0
ورود به پنل کاربری

موتوژن

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

2,400,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

3,290,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 750

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 100

مشخصات کامل

فلنج آلومینیومی طرح فابریک فریم 71 موتوژن

فلنج آلومینیومی طرح فابریک فریم 71 موتوژن

استعلام موجودی

گروه: فلنج

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

پمپ آب کولر موتوژن SH 300

پمپ آب کولر موتوژن SH 300

140,800 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

320,000 تومان

توان: 1/8 اسب -0.09kw

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

موتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

480,000 تومان

توان: 1/8 اسب -0.09kw

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/3 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

موتور کولر آبی 1/3 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

1,196,800 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

سایز بدنه: 56

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

1,343,100 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 56

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

1,350,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

1,392,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

1,392,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

1,430,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

1,579,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 56

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

1,600,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw

1,700,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

1,770,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

1,960,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw

2,000,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

2,070,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

2,070,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

2,070,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

2,120,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

2,130,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw

2,190,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw

2,250,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

2,260,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

2,450,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

2,530,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

2,540,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

2,570,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

2,600,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

2,610,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

2,630,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

2,670,000 تومان

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw

2,700,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

2,870,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

آشنایی با برند موتوژن

در سال 1352 شرکت موتوژن به عنوان یکی از قوی ترین شرکت های تولید کننده الکتروموتور در خاورمیانه تاسیس شد. نام اولیه موتوژن گلد الکتریک بود که در سال 1354 به موتوژن تغییر یافت. هم اکنون با تولید بیش از 2 میلیون دستگاه از انواع الکترو موتورهای تک فاز و الکتروموتور سه فاز صنعتی و خانگی که با اصول و استانداردهای جهانی از جمله DIN و NEMA تولید میشود کار فروش را در ایران، آسیا، آفریقا و اروپا انجام می دهد. این شرکت همچنین با بهره گیری از ابزارها و آزمایشگاه های مدرن و تجهیزات صنعتی دقیق توانسته گواهینامه های معتبری از جمله ISO 2001:2008  از موسسه SGS سوئیس اخذ کند. شرکت موتوژن توانسته با تکیه بر 45 سال تجربه در حوزه صنعت، تکنولوژی مدرن و پرسنل حرفه ای انواع الکترو موتورهای تک فاز و سه فاز را به سفارش مشتری طراحی و تولید کند. این شرکت در کنار تامین نیازهای داخلی کشور، نیازهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و آفریقا را نیز تامین می کند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا