0
ورود به پنل کاربری

چکش

چکش لاستیکی 340 گرمی AKRAFT-ALSW210-340

چکش لاستیکی 340 گرمی AKRAFT-ALSW210-340

استعلام موجودی

نوع: چکش لاستیکی

سایز: 315 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا 100 گرم NTH-2501

چکش مهندسی نووا 100 گرم NTH-2501

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 100 گرم

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

چکش مهندسی نووا- 200 گرم NTH-2502

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 200 گرم

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

چکش مهندسی نووا- 300 گرم NTH-2503

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 300 گرم

مشخصات کامل

چکش مهندسی نووا 500 گرم NTH-2505

چکش مهندسی نووا 500 گرم NTH-2505

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل

چکش دو شاخ نووا 250 گرم NTH-2525

چکش دو شاخ نووا 250 گرم NTH-2525

استعلام موجودی

نوع: چکش دوشاخ

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 250 گرم

مشخصات کامل

چکش دو شاخ نووا 500 گرم NTH-2550

چکش دو شاخ نووا 500 گرم NTH-2550

استعلام موجودی

نوع: چکش دوشاخ

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل

چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680

چکش لاستیکی اکرافت ALSW210-680

استعلام موجودی

نوع: چکش لاستیکی

سایز: 390

جنس دسته: چوبی

وزن: 680 Gr

مشخصات کامل

چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910

چکش لاستیکی اکرافت LSW210-910

استعلام موجودی

نوع: چکش لاستیکی

سایز: 390 mm

جنس دسته: چوبی

وزن: 910 گرم

مشخصات کامل

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-08

264,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 270 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل

چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050

چکش مهندسی دسته چوبی اکرافت ALHW230-050

333,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش مهندسی

سایز: 320 mm

جنس دسته: چوبی

وزن: 500 گرم

مشخصات کامل

چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13

چکش نجاری 360 گرمی AKRAFT-ALHT110-13

342,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 310 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-16

352,500 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 312 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل

چکش شنی اکرافت ALST220-35

چکش شنی اکرافت ALST220-35

360,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش شنی

سایز: 260 mm

جنس دسته: پلاستیکی

وزن: 400 گرم

مشخصات کامل

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-20

چکش نجاری دسته پلاستیکی اکرافت ALHT110-20

370,500 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش نجاری

سایز: 356 mm

جنس دسته: پلاستیکی

جنس سری: فلزی

مشخصات کامل

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-27

477,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش تفلونی

سایز: 270 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35

چکش تفلونی اکرافت ALSW120-35

612,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش تفلونی

سایز: 300 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل

چکش شنی اکرافت ALST220-65

چکش شنی اکرافت ALST220-65

648,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش شنی

سایز: 370 mm

جنس دسته: پلاستیکی

وزن: 1500 Gr

مشخصات کامل

چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

چکش تفلونی قطر 40mm و طول کلی AKRAFT-ALSW120-40 330mm

786,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: چکش تفلونی

سایز: 330 mm

جنس دسته: چوبی

جنس سری: پلاستیکی

مشخصات کامل

چکش و عملکرد آن

چکش که از قدیمی ترین ابزار های دستی محسوب می شود برای ضربه زدن به اشیاء ماتتد میخ و ... از آن استفاده  می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا