0
ورود به پنل کاربری

موتوژن

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

0 از 0
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

2,400,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

3,290,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 100

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

پمپ آب کولر موتوژن SH 300

0 از 0
پمپ آب کولر موتوژن SH 300

140,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

1 از 5
موتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

480,000 تومان

سایز بدنه: 80

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 1/8 اسب -0.09kw

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

1 از 3
موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

1,343,100 تومان

سایز بدنه: 56

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

1,392,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

3 از 4
موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

1,579,000 تومان

سایز بدنه: 56

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

2 از 4
موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

320,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 1/8 اسب -0.09kw

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/3 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

0 از 0
موتور کولر آبی 1/3 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

1,196,800 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 56

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

2 از 3
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

1,350,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 63

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

1,392,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

1,430,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 63

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

1,600,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw

1,700,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

1,770,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

1,960,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw

2,000,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

2,070,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

2,070,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

2,070,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

2,120,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

2,130,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw

2,190,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw

2,250,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

0 از 0
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

2,260,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1.5اسب_1.1kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

2,450,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

2,530,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

2,540,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

2,570,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

0 از 0
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

2,600,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

2,610,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

2,630,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 90

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.5اسب_1.1kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

2,650,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1.5اسب_1.1kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

0 از 0
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

2,670,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان:

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw

2,700,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 90

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

2,870,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

آشنایی با برند موتوژن

در سال 1352 شرکت موتوژن یکی از قوی ترین شرکت های تولید کننده الکتروموتور در خاورمیانه تاسیس شد. نام اولیه موتوژن گلد الکتریک بود که در سال 1354 به موتوژن تغییر یافت. هم اکنون با تولید بیش از 2 میلیون دستگاه از انواع الکترو موتورهای تک فاز و سه فاز صنعتی و خانگی که با اصول و استانداردهای جهانی از جمله DIN و NEMA تولید میشود کار فروش را در ایران، آسیا، آفریقا و اروپا انجام می دهد. این شرکت همچنین با بهره گیری از ابزارها و آزمایشگاه های مدرن و تجهیزات صنعتی دقیق توانسته گواهینامه های معتبری از جمله ISO 2001:2008  از موسسه SGS سوئیس اخذ کند. شرکت موتوژن توانسته با تکیه بر 45 سال تجربه در حوزه صنعت، تکنولوژی مدرن و پرسنل حرفه ای انواع الکترو موتورهای تک فاز و سه فاز را به سفارش مشتری طراحی و تولید کند. این شرکت در کنار تامین نیازهای داخلی کشور، نیازهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و آفریقا را نیز تامین می کند.

021-22683706 بالا