بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

نمایندگی شرکت موتوژن

فلنج آلومینیومی طرح فابریک فریم 71 موتوژن فلنج آلومینیومی طرح فابریک فریم 71 موتوژن

220,000 تومان

گروه: فلنج

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پمپ آب کولر موتوژن SH 300 پمپ آب کولر موتوژن SH 300

320,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

مشخصات کامل
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw

2,085,000 تومان

%10

1,876,000 تومان

توان: 0.8 اسب -0.06kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw

2,550,000 تومان

%10

2,295,000 تومان

توان: 1/8 اسب -0.09kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw

2,680,000 تومان

%10

2,412,000 تومان

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

2,825,000 تومان

%10

2,542,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

2,910,000 تومان

%10

2,619,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6 موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

2,780,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 9

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw فروش ویژه الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

3,260,000 تومان

%12

2,869,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

3,420,000 تومان

%10

3,078,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 71-4B 0.37kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 71-4B 0.37kw

3,480,000 تومان

%10

3,132,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

3,595,000 تومان

%10

3,236,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6 موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

3,382,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500 دور موتوژن CR 71-4A 0.25kw الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500 دور موتوژن CR 71-4A 0.25kw

3,940,000 تومان

%10

3,546,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37kw-80fr الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37kw-80fr

4,070,000 تومان

%10

3,663,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw فروش ویژه الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

4,175,000 تومان

%12

3,674,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فازآلومینیومی موتوژن 3000 دور 80-2A 0.75kw فروش ویژه الکتروموتور سه فازآلومینیومی موتوژن 3000 دور 80-2A 0.75kw

4,205,000 تومان

%12

3,700,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

4,180,000 تومان

%10

3,762,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

4,180,000 تومان

%10

3,762,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

4,280,000 تومان

%10

3,852,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 80-4B 0.75kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 80-4B 0.75kw

4,435,000 تومان

%10

3,992,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw-80fr الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw-80fr

4,555,000 تومان

%10

4,100,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

4,580,000 تومان

%10

4,122,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

4,835,000 تومان

%10

4,352,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

4,975,000 تومان

%10

4,478,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw فروش ویژه الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

5,115,000 تومان

%12

4,501,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

5,040,000 تومان

%10

4,536,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw فروش ویژه الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

5,190,000 تومان

%12

4,567,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

5,115,000 تومان

%10

4,604,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

5,280,000 تومان

%10

4,752,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

5,335,000 تومان

%10

4,802,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

5,360,000 تومان

%10

4,824,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75kw

5,500,000 تومان

%10

4,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 3 ... 5 »

معرفی محصولات شرکت موتوژن
 

شرکت موتوژن یکی از تولیدکنندگان صنعتی کشور است که در ساخت و عرضه انواع الکتروموتورها فعالیت دارد. این شرکت از سال ۱۳۵۲ فعالیت خود را شروع کرد. با توجه به فعالیت این برند در بازار ایران، نمایندگی شرکت موتوژن در شهرهای مختلف وجود دارد. ویدفکتور یکی از نمایندگی‌های رسمی برند موتوژن بوده و تمامی محصولات این برند را در فروشگاه خود دارد.
 

کیفیت محصولات برند موتوژن تبریز
 

تجهیزات صنعتی از جمله الکتروموتورها نقش بسیار مهمی در صنایع دارند. امروزه شاهدیم که شرکت موتوژن محصولاتی با بهترین کیفیت را به بازار عرضه می‌کند. بسیاری از مشتریان خارجی به دلیل کیفیت بالا از این شرکت خرید می‌کنند که باعث افزایش صادرات غیرنفتی ایرانی می‌شود. در حال حاضر تمامی محصولات موتوژن گواهینامه CE را از شرکت ایتالیایی ECM دریافت کرده‌اند. این بدان معناست که محصولات موتوژن از نظر کیفی توانسته به استاندارد محصولات ایتالیایی دست پیدا کند. اخذ این استاندارد سبب شد تا صادرات موتوژن به کشورهای اروپایی هم امکان‌پذیر شود.
 

انواع محصولات شرکت موتوژن

شرکت موتوژن همواره سعی کرده که سبد محصولات خود را گسترش دهد و هر ساله از تولیدات جدیدی رونمایی می‌کند. همین موضوع نشان‌دهنده فعالیت مستمر و قدرتمند این کارخانه است. اصلی‌ترین محصولاتی که توسط این برند تولید می‌شود شامل الکتروموتورها و الکتروپمپ‌ها است. توجه داشته باشید که الکتروموتورها و الکتروپمپ‌ها نمونه‌های زیادی دارند.
به طور مثال محصولاتی همچون الکتروپمپ‌های صنعتی، الکتروموتور سه فاز چدنی، الکتروموتورهای سه فاز آلومینیومی و انواع الکتروموتورهای تک فاز از محصولات مهم این شرکت هستند.

 

معرفی هرکدام از محصولات شرکت موتوژن

شرکت موتوژن در راستای تامین نیاز بازار و گسترش خدمات خود و در زمینه تنوع محصولات، گام های متعددی برداشته است. از طرفی این شرکت همواره خطی مشی خود را بر اساس نیاز مشتریان و بازار پیش برده است. برای اینکه بهتر بتوانید با تولیدات این شرکت آشنا شوید، در ادامه تعدادی از مهم‌ترین تولیدات این شرکت را معرفی خواهیم کرد. انواع محصولات شرکت موتوژن عبارتند از:

 • الکتروموتورهای سه فاز صنعتی
 • الکتروپمپ‌های موتوژن
 • الکتروموتورهای تک فاز موتوژن
 • الکتروموتورهای ضدانفجار موتوژن
 • الکتروموتورهای مشعل گازی و گازوئیلی
   

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی
 

 اگر شما سری به نمایندگی شرکت موتوژن بزنید، با انبوهی از الکتروموتورهای سه فاز روبرو می‌شوید. هر کدام از این تجهیزات کارایی خاص خود را دارند. در حال حاضر تولید این محصولات به دو شکل بدنه آلومینیومی و بدنه چدنی انجام می‌شود. میزان توان تولیدی در این ابزارها بین ۱۸ تا ۹۰ کیلو وات است که کارایی فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. البته برخی از نمونه‌های سفارشی تا ۴۰۰ کیلو وات توان دارند. 
استاندارد ساخت این محصولات بر مبنای IEC34 است که کیفیت بالای آن را اثبات می‌کند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که به دلیل سه فاز بودن، ولتاژ اسمی ۳۸۰ در این دستگاه‌ها وجود دارد. در حال حاضر این دستگاه‌ها به شکل تک دور و دو دور عرضه می‌شوند. در این بین الکتروموتورهای سه فاز اینورتر دیوتی بسیار پرطرفدار هستند و برای اهداف صنعتی گوناگون استفاده می‌شوند.

 

الکتروپمپ‌های موتوژن
 

پمپ‌ها جزو تاسیسات بسیار مهم صنعتی و خانگی هستند که بیشتر برای به جریان انداختن مایعات استفاده می‌شوند. الکتروپمپ‌های موتوژن از نظر کیفیت در بالاترین سطح قرار دارند. به همین علت حجم خرید آن‌ها نیز بسیار زیاد است. پیشنهاد می‌کنیم که در صورت نیاز، این محصولات را از برند موتوژن تهیه کنید.
الکتروپمپ‌های صنعتی تک دور به دو شکل تک فاز و سه فاز در شرکت موتوژن تولید می‌شوند. در نتیجه هر واحد صنعتی بعد از انجام بررسی‌های مختلف می‌تواند بهترین گزینه را انتخاب کند. 

 

الکتروموتورهای تک فاز موتوژن

گاهی در پروژه‌ای نیاز است که الکتروموتور با برق شهری کار کند. در چنین شرایطی باید از الکتروموتورهای تک فاز استفاده کرد. به طور قطع ولتاژ برق مورد نیاز برای این موارد برابر با ۲۲۰ ولت است که از طریق برق شهری به راحتی تامین می‌شود. موتوژن این محصول را به دو شکل مختلف دو خازنی و یک خازنی تولید می‌‌کند. هر کدام از این محصولات کاربرد ویژه خود را دارند. بنابراین صنایع مختلف ابتدا نیازسنجی پروژه خود را به درستی انجام داده و سپس برای خرید این تجهیزات اقدام کنند.
 

الکتروموتورهای ضدانفجار موتوژن
 

امروزه در بعضی از پروژه‌ها، استفاده از الکتروموتورهای ضدانفجار به یک ضرورت تبدیل شده است. در برخی از صنایع، گازها و مایعات اشتعال‌زا وجود دارد که کوچک‌ترین جرقه‌ای می‌تواند باعث انفجار شود. به همین علت باید در سیستم‌های خطرناک و بسته از محصول مناسب استفاده کرد.
ساختار این محصول به گونه‌ای است که منجر به جرقه زنی نشده و یا اینکه به سرعت خفه می‌شود. آب‌بندی درست و حرفه‌ای در این محصول اهمیت بالایی دارد. خوشبختانه نمایندگی شرکت موتوژن انواع مختلفی از این محصول را عرضه می‌کند. شما می‌توانید با توجه به نیاز خود برای خرید با کارشناسان ویدفکتور تماس بگیرید.

 

الکتروموتورهای مشعل گازی و گازوئیلی

یکی از تجهیزات مهمی که شرکت موتوژن برای صنایع تولید می‌کند، الکتروموتورها مشعل گازی و گازوئیلی با کاربری‌های مختلف است. این ابزارها در حقیقت برای وسایل گرماساز کاربرد دارند. بدون شک نمونه‌های گازوئیلی کاربردی ندارند، زیرا امروزه استفاده از گازوئیل به عنوان منبع سوخت تقریبا منسوخ شده است. در هر حال شما می‌توانید که با بررسی این محصولات بهترین مورد را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.
 

لیست قیمت محصولات شرکت موتوژن تبریز

شرکت موتوژن همواره برنامه‌های مختلفی برای ساخت محصولات متنوع دارد. توجه داشته باشید که مواردی همچون حجم تولید و کیفیت بر روی قیمت موتوژن‌های تبریز اثر می‌گذارد که حتما باید آن را از قبل مورد بررسی قرار دهید. امروزه نماینده شرکت موتوژن تبریز نیز سعی می‌کند که تنوع محصولات ارائه شده را بیشتر کند. 
از سوی دیگر مشخصات فنی موجود در هر الکتروموتور نیز بر روی قیمت آن موثر است. در حال حاضر موتوژن سعی کرده که در کنار حفظ کیفیت محصولات خود، شرایط قیمتی فوق‌العاده‌ای را نیز برای آن‌ها فراهم کند. در نتیجه همین اقدامات، میزان درخواست‌ها برای خرید محصولات این شرکت چند برابر شده است. با بررسی لیست قیمت محصولات موتوژن می‌توان بازه‌های قیمتی مختلفی را مشاهده کرد که امکان خرید را برای همه افراد فراهم کرده است. ( فایل pdf یا تصویر قیمت محصولات در این بخش قرار داده شود )

 

ضمانت محصولات موتوژن تبریز

شرکت موتوژن تبریز با ارائه گارانتی و ضمانت‌نامه معتبر محصولات خود را به مشتریان عرضه می‌کند. البته گارانتی محصولات شرایط خاص خود را دارد که حتما باید از آن‌ها اطلاع درستی داشته باشید. اکثر گارانتی‌ها به دو ساله هستند. البته در برخی از محصولات این مقدار کمتر یا بیشتر از 2 سال نیز صادر می‌شود. گاهی برخی از محصولات شامل ضمانت نمی‌شوند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 • سوختن بر اثر نوسانات برقی
 • دو فاز یا تکفاز کردن الکتروموتورهای سه فاز
 • ایجاد بار بیشتر از بار اسمی دستگاه
 • نفود آب به داخل الکتروموتور
 • مخدوش بودن سریال مشخصات
 • تعمیر و سرویس دستگاه توسط افراد غیر مجاز
 • ضربات ناشی از جابجایی غیراصولی

چنانچه ایراد ایجاد شده در الکتروموتورهای موتوژن شامل موارد قبلی نباشد، شما این فرصت را دارید که از گارانتی محصول استفاده کنید و برای تعویض دستگاه خود اقدام نمایید. در این حالت قطعا می‌توانید از بهترین خدمات پس از فروش برخوردار شوید. چنانچه می‌خواهید برای خرید این محصولات از نمایندگی شرکت موتوژن اقدام نمایید، حتما به اصالت کالا و وجود گارانتی معتبر توجه کنید.
 

کاتالوگ محصولات موتوژن

 شرکت موتوژن برای شناخت بهتر و همچنین تسهیل انتخاب و مقایسه محصولات خود، کاتالوگ کاملی از محصولات را به همراه تمامی جزئیات فنی، در اختیار مشتریان خود قرار داده است. 
در ادامه مشخصات فنی مربوط به الکتروموتور به صورت جدول در اختیار شما قرار گرفته است. (بارگذاری فایل کاتالوگ)

سخن پایانی

موتوژن یکی از برترین برندهای ایرانی در زمینه فروش انواع الکتروموتورها و الکتروپمپ‌ها است. وجود نمایندگی معتبر شرکت موتوژن به شما کمک می‌کند تا خرید خود را به آسانی انجام دهید. فروشگاه اینترنتی ویدفکتور سال‌ها به عنوان نماینده رسمی موتوژن، انواع تجهیزات این برند را به مشتریان عرضه می‌کند. چنانچه شما به تجهیزات مختلف موتوژن نیاز دارید، کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا در کمترین زمان ممکن به دست شما برسد.
 

سوالات متداول

 • بهترین نمایندگی شرکت موتوژن کدام است؟

در حال حاضر فروشگاه اینترنتی ویدفکتور عرضه انواع مختلف محصولات موتوژن را انجام می‌دهد که شما می‌توانید در اسرع وقت برای تامین نیاز خود دست به کار شوید. این نمایندگی معتبر محصول را به همراه ضمانت‌نامه معتبر عرضه می‌کند. 

 • چرا محصولات موتوژن را به شکل اینترنتی بخرم؟

در خرید اینترنتی شما نیازی به حضور فیزیکی برای خرید نخواهید داشت. به همین علت در زمان و انرژی شما صرفه‌جویی خواهد شد. خرید اینترنتی از نمایندگی معتبر به شما کمک می‌کند تا محصول اصل و با کیفیت خریداری کنید.

 • آیا محصولات ویدفکتور موتوژن اصل هستند؟

در صورتی که به دنبال الکتروموتورهای اصل و اورجینال موتوژن هستید، ویدفکتور به عنوان نماینده رسمی این برند آماده فروش این محصولات است.

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا