بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

نمایندگی شرکت بلابرگ

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

2,310,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 105

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

2,420,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 137

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

3,080,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

3,300,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

3,300,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 361

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

3,465,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 18 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 98

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

3,740,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

3,740,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

3,740,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 167

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

3,740,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 88

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

3,960,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 305

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

4,180,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 26 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 295

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150

4,510,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 265

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

11,721,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100 هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

12,430,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

13,530,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

14,190,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230rpm

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

14,300,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 42 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

14,960,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 58 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 340

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

15,510,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 61 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 240

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

15,510,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان: 148 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 515

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

16,280,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 73 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

16,610,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 61 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

16,610,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 85 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 553

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

19,635,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 75 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 455

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 150

20,900,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 98 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 555

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

21,340,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 20-26-45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 97-138-176

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4 هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

21,560,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 20-26-45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 97-138-176

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

21,780,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 75 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 455

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200 هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

22,880,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 76 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 805

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E

22,990,000 تومان

قطر پروانه: 16 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 730

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

24,530,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 157 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro M 200 داکت فن بلابرگ مدل Centro M 200

24,860,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 154 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro 200 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro 200 FR

25,740,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 154 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR

25,740,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 157 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

28,820,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 155 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1300

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 ... »

بهترین نمایندگی برند بلابرگ در ایران

هواکش یکی از محصولاتی است که برای محیط‌های خانگی و صنعتی به کار می‌رود. ابعاد کوچک‌تر این محصولات برای تهویه فضاهای محدودی مثل سرویس بهداشتی خانه استفاده می‌شود و نمونه‌های بزرگ آن برای تهویه مطبوع سالن‌ها و سوله‌های بزرگ استفاده می‌شود. برند بلابرگ در ایران یکی از بهترین تولیدکنندگان انواع هواکش‌ خانگی و صنعتی است. محصولات بلابرگ در فروشگاه‌های مختلف عرضه می‌شود و تاکنون رضایت بسیاری از مشتریان ایرانی را جلب کرده است. در این مطلب درباره این برند، کیفیت محصولات و نمایندگی برند بلابرگ در تهران را صحبت خواهیم کرد. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

معرفی برند بلابرگ

بلابرگ یک شرکت آلمانی است که به صورت تخصصی در صنعت تهویه هوا فعالیت دارد. این مجموعه فن‌ها و هواکش‌های مختلفی را با به‌روزترین تکنولوژی‌های موجود در این زمینه تولید می‌کند. علاوه‌بر آن، انواع تجهیزات مورد نیاز برای سیستم‌های تهویه را نیز ارائه می‌دهد. این کمپانی در بیش از ۲۰ کشور جهان، از جمله ایران، نمایندگی دارد. کارخانه بزرگ بلابرگ توسط تیمی به همین نام تأسیس شده است. این کارخانه از سال ۱۹۹۶ تاکنون در مونیخ آلمان فعالیت می‌کند.

کیفیت محصولات برند بلابرگ

یکی از اصول کارخانه بلابرگ، مشتری‌مداری است. این برند محصولاتش را با توجه ویژه به حفظ تعادل بین کیفیت و قیمت تولید می‌کند. این کارخانه بیش از ۲۵ سال فعالیت دارد و در این مدت با بسیاری از مشتریان خارج از آلمان تعامل داشته است. بلابرگ اکنون یک برند بین‌المللی است که محصولاتش را برای پاسخگویی به نیاز مشتریان در کشورهای دیگری از جمله ایران عرضه می‌کند.

به طور کلی صنایع مختلف آلمان، سطح کیفی بالایی دارند. آن‌ها از بهترین مواد اولیه برای تولید محصولاتشان استفاده می‌کنند و در فرایند تولید نیز از استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای پیروی کنند. معیارهای کیفی سطح بالا، کیفیت نهایی محصول را افزایش می‌دهد.

نکته قابل توجه این است، که فقط محصولات اورجینال بلابرگ کیفیت بالایی دارند. پس برای اطمینان از خرید نمونه‌های اورجینال فن‌های این برند، فقط از نمایندگی معتبر بلابرگ خرید کنید.

معرفی محصولات برند بلابرگ

همانطور که پیش از این گفتیم، این کارخانه انواع مختلف هواکش‌ها، فن‌ها و تجهیزات سیستم تهویه را تولید و عرضه می‌کند. در ادامه لیست انواع هواکش‌های بلابرگ را ارائه خواهیم داد.

در فروشگاه اینترنتی ویدفکتور به عنوان نماینده رسمی بلابرگ، می‌توانید لیست محصولات این برند را به صورت کامل مشاهده کنید. با کلیک روی هر محصول ویژگی‌های آن نیز به صورت کامل نمایش داده می‌شود. همچنین اگر سوالی درباره محصول خاصی دارید، می‌توانید با کارشناسان وید فکتور تماس بگیرید. کارشناسان ویدفکتور توضیحات لازم درباره محصولات بلابرگ را به شما ارائه می‌دهند.  

معرفی انواع هواکش های بلابرگ

پیش از این لیست انواع هواکش‌های بلابرگ را معرفی کردیم و در ادامه توضیحاتی درباره ویژگی‌های هرکدام از این محصولات ارائه خواهیم داد.

 • هواکش‌های خانگی: این نوع هواکش‌ها برای حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه کاربرد دارند. این محصولات به صورت بلبرینگی ساخته می‌شوند، کم صدا هستند و بدنه مقاومی دارند.
 • هواکش داخل لوله: هواکش‌های داخل لوله از انواع نمونه‌های خانگی هستند که با موتورهای بلبرینگی تولید می‌شوند. این محصولات مانند سایر نمونه‌ها، مقاومت بالایی دارند و کم صدا هستند.
 • هواکش بین کانالی: هواکش بین کانالی نوعی فن پروانه‌ای است. این فن در مکان‌هایی که به تهویه قدرتمند و جریان هوا نیاز دارند، استفاده می‌شود. این دستگاه، جریان هوای مورد نیاز را با کم‌ترین صدای ممکن ایجاد می‌کند، به همین دلیل برای محیط‌های کوچک و سربسته مناسب هستند.
 • هواکش‌های سانتریفیوژ: این هواکش‌ها نوعی فن پروانه‌ای برای استفاده در فضاهای بزرگ‌تر است. این محصولات برای تهویه و از بین بردن رطوبت داخلی محیط کاربرد دارند.
 • داکت فن‌ها: این فن‌ها جزو محصولات صنعتی بلابرگ محسوب می‌شوند. بدنه این دستگاه‌ها با فولاد گالوانیزه ساخته می‌شود و مقاومت بالایی دارند. صدای کم داکت فن‌های بلابرگ باعث شده بسیاری از مجتمع‌های تجاری، ساختمان‌های اداری و مسکونی لوکس از این محصول برای تهویه استفاده کنند.
 • هواکش سقفی بلابرگ: این محصولات برای سیستم‌های اگزاست کاربرد دارد. هواکش سقفی را می‌توان روی سقف سازه‌های مختلف نصب کرد. کیفیت بالای بدنه این محصول و دوام زیاد، مهم‌ترین مزیت‌های فن‌های سقفی هستند.

لیست قیمت محصولات شرکت بلابرگ

از آنجایی که محصولات بلابرگ وارداتی هستند، قیمت آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند و به نرخ ارز وابسته است. در سایت ویدفکتور می‌توانید قیمت به‌روز هر محصول را در کنار آن مشاهده کنید. توجه داشته باشید که هنگام خرید از قیمت روز محصول مطلع شوید. همچنین برای استعلام قیمت و دریافت مشاوره می‌توانید با کارشناسان فروشگاه اینترنتی ویدفکتور به عنوان نماینده معتبر بلابرگ تماس بگیرید.

توجه داشته باشید که برخی از محصولات با نشانه «استعلام موجودی» مشخص شد‌ه‌ و قیمت ندارند. برای کسب آگاهی درباره موجودی این محصولات، ابتدا باید با کارشناسان تماس بگیرید و راهنمایی لازم را دریافت کنید. کارشناسان ویدفکتور پس از بررسی محصول، قیمت آن را به شما اعلام می‌کنند و اقدامات لازم برای ثبت نهایی سفارش و ارسال را انجام می‌دهند. همچنین در صورت عدم موجودی محصول، کارشناسان قیمت حدودی را به شما اعلام می‌کنند و تاریخ واردات دوباره محصولات بلابرگ را اعلام خواهند کرد.  

در ادامه نمونه‌ای از لیست قیمت محصولات برند بلابرگ را مشاهده خواهید کرد.

نمونه‌ای از لیست قیمت محصولات بلابرگ

نام محصول نوع محصول قیمت محصول
Silm 100 هواکش خانگی 1.462.000 تومان
Tubo 100 هواکش خانگی 1.485.000 تومان
Hi tech chrome 100 هواکش لوله ای خانگی 2.327.000 تومان
Quarto 150 هواکش خانگی 2.803.000 تومان
Centro mz 100 داکت فن 9.539.000 تومان
Box-r 100-100*2 هواکش سانتریفیوژ 12.962.000 تومان
Centro 200fr داکت فن 15.705.000 تومان

ضمانت محصولات بلابرگ

ویدفکتور نمایندگی فروش محصولات بلابرگ در ایران را بر عهده دارد. این فروشگاه محصولات بلابرگ را با ضمانت‌نامه معتبر ۱۲ ماهه ارائه می‌دهد. در طی این مدت اگر دستگاه مطابق با شرایط تعیین شده در ضمانتنامه دچار مشکل شود، کارشناسان ویدفکتور جهت تعمیر ویا در صورت نیاز برای تعویض قطعات محصول شما را راهنمایی و کمک می‌کنند.

کیفیت قطعات و بدنه فلزی محصولات بلابرگ به اندازه‌ای است که در موارد کمی مشتریان نیاز به استفاده از شرایط گارانتی پیدا می‌کنند. این محصولات طول عمر و دوام زیادی دارند و می‌توانند در فضاهای مختلف برای ساعات طولانی کار کنند. البته توجه داشته باشید با رعایت شرایط استاندارد برای فن و هواکش، طول عمر محصول بیشتر شده و برای زمان طولانی‌تری کارآمد خواهد بود.

گارانتی محصولات بلابرگ

کاتالوگ محصولات بلابرگ
کاتالوگ محصولات بلابرگ شامل لیست تولیدات مختلف این برند به همراه توضیحات و مشخصات کامل آن‌ها است. در سایت ویدفکتور این کاتالوگ در اختیار شما قرار داده‌ایم. با مراجعه به کاتالوگ محصولات امکان مقایسه محصولات مختلف این برند باهم وجود دارد.
برای استفاده از کاتالوگ آنلاین، فقط کافی است روی بخش کاتالوگ درج شده در صفحه کلیک کنید. بعد از آن لیست تمام محصولات این برند به شما نمایش داده می‌شود. با قرار دادن نشانگر موس روی هر محصول، ویژگی‌های کلیدی آن نمایش داده می‌شود و با کلیک روی هرکدام از آن‌ها، مشخصات کامل برایتان نمایش داده خواهد شد. شما می‌توانید هر محصول را در یک صفحه جداگانه باز کنید تا امکان مقایسه ویژگی‌هایشان را داشته باشید. برای مشاهده کاتالوگ محصولات ویدفکتور به لینک زیر مراجعه کنید. 

دانلود کاتالوگ محصولات بلابرگ

سوالات متداول

 • روش ارسال محصولات بلابرگ به چه صورت است؟
  محصولات بلابرگ با پیک و تیپاکس به همراه ضمانت‌نامه محصولات ارسال می‌شود.

 • چطور می‌توانم موجودی یک کالا را استعلام بگیرم؟
  معمولا کالاهایی که گزینه «اضافه کردن به سبد خرید» در کنار آن‌ها وجود دارد، در انبار موجود هستند. اما اگر با گزینه «استعلام موجودی» مواجه شدید، روی آن کلیک کنید و شماره تماس خود را وارد کنید. کارشناسان ویدفکتور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای پاسخگویی به سوالات با شما تماس می‌گیرند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا