0
ورود به پنل کاربری

بلابرگ

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

771,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 102

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

32,258,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 4800

هوادهی: 3400

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

759,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 157

هوادهی: 1000

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

0 از 0
هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

822,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 238

هوادهی: 1580

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

1,001,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 78

هوادهی: 790

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

0 از 0
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

1,081,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 29

هوادهی: 295

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

1,093,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

1,093,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 127

هوادهی: 1035

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

1,127,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 45w

هوادهی: 465

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

1,208,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 88

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

1,208,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 213

هوادهی: 167

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت  Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

1,208,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

1,208,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

1,242,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 202

هوادهی: 1100

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

1,323,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 26

هوادهی: 295

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت  Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

1,328,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 88

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150

1,455,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 72

هوادهی: 250

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 15 سانت بلابرگ Quatro C 150

0 از 0
هواکش لوله ای 15 سانت بلابرگ Quatro C 150

1,570,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 24

هوادهی: 265

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

2,933,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 32

هوادهی: 300

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

3,335,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 45ص

هوادهی: 465

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

3,738,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 29

هوادهی: 295

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

4,255,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 230

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

0 از 0
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

4,313,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 65

هوادهی: 602

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

4,485,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 42-50w

هوادهی: 560_430

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

4,715,000 تومان

قطر پروانه: 12.5 سانتیمتر

توان : 58

هوادهی: 240

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

4,715,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 72

هوادهی: 250

جنس بدنه:

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

4,888,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان :

هوادهی:

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

4,888,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 61

هوادهی: 240

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

5,233,000 تومان

قطر پروانه: 12.5 سانتیمتر

توان : 61

هوادهی: 310

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

5,233,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 553

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

5,923,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 455

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

5,980,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 148

هوادهی: 515

جنس بدنه: استیل

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

6,325,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 91

هوادهی: 540

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

0 از 0
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

6,613,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 560

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

6,728,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 27

جنس بدنه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

6,843,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 97

جنس بدنه: استیل

مشخصات کامل

آشنایی با برند معتبر بلابرگ

بلابرگ یک شرکت آلمانی است که به طور تخصصی و حرفه ای در تولید هواکش خانگی و صنعتی فعالیت می کند. مشتری مداری از خصوصیات بارز این برند است. این برند با فناوری نوآورانه و طراحی بی نظیر در صنعت تهویه به تولید محصولات با کیفیت می پردازد.

این برند طیف وسیعی از فن ها و لوازم جانبی تهویه را تولید می کند و با داشتن نمایندگی های بسیاری در بیش از 20 کشور جهان توانسته است محصولات خود را به بسیاری از کشور های جهان صادر کند.

بلا برگ یکی از پیشتازان در صنعت تهویه و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگاه اتواع هواکش در جهان است. از مزیت های این برند این است که راهکار های مدرنی برای تهویه خانگی و صنعتی ارائه می دهد که با مصرف انرژی هر چه کمتر راندمان بالاتری را داشته باشد. هواکش خانگی بلابرگ با طراحی زیبا و کارآمدی بالا سهم بزرگی از بازار این مدل هواکش را از آن خود کرده است .همچنین این برند با تکیه بر نیروی متخصص و دانش فنی خود همواره آماده است تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد.

محصولاتی که توسط این برند شناخته شده تولید و عرضه می شوند عبارتند از: هواکش های خانگی، هواکش صنعتی، هواکش سانتریفیوژ، داکت فن ها و هواکش های سقفی. بلابرگ در زمینه تولید هواکش صنعتی فعالیت های گسترده ای دارد هواکش های بین کانالی این برند یکی از محبوب ترین مدلهای هواکش بین کانالی در جهان است .

برند بلابرگ همواره محصولات با کیفیتی را تولید می کند و این شرکت علاوه بر تولید فن و هواکش در  تولید قطعات و لوازم جانبی هواکش ها نیز خط تولید فعالی دارد.

این برند با تنوع بسیار خود در هواکش ها به مشتری کمک می کند تا به راحتی بهترین انتخاب را داشته باشد.

 

021-22683706 بالا