چکش

چکش لاستیکی 340 گرمی AKRAFT-ALSW210-340 چکش لاستیکی 340 گرمی AKRAFT-ALSW210-340

استعلام موجودی

نوع: چکش لاستیکی

سایز: 315 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل
چکش مهندسی نووا 500 گرم NTH-2505 چکش مهندسی نووا 500 گرم NTH-2505

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل
چکش دو شاخ نووا 500 گرم NTH-2550 چکش دو شاخ نووا 500 گرم NTH-2550

استعلام موجودی

نوع: چکش دوشاخ

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل
چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910 چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910

استعلام موجودی

نوع: چکش لاستیکی

سایز: 390 mm

جنس دسته: چوبی

وزن: 910 گرم

مشخصات کامل
چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4750 چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4750

استعلام موجودی

نوع: چکش دوشاخ

جنس دسته: فایبرگلاس

جنس سری: فلزی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل
چکش دو شاخ نووا 250 گرم NTH-2525 چکش دو شاخ نووا 250 گرم NTH-2525

استعلام موجودی

نوع: چکش دوشاخ

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 250 گرم

مشخصات کامل
چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680 چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680

استعلام موجودی

نوع: چکش لاستیکی

سایز: 390

جنس دسته: چوبی

وزن: 680 Gr

مشخصات کامل
چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4725 چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4725

استعلام موجودی

نوع: چکش دوشاخ

جنس دسته: فایبرگلاس

جنس سری: فلزی

وزن: 250گرم

مشخصات کامل
چکش مهندسی نووا 100 گرم NTH-2501 چکش مهندسی نووا 100 گرم NTH-2501

189,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 100 گرم

مشخصات کامل
چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502 چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

231,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 200 گرم

مشخصات کامل
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08 چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08

264,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 270 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل
چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503 چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

273,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 300 گرم

مشخصات کامل
چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050 چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050

333,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

سایز: 320 mm

جنس دسته: چوبی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16 چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16

352,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 312 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل
چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-20 چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-20

399,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 356 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل
چکش شنی اکرافت ALST220-35 چکش شنی اکرافت ALST220-35

420,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش شنی

سایز: 260 mm

جنس دسته: پلاستیکی

وزن: 400 گرم

مشخصات کامل
چکش شنی اکرافت ALST220-65 چکش شنی اکرافت ALST220-65

648,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش شنی

سایز: 370 mm

جنس دسته: پلاستیکی

وزن: 1500 Gr

مشخصات کامل
چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13 چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13

760,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 310 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل
چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27 چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27

880,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش تفلونی

سایز: 270 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل
چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35 چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35

1,050,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش تفلونی

سایز: 300 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل
چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

1,200,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش تفلونی

سایز: 330 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل
1

چکش و عملکرد آن

چکش که از قدیمی ترین ابزار های دستی محسوب می شود برای ضربه زدن به اشیاء ماتتد میخ و ... از آن استفاده  می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا