استریم

درجه پمپ استریم درجه پمپ استریم

58,000 تومان

گروه: درجه پمپ

درجه: دارد

جنس بدنه: استیل و شیشه

مشخصات کامل
پنج راهی برنجی استریم پنج راهی برنجی استریم

75,000 تومان

گروه: پنج راهی

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4 شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4

403,000 تومان

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC13B ست کنترل استریم مدل PC13B

482,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC19a ست کنترل استریم مدل PC19a

520,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PCN-2200(M) فروش ویژه ست کنترل استریم مدل PCN-2200(M)

669,000 تومان

%10

598,700 تومان

حداکثر فشار : 15 بار

برق: تکفاز

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PCN-2200(AS) ست کنترل استریم مدل PCN-2200(AS)

1,064,000 تومان

برق: تکفاز

جنس بدنه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2 شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2

1,208,000 تومان

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25

1,303,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2 شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2

1,449,000 تومان

گروه: شیر برقی

برق: تکفاز

جنس بدنه: برنج

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37f پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37f

1,493,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55

1,771,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55f پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55f

1,860,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
کف کش استریم مدل QDX1.5-25-0.55A کف کش استریم مدل QDX1.5-25-0.55A

1,860,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75

1,961,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

1,961,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
QDX1.5-32-0.75A کف کش استریم QDX1.5-32-0.75A کف کش استریم

1,961,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
کف کش استریم مدل QDX10-16-0.75 کف کش استریم مدل QDX10-16-0.75

1,986,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

1,986,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

2,062,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

2,062,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
QDX10-16-0.75A کف کش استریم QDX10-16-0.75A کف کش استریم

2,075,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

2,075,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

2,138,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

2,226,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1

2,328,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

2,416,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
کف کش استریم مدل QDX3-30-1.1A کف کش استریم مدل QDX3-30-1.1A

2,416,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

2,429,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1 پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

2,619,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1 پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

2,707,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB سایدچنل سه فاز استریم HG-370SB

3,046,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 60

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-370B ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

3,046,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 60

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-550B ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

3,996,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 110

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB سایدچنل سه فاز استریم HG-550SB

3,996,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 110

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
ساید چنل تک فاز استریم HG-750B ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

4,148,000 تومان

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

نمایندگی فروش پمپ آب استریم:

استریم (stream) یکی از معتبر ترین تولید کنندگان پمپ سیالات در کشور چین است که در سال 1999 تاسیس شده است. برند استریم به صورت تخصصی بر روی ساخت و توسعه پمپ های آب فعال است.

شرکت استریم با بیش از 40 سال تجربه غنی و حرفه ای توانایی تولید محصولات با بهترین کیفیت دارد. هم چنین بیش از 15 سال است که در سطح جهانی با دیگر برندها در حوزه کاری خود رقابت می کند.

این شرکت در طی فعالیت خود توانسته است در تولید انواع پمپ های شناور، کفکش، لجن کش و سانتریفیوژ فعالیت ویژه ای داشته باشد. استریم حدود 25 نماینده انحصاری فعال در سراسر جهان دارد و محصولات تولیدی آن در بسیاری از کشور های جهان شناخته شده است.

کلیه محصولات شرکت استریم دارای گواهینامه ISO9001: 2000 ،CE ، GS، ROHS و CC هستند.

برند استریم یک برند مشهور جهانی است و یکی از دلایلی که به شهرت رسیدن این برند قیمت مناسب محصولات آن در کنار کیفیت بالای تولید است.

شرکت استریم محصولات زیر را با بهترین کیفیت تولید می کند:

  • پمپ کف کش استریم: از این پمپ آب برای پمپاژ آب های زیر زمینی استفاده می شود و معمولا از جنس استیل، چدن، آلومینیوم و پلاستیک ساخته می شوند.
  • پمپ لجن کش استریم: این مدل پمپ برای انتقال سیالاتی استفاده می شود که در خود دارای آلودگی هستند مانند لجن ها و ...
  • پمپ های طبقاتی استیل استریم: از پمپ های گریز از مرکز است که در درون خود از چندین پروانه برای انتقال سیالات استفاده می کند.
  • پمپ شناور استریم: این مدل پمپ با یک الکتروموتور شناور کوپل شده است و از آن برای انتقال آب تمیز استفاده می شود.
  • پمپ سیرکولاتور استریم: که برای جابه جایی سیالات با درجه حرارت بالا استفاده می شود.
  • تصفیه آب استریم
  • موتور برق و ژنراتور استریم
  • لوازم یدکی مربوطه استریم
  • دیزل ژنراتور استریم
  • پمپ های سانتریفیوژ استریم

محصولات این برند در بخش های مختلف کاربرد دارند، و برای استفاده در طیف گسترده ای از بخش های خانگی صنعت، معدن و تجارت، آبیاری کشاورزی و زمینه های عمرانی استفاده می شوند.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا