس سری:

جنس دسته: پلاستیکی

سایز: 370 mm

مشخصات کامل

چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

0 از 0
چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

786,000 تومان

استعلام موجودی

وزن: 40 mm

جنس سری: پلاستیکی

جنس دسته: چوبی

سایز: 330 mm

مشخصات کامل

چکش و عملکرد آن

چکش که از قدیمی ترین ابزار های دستی محسوب می شود برای ضربه زدن به اشیاء ماتتد میخ و ... از آن استفاده  می شود.

021-22683706 بالا