بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

استریم

ست کنترل استریم مدل PC19a ست کنترل استریم مدل PC19a

870,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1000وات

مشخصات کامل
موتور برق بنزینی استریم مدل YMD7000E 6/7kw موتور برق بنزینی استریم مدل YMD7000E 6/7kw

استعلام موجودی

وزن: 83

نوع سوخت: بنزینی

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SVQ 2200 پمپ کف کش تکفاز استریم SVQ 2200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17 متر

مشخصات کامل
موتور برق دیزلی استریم مدل S1125NM 25hp موتور برق دیزلی استریم مدل S1125NM 25hp

استعلام موجودی

وزن: 200

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4 کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5 کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 135 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 257 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 72

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل S2DK-20A-T پمپ آب استریم مدل S2DK-20A-T

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 31

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل S2DK-30A پمپ آب استریم مدل S2DK-30A

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SQB60 پمپ آب استریم مدل SQB60

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55 پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70 پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 210 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 163 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15 الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 221 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS20-17 پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS20-17

استعلام موجودی

توان: 24 اسب -17.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 28

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 202 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SQB80 پمپ آب استریم مدل SQB80

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SJET150B پمپ آب استریم مدل SJET150B

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل S2DK-30T پمپ آب استریم مدل S2DK-30T

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
کف کش تمام استیل استریم SQD 3-20-0.55A کف کش تمام استیل استریم SQD 3-20-0.55A

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
SQ75054 کف کش استریم SQ75054 کف کش استریم

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل
کف کش استریم مدل SPP370F کف کش استریم مدل SPP370F

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
ژنراتور استریم مدل STC-12 ژنراتور استریم مدل STC-12

استعلام موجودی

وزن: 155 کیلوگرم

مشخصات کامل
ژنراتور استریم مدل STC-20 ژنراتور استریم مدل STC-20

استعلام موجودی

وزن: 202 کیلوگرم

مشخصات کامل
ژنراتور استریم مدل STC-30 ژنراتور استریم مدل STC-30

استعلام موجودی

وزن: 215 کیلوگرم

مشخصات کامل
ژنراتور استریم مدل STC-100 ژنراتور استریم مدل STC-100

استعلام موجودی

وزن: 500 کیلوگرم

مشخصات کامل
موتور برق دیزلی استریم مدل S1100NM 15hp موتور برق دیزلی استریم مدل S1100NM 15hp

استعلام موجودی

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6 کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 7 »

نمایندگی فروش پمپ آب استریم:

استریم (stream) یکی از معتبر ترین تولید کنندگان پمپ سیالات در کشور چین است که در سال 1999 تاسیس شده است. برند استریم به صورت تخصصی بر روی ساخت و توسعه پمپ های آب فعال است.

شرکت استریم با بیش از 40 سال تجربه غنی و حرفه ای توانایی تولید محصولات با بهترین کیفیت دارد. هم چنین بیش از 15 سال است که در سطح جهانی با دیگر برندها در حوزه کاری خود رقابت می کند.

این شرکت در طی فعالیت خود توانسته است در تولید انواع پمپ های شناور، کفکش، لجن کش و سانتریفیوژ فعالیت ویژه ای داشته باشد. استریم حدود 25 نماینده انحصاری فعال در سراسر جهان دارد و محصولات تولیدی آن در بسیاری از کشور های جهان شناخته شده است.

کلیه محصولات شرکت استریم دارای گواهینامه ISO9001: 2000 ،CE ، GS، ROHS و CC هستند.

برند استریم یک برند مشهور جهانی است و یکی از دلایلی که به شهرت رسیدن این برند قیمت مناسب محصولات آن در کنار کیفیت بالای تولید است.

شرکت استریم محصولات زیر را با بهترین کیفیت تولید می کند:

  • پمپ کف کش استریم: از این پمپ آب برای پمپاژ آب های زیر زمینی استفاده می شود و معمولا از جنس استیل، چدن، آلومینیوم و پلاستیک ساخته می شوند.
  • پمپ لجن کش استریم: این مدل پمپ برای انتقال سیالاتی استفاده می شود که در خود دارای آلودگی هستند مانند لجن ها و ...
  • پمپ های طبقاتی استیل استریم: از پمپ های گریز از مرکز است که در درون خود از چندین پروانه برای انتقال سیالات استفاده می کند.
  • پمپ شناور استریم: این مدل پمپ با یک الکتروموتور شناور کوپل شده است و از آن برای انتقال آب تمیز استفاده می شود.
  • پمپ سیرکولاتور استریم: که برای جابه جایی سیالات با درجه حرارت بالا استفاده می شود.
  • تصفیه آب استریم
  • موتور برق و ژنراتور استریم
  • لوازم یدکی مربوطه استریم
  • دیزل ژنراتور استریم
  • پمپ های سانتریفیوژ استریم

محصولات این برند در بخش های مختلف کاربرد دارند، و برای استفاده در طیف گسترده ای از بخش های خانگی صنعت، معدن و تجارت، آبیاری کشاورزی و زمینه های عمرانی استفاده می شوند.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا