0
ورود به پنل کاربری

ساید چنل

ساید چنل 0.37 کیلووات گرینکو2RB 210-7AA11

0 از 0
ساید چنل 0.37 کیلووات گرینکو2RB 210-7AA11

2,730,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 0.45

هوادهی: 96

مشخصات کامل

ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

2,895,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 0.37

هوادهی: 60

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB

2,895,000 تومان

برق:

قطر پروانه:

توان : 0.37

هوادهی: 60

مشخصات کامل

ساید چنل 0.8 کیلووات گرینکو2RB 410-7AA11

0 از 0
ساید چنل 0.8 کیلووات گرینکو2RB 410-7AA11

3,675,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 0.8

هوادهی: 175

مشخصات کامل

ساید چنل 0.85 کیلووات گرینکو 2RB 410-7AH16

0 از 0
ساید چنل 0.85 کیلووات گرینکو 2RB 410-7AH16

3,675,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 0.85

هوادهی: 175

مشخصات کامل

ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

0 از 0
فروش ویژه ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

3,942,000 تومان

3,744,900 تومان %5 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 0.75

هوادهی: 120

مشخصات کامل

ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

3,798,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 0.55

هوادهی: 110

مشخصات کامل

ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B

0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B

5,389,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 1.1

هوادهی: 170

مشخصات کامل

ساید چنل 1.6 کیلووات گرینکو2RB 510-7AH26

0 از 0
ساید چنل 1.6 کیلووات گرینکو2RB 510-7AH26

5,460,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 1.6

هوادهی: 210

مشخصات کامل

ساید چنل 1.5 کیلووات گرینکو 2RB 510-7AA21

0 از 0
ساید چنل 1.5 کیلووات گرینکو 2RB 510-7AA21

5,460,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 1.5

هوادهی: 210

مشخصات کامل

ساید چنل تک فاز استریم HG-1500B

0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-1500B

5,902,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 1.5

هوادهی: 180

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-1500SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-1500SB

5,902,000 تومان

برق:

قطر پروانه:

توان : 1.8

هوادهی: 180

مشخصات کامل

ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 610-7AH16

0 از 0
ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 610-7AH16

6,825,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 2.55

هوادهی: 315

مشخصات کامل

ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 710-7AH37

0 از 0
ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 710-7AH37

11,025,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 4

هوادهی: 318

مشخصات کامل

ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 420-7HH46

0 از 0
ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 420-7HH46

11,550,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 2.2

هوادهی: 420180

مشخصات کامل

ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 520-7HH57

0 از 0
ساید چنل 4.0 کیلووات گرینکو 2RB 520-7HH57

13,650,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 4.6

هوادهی: 480

مشخصات کامل

ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 810-7AH27

0 از 0
ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 810-7AH27

21,000,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 7.5

هوادهی: 530

مشخصات کامل

ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 720-7HH57

0 از 0
ساید چنل 7.5 کیلووات گرینکو 2RB 720-7HH57

29,400,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 7.5

هوادهی: 320

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB

2,515,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 0.55

هوادهی: 110

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-750SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-750SB

3,942,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 0.90

هوادهی: 120

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-1100SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-1100SB

5,389,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 1.3

هوادهی: 170

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-2200SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-2200SB

8,467,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 2.6

هوادهی: 210

مشخصات کامل

ساید چنل سه فاز استریم HG-3000SB

0 از 0
ساید چنل سه فاز استریم HG-3000SB

9,751,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 3.6

هوادهی: 230

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-4000SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-4000SB

11,547,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 4.8

هوادهی: 250

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-5500SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-5500SB

25,146,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 6.6

هوادهی: 430

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-7500SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-7500SB

29,764,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 9.0

هوادهی: 450

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-11000SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-11000SB

67,738,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 11

هوادهی: 550

مشخصات کامل

ساید چنل سه فاز استریم HG-13000SB

0 از 0
ساید چنل سه فاز استریم HG-13000SB

71,844,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 13

هوادهی: 600

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-15000SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-15000SB

72,972,000 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 15

هوادهی: 610

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-18000SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-18000SB

87,356,000 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز

قطر پروانه:

توان : 18

هوادهی: 620

مشخصات کامل

سایدچنل سه فاز استریم HG-20000SB

0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG-20000SB

87,698,000 تومان

استعلام موجودی

برق:

قطر پروانه:

توان : 20

هوادهی: 630

مشخصات کامل

ساید چنل که آن را بلوئر ساید چنل و وکیوم ساید چنل نیز می نامند، یک پمپ هواده است که برخلاف ساختار نسبتا ساده اش کاربرد بسیاری در صنعت دارد. به طور کلی کاربرد ساید چنل در هر مکان و صنعتی است که نیاز به دمش و مکش هوا داشته باشد. ساید چنل ها در سایز های مختلفی ارائه می شود.

ساید چنل ها محصولاتی هستند که جزء کمپرسور ها بوده و از یک الکتروموتور کوپل شده به پروانه هایی آلومینیومی ساخته شده اند و از آن برای مکیدن و دمیدن هوا استفاده می شود که به آن ها بلوئر هوا نیز گفته می شود. ساید چنل فشار هوای زیادی تولید می کند، اما جریان هوای پایینی دارد. این محصولات کاربرد بسیار گسترده ای دارند که از میان آن ها می توان به کاربرد آن ها برای جا به جایی و انتقال مواد، وکیوم یا جارو برقی، پاشش رنگ و پودر و ... اشاره کرد.

ساید چنل یا بلوئر یا هواده ساید چنل می تواند هوا، گاز یا سیال را به طور مستقیم و غیر مستقیم و بدون واسطه در فشار و دبی های متفاوت، انتقال دهد. ساید چنل، فشاری که برای دمندگی ایجاد می کند 50 الی 700 میلی بار مثبت است. همچنین میزان فشار ایجاد شده توسط آن برای مکندگی بین 50 الی 450 میلی بار منفی است.

سایت چنل ها می توانند دبی برابر با 20 الی 600 متر مکعب در ساعت را ایجاد کنند که با توجه به پمپ های هواده دیگر مقدار قابل توجهی است. ساید چنل یک پمپ دمنده مکنده بسیار کاربردی در صنایع است.

اجزای تشکیل دهنده ساید چنل ها

اجزای تشکیل دهنده ساید چنل ها

الکتروموتور

الکتروموتورها از اجزای مهم در بیشتر دستگاه ها هستند که در ساید چنل نیروی محرکه موجود را برای به چرخش درآوردن پروانه های محصول ایجاد می کند.

پروانه

پروانه ها در ساید چنل معمولا جنسی از آلومینیوم داشته و نقش مهمی چون ایجاد فشار هوا و جا به جایی سیال را بر عهده دارند و بهتر است بدانید که هر چقدر تعداد پروانه های ساید چنل بیشتر باشد، فشار هوای بیشتری نیز ایجاد می کنند.

هوزینگ

در ساید چنل قسمتی که پروانه ها در آن قرار می گیرند را هوزینگ می گویند.

لوله ورودی

مجرای ورودی سیال تاثیر بسیاری در دبی تولیدی ساید چنل دارد و سیال از طریق آن وارد هوزینگ ساید چنل می شود و به پروانه ها می رسد.

لوله خروجی

مجرای خروجی هوا، تحت فشار ایجاد شده توسط ساید چنل نیز از اجزای مهم به شمار می آید که علاوه بر لوله خروجی به آن اگزوز نیز می گویند.

انواع ساید چنل

ساید چنل ها که هم به صورت دمنده و هم مکنده تولید می شوند، بر اساس تعداد پره ها ب سه دسته مختلف تقسیم می شوند:

  • بلوئر ساید چنل تک پره
  • بلوئر ساید چنل دو پره
  • بلوئر ساید چنل سه پره

به طور کلی ساید چنل ها در دو مدل تک فاز و سه فاز طراحی و تولید می شوند. این محصولات علاوه بر کاربرد بسیار مهم در صنایع مختلف، قیمت مناسبی داشته و بسیار مقرون به صرفه هستند.

انواع ساید چنل

چگونه ساید چنل مناسب برای خرید را انتخاب کنیم؟

قبل از خرید ساید چنل مناسب باید به این موضوع دقت کنید که هواکش را برای چه محیطی می خواهید استفاده کنید، زیرا همانطور که به آن اشاره شد ساید چنل ها در چند نوع یک یا چند پروانه تولید می شوند و حداکثر فشاری که تولید می کنند برابر با 1000 میلی بار است.

به طور کلی یک یا چند پروانه بودن ساید چنل تاثیر مستقیم در فشار کاری ساید چنل دارد.

از دیگر مسائلی که درهنگام خرید ساید چنل باید به آن توجه کنید، میزان هوادهی ساید چنل است به این صورت که میزان هوادهی با فشار ساید چنل ارتباط بر عکس دارد و هر چه میزان فشار بیشتر باشد میزان هوادهی کمتر است و بر عکس. از جمله اجزائی که در میزان هوادهی تاثیر مستقیم دارند می توان به توان موتور، تعداد پره ها و ابعاد ساید چنل اشاره کرد.

ساید چنل چیست؟
ساید چنل وسیله ای است که با وجود قرارگیری کانال ورودی و خروجی آن در کنار هم با استفاده از نیروی گریز از مرکز هوا را با فشار زیاد از دو کانال کنار هم انتقال می دهد که در جریان این نتقال هوا با دمای بالاتری خارج می شود.
کاربرد های ساید چنل چیست؟
هوادهی درون مایعات (پرورش ماهی)- سیستم های خشک کن هوا- سیستم های وکیوم- جا به جایی بسته هوا- انتقال مواد- کاربردهای پزشکی
021-22683706 بالا