0
ورود به پنل کاربری

بلابرگ

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

811,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 102

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

33,941,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 4800

هوادهی: 3400

جنس پروانه: بکوارد

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

799,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 157

هوادهی: 1000

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

865,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 238

هوادهی: 1580

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

1,053,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 78

هوادهی: 790

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

1,137,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 29

هوادهی: 295

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

1,150,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

1,150,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 127

هوادهی: 1035

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

1,186,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 45w

هوادهی: 98

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

1,271,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 88

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

1,271,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 213

هوادهی: 167

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

هواکش لوله ای 10سانت  Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

1,271,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

1,271,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

1,307,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 202

هوادهی: 1100

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

1,392,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 26

هوادهی: 295

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

هواکش لوله ای 10سانت  Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

1,436,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

3,086,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 32

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

3,509,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 45ص

هوادهی: 465

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

3,933,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 29

هوادهی: 295

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

4,477,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 230

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

4,538,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 65

هوادهی: 602

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

4,719,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 42-50w

هوادهی: 560_430

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

4,961,000 تومان

قطر پروانه: 12.5 سانتیمتر

توان : 58

هوادهی: 240

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

4,961,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 72

هوادهی: 250

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

5,143,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

5,143,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 61

هوادهی: 240

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

5,506,000 تومان

قطر پروانه: 12.5 سانتیمتر

توان : 61

هوادهی: 310

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

5,506,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 553

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

6,232,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 455

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

6,292,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 148

هوادهی: 515

جنس پروانه: فولاد

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

6,655,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 91

هوادهی: 540

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

6,958,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 560

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

7,079,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 27

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

7,200,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 97

جنس پروانه: باکالیت

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

7,260,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 76-108W

هوادهی: 1080_805

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

7,805,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 72

هوادهی: 250

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

آشنایی با برند معتبر بلابرگ

بلابرگ یک شرکت آلمانی است که به طور تخصصی و حرفه ای در تولید هواکش خانگی و صنعتی فعالیت می کند. مشتری مداری از خصوصیات بارز این برند است. این برند با فناوری نوآورانه و طراحی بی نظیر در صنعت تهویه به تولید محصولات با کیفیت می پردازد.

این برند طیف وسیعی از فن ها و لوازم جانبی تهویه را تولید می کند و با داشتن نمایندگی های بسیاری در بیش از 20 کشور جهان توانسته است محصولات خود را به بسیاری از کشور های جهان صادر کند.

بلا برگ یکی از پیشتازان در صنعت تهویه و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگاه اتواع هواکش در جهان است. از مزیت های این برند این است که راهکار های مدرنی برای تهویه خانگی و صنعتی ارائه می دهد که با مصرف انرژی هر چه کمتر راندمان بالاتری را داشته باشد. هواکش خانگی بلابرگ با طراحی زیبا و کارآمدی بالا سهم بزرگی از بازار این مدل هواکش را از آن خود کرده است .همچنین این برند با تکیه بر نیروی متخصص و دانش فنی خود همواره آماده است تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد.

محصولاتی که توسط این برند شناخته شده تولید و عرضه می شوند عبارتند از: هواکش های خانگی، هواکش صنعتی، هواکش سانتریفیوژ، داکت فن ها و هواکش های سقفی. بلابرگ در زمینه تولید هواکش صنعتی فعالیت های گسترده ای دارد هواکش های بین کانالی این برند یکی از محبوب ترین مدلهای هواکش بین کانالی در جهان است .

برند بلابرگ همواره محصولات با کیفیتی را تولید می کند و این شرکت علاوه بر تولید فن و هواکش در  تولید قطعات و لوازم جانبی هواکش ها نیز خط تولید فعالی دارد.

این برند با تنوع بسیار خود در هواکش ها به مشتری کمک می کند تا به راحتی بهترین انتخاب را داشته باشد.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا