استریم

ست کنترل استریم مدل PC 13 A ست کنترل استریم مدل PC 13 A

530,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1.1 KW

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC19a ست کنترل استریم مدل PC19a

680,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1000وات

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC10 ست کنترل استریم مدل PC10

698,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1.1 KW

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PCN-2200(M) ست کنترل استریم مدل PCN-2200(M)

950,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 15 بار

توان: 2.2 kw

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PCN-2200(AS) ست کنترل استریم مدل PCN-2200(AS)

1,280,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 15 BAR

توان: 2.2 kw

برق: تکفاز

مشخصات کامل
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

2,550,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

2,800,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل
تصفیه آب خانگی استریم مدل RO-50G-DO2 تصفیه آب خانگی استریم مدل RO-50G-DO2

2,800,000 تومان

نوع فیلتریزاسیون: 6 مرحله ای

گروه: تصفیه آب

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB

3,046,000 تومان

توان: 0.37

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 60

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1

3,300,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل
کف کش استریم مدل QDX10-16-0.75 کف کش استریم مدل QDX10-16-0.75

3,900,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB

3,996,000 تومان

توان: 0.55

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 110

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-550B ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

4,595,000 تومان

توان: 0.55

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 110

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B

6,250,000 تومان

توان: 1.1

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-1100SB سایدچنل سه فاز استریم HG-1100SB

6,500,000 تومان

توان: 1.3

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-1500SB سایدچنل سه فاز استریم HG-1500SB

7,824,000 تومان

توان: 1.8

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 180

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-2200SB سایدچنل سه فاز استریم HG-2200SB

9,800,000 تومان

توان: 2.6

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
کف کش استریم مدل SPS8-40-3-2.2 کف کش استریم مدل SPS8-40-3-2.2

9,980,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-4000SB سایدچنل سه فاز استریم HG-4000SB

12,150,000 تومان

توان: 4.8

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل سه فاز استریم HG-3000SB ساید چنل سه فاز استریم HG-3000SB

13,000,000 تومان

توان: 3.6

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-5500SB سایدچنل سه فاز استریم HG-5500SB

27,120,000 تومان

توان: 6.6

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-7500SB سایدچنل سه فاز استریم HG-7500SB

31,317,000 تومان

توان: 9.0

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 450

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-11000SB سایدچنل سه فاز استریم HG-11000SB

71,272,000 تومان

توان: 11

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 550

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل سه فاز استریم HG-13000SB ساید چنل سه فاز استریم HG-13000SB

75,592,000 تومان

توان: 13

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-15000SB سایدچنل سه فاز استریم HG-15000SB

76,779,000 تومان

توان: 15

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 610

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-18000SB سایدچنل سه فاز استریم HG-18000SB

91,914,000 تومان

توان: 18

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 620

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-20000SB سایدچنل سه فاز استریم HG-20000SB

92,274,000 تومان

توان: 20

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 630

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCS20 پمپ آب استریم مدل SCS20

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6 کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD75F پمپ لجن کش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD75F

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35T پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35T

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

نمایندگی فروش پمپ آب استریم:

استریم (stream) یکی از معتبر ترین تولید کنندگان پمپ سیالات در کشور چین است که در سال 1999 تاسیس شده است. برند استریم به صورت تخصصی بر روی ساخت و توسعه پمپ های آب فعال است.

شرکت استریم با بیش از 40 سال تجربه غنی و حرفه ای توانایی تولید محصولات با بهترین کیفیت دارد. هم چنین بیش از 15 سال است که در سطح جهانی با دیگر برندها در حوزه کاری خود رقابت می کند.

این شرکت در طی فعالیت خود توانسته است در تولید انواع پمپ های شناور، کفکش، لجن کش و سانتریفیوژ فعالیت ویژه ای داشته باشد. استریم حدود 25 نماینده انحصاری فعال در سراسر جهان دارد و محصولات تولیدی آن در بسیاری از کشور های جهان شناخته شده است.

کلیه محصولات شرکت استریم دارای گواهینامه ISO9001: 2000 ،CE ، GS، ROHS و CC هستند.

برند استریم یک برند مشهور جهانی است و یکی از دلایلی که به شهرت رسیدن این برند قیمت مناسب محصولات آن در کنار کیفیت بالای تولید است.

شرکت استریم محصولات زیر را با بهترین کیفیت تولید می کند:

  • پمپ کف کش استریم: از این پمپ آب برای پمپاژ آب های زیر زمینی استفاده می شود و معمولا از جنس استیل، چدن، آلومینیوم و پلاستیک ساخته می شوند.
  • پمپ لجن کش استریم: این مدل پمپ برای انتقال سیالاتی استفاده می شود که در خود دارای آلودگی هستند مانند لجن ها و ...
  • پمپ های طبقاتی استیل استریم: از پمپ های گریز از مرکز است که در درون خود از چندین پروانه برای انتقال سیالات استفاده می کند.
  • پمپ شناور استریم: این مدل پمپ با یک الکتروموتور شناور کوپل شده است و از آن برای انتقال آب تمیز استفاده می شود.
  • پمپ سیرکولاتور استریم: که برای جابه جایی سیالات با درجه حرارت بالا استفاده می شود.
  • تصفیه آب استریم
  • موتور برق و ژنراتور استریم
  • لوازم یدکی مربوطه استریم
  • دیزل ژنراتور استریم
  • پمپ های سانتریفیوژ استریم

محصولات این برند در بخش های مختلف کاربرد دارند، و برای استفاده در طیف گسترده ای از بخش های خانگی صنعت، معدن و تجارت، آبیاری کشاورزی و زمینه های عمرانی استفاده می شوند.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا