چراغ پارکی

چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه رز سرازیر و پایه سرو چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه رز سرازیر و پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل تابش چراغ سردری شب تاب مدل تابش

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل دایا چراغ دیواری شب تاب مدل دایا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل اطلس چراغ سردری شب تاب مدل اطلس

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ آویز شب تاب مدل روناک چراغ آویز شب تاب مدل روناک

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سارینا سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سارینا سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل آبنوس تک شاخه رز سرازیر پایه صنوبر چراغ پارکی شب تاب مدل آبنوس تک شاخه رز سرازیر پایه صنوبر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل آبنوس چراغ سردری شب تاب مدل آبنوس

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل آروین دو شاخه آریان سربالا پایه نارون چراغ پارکی شب تاب مدل آروین دو شاخه آریان سربالا پایه نارون

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل آروین چراغ سردری شب تاب مدل آروین

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل پاسارگاد تک شاخه رز سرازیر پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل پاسارگاد تک شاخه رز سرازیر پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه آرتا سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه آرتا سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل امپراطور دو شاخه باتیس سربالا پایه نارون چراغ پارکی شب تاب مدل امپراطور دو شاخه باتیس سربالا پایه نارون

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل شونیز چراغ سردری شب تاب مدل شونیز

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل روشا شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل روشا شاخه کلاسیک سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه فانتزی سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل ونیز دو شاخه رز سربالا پایه صنوبر چراغ پارکی شب تاب مدل ونیز دو شاخه رز سربالا پایه صنوبر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل وندا دو شاخه سارینا سرازیر پایه ارغوان چراغ پارکی شب تاب مدل وندا دو شاخه سارینا سرازیر پایه ارغوان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل سلطنتی دو شاخه سناتور سرازیر پایه صنوبر چراغ پارکی شب تاب مدل سلطنتی دو شاخه سناتور سرازیر پایه صنوبر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل چتری دو شاخه سناتور سربالا پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل چتری دو شاخه سناتور سربالا پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ آویز شب تاب مدل چتری چراغ آویز شب تاب مدل چتری

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل لاله دو شاخه کلاسیک سربالا پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل لاله دو شاخه کلاسیک سربالا پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل لونا تک شاخه سناتور سرازیر پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل لونا تک شاخه سناتور سرازیر پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل رومنا دو شاخه سناتور سرازیر پایه کاج چراغ پارکی شب تاب مدل رومنا دو شاخه سناتور سرازیر پایه کاج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل دیاموند دو شاخه دیپلمات سربالا پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل دیاموند دو شاخه دیپلمات سربالا پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل مروارید دو شاخه دیپلمات سربالا پایه ارغوان چراغ پارکی شب تاب مدل مروارید دو شاخه دیپلمات سربالا پایه ارغوان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه کلاسیک سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی شاخه رز سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی شاخه رز سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل انگلیسی شاخه باتیس سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل انگلیسی شاخه باتیس سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
1 2 3 ... 11 »

نقش نورپردازی با کمک چراغ پارکی در محوطه سازی و پارک ها

نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها در تعداد بازدید کنندگان و همچنین آرامش آن ها بسیار مهم است. نورپردازی روش ها و تکنیک های مختلفی دارد و هر فضایی، متناسب با سبک حاکم بر آن و نوع نورپردازی آن نیز متفاوت خواهد بود.

نورپردازی فضای سبز حالت های نمایشی جذابی را به درختان و بوته ها و گیاهان می بخشد. نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها برای زیباتر دیده شدن و جذابیت محیط بسیار با اهمیت است و نقش تعیین کننده ای در جذب بازدیدکنندگان دارد. در کنار طراحی و نحوه نورپردازی، اجزای نورپردازی نیز اهمیت ویژه ای دارند و باید در تولید آن ها به زیبایی و هماهنگی با سایر اجزای محیط توجه کرد. ولی متاسفانه در سطح شهر ها، این هماهنگی کمتر دیده می شود. با توجه به اینکه منابع روشنایی، گرمای زیادی میتوانند تولید کنند، باید به این نکته توجه شود که برای محیط آسیب زا نباشند. برای مثال چراغ چمنی با پایه کوتاه ممکن است به گیاهان و طبیعت آسیب بزند.

نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها و اصول آن

شناخت و درک عناصر منظره ها میتواند در ارتقای کیفیت نورپردازی پارک و فضای شهری نقش داشته باشد. نورپردازی فضاها و پارک ها باید به گونه ای باشد که باعث جذب گردشگران و تشویق افراد برای بازدید شود. نورپردازي فضاهاي مختلف نياز به شناخت روش های مختلف نورپردازي و استفاده از ويژگي هاي نور و ارتباط با محيط پيرامون دارد. نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها صرفا برای زیبایی نیست، بلکه باید به گونه ای باشد که مسیر هدایتی درستی را برای افراد رهگذر و بازدید کننده در شب، فراهم کند. نورافکن باید به گونه ای باشد که محافظت شده و در برابر حرکت، ارتعاش در برابر نوسانات احتمالی، ضربه و وزش باد مقاوم باشند. هر نوع گیاه و درختی نورپردازی خاص خود را می طلبد و باید رنگ و شاخه درختان را در نظر گرفت و همینطور باید توجه داشت که رنگ شاخ و برگ درختان با تغییر فصل تغییر می کند. در محوطه و معابر شهری نباید از نور های آزار دهنده استفاده کرد.

 

اصول استفاده از چراغ پارکی در محوطه سازی و پارک ها

عناصر روشنایی علاوه بر این که تامین کننده نور و ایمنی محیط هستند، به عنوان عنصری برای طراحی محیط نیز استفاده می شوند. طراحی نورپردازی باید متناسب با سبک حاکم بر فضا باشد. افزودن نور به محوطه ها و پارک ها امنیت و فضای بسیار رمانتیکی را به ارمغان می آورد. یک نورپردازی مناسب میتواند یک پارک کوچک را به یک بهشت کوچک تبدیل کند. علاوه بر این روشنایی های استاندارد در پارک ها و محوطه ها باعث دید بهتر رانندگان و جلوگیری از تصادفات می شود. نورپردازی فضای سبزی که به صورت توده ای است، باید طوری باشد که وضوح چمن ها و گیاهان خوب باشد. درختان عناصر اصلی در فضای سبز هستند و توجه به نورپردازی مناسب آن ها جلوه خاصی در شب دارد.

روشنایی حفاظتی و امنیتی

یکی از کاربردهای نورپردازی در محوطه ها جلوگیری از فعالیت کسانی است که در تاریکی اقدامات خلاف قانون انجام می دهند. برای روشنایی حفاظتی پارک ها از لامپ بخار سدیم استفاده می شود. این لامپ ها به دلیل بازده نوری بالا، صرفه جویی انرژی و کاهش هزینه ها استفاده می شوند. نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها به عنوان یک مسئله هنری مورد توجه است، ولی این گونه مسائل امنیتی بر اهمیت آن می افزاید. به همان اندازه که روشنایی برای زیبایی اهمیت دارد برای مسائل امنیتی نیز مهم است.

نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها و روشنایی حفاظتی و امنیتی

انواع چراغ پارکی مورد استفاده برای نورپردازی

چراغ پارکی به نوعی چراغ گفته می شود که در پارک ها نصب می شود، البته به این معنی نیست که این چراغ ها صرفا در پارک نصب می شوند، بلکه در فضای سبز، حیاط و محیط های خیابانی نیز استفاده می شوند. چراغ پارکی علاوه بر روشنایی، جلوه ویژه ای به محیط و فضای سبز می دهند. انواع چراغ پارکی شامل چراغ پارکی پایه کوتاه و چراغ پارکی پایه بلند است. چراغ پارکی پایه کوتاه جلوه های زیبایی روی چمن ایجاد می کنند. اندازه آن ها معمولا یک متر و گاهی هم کمتر از یک متر بوده و عمده استفاده آن ها در پارک است. چراغ پارکی پایه بلند علاوه بر پارک در کنار جاده ها نیز استفاده می شوند. بنابراین لازم است تا استحکام کافی داشته باشند که در مقابل خوردگی و شرایط جوی نامساعد دچار فرسایش و تخریب نشوند. گسترش روزافزون اماکن تفریحی باعث شده تا استفاده از تجهیزات روشنایی گسترش پیدا کند. در مورد روشنایی پارک ها توجه اصلی در ایجاد جلوه های مورد نظر بوده و بازده روشنایی و رنگ اهمیت کمتری دارد. اغلب لامپ هایی که در نورپردازی پارک ها استفاده می شوند، شامل لامپ های ملتهب، لامپ های بخار جیوه با پوشش فلورسنت، لامپ های متال هالید، لامپ های بخار سدیم با فشار زیاد، لامپ های بخار سدیم با فشار کم و لامپ های فلورسنت است. اهمیت نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها در ایجاد احساس مطلوب مخاطبان نیز نقش دارد و در صورتی که محیط کیفیت نور پایینی داشته باشد، باعث میشود که مخاطبان محیط را ترک کنند.

انواع لامپ مورد استفاده در چراغ پارکی برای روشنایی فضای سبز

لامپ های ملتهب قرمز هستند و نور آن ها برای درختان مطلوب نیست. گیاهان و درختان در زیر نور لامپ بخار جیوه با پوشش فلورسنت بهتر دیده می شوند، ولی برای گل ها مناسب نیستند. لامپ های متال هالید رنگ سفید دارند همه رنگ ها زیر این نوع لامپ خوب دیده می شوند. رنگ نور لامپ های بخار سدیم با فشار زیاد، سبز است و برای جلوه دادن به برگ درختان در فصل پاییز مناسب هستند. لامپ های بخار سدیم با فشار کم مناسب استفاده در پارک ها نیستند و برای ایجاد جلوه های ویژه در موارد کمی استفاده می شوند. لامپ های فلورسنت نیز خیلی برای روشنایی مناسب نیستند و میزان تاثیر آن ها بر نمایش رنگ ها به رنگ نور لامپ بستگی دارد. علاوه بر پارک و محوطه نورپردازی منازل نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. در منازل نورپردازی نمای بیرونی و داخلی تاثیر بسزایی در جذاب و دلنشین کردن نما خواهد داشت. برای طراحی نورپردازی نمای داخلی از انواع لوستر استفاده می شود و رعایت اصول نورپردازی در منزل و نحوه انتخاب لوستر مناسب در ایجاد یک دکور خاص و بی نظیر موثر است. برای نورپردازی نمای بیرونی ساختمان از انواع چراغ دیواری ، چراغ سردری و چراغ چمنی استفاده می شود. چراغ چمنی معمولا تک شاخه هستند و پایه های کوتاهی دارند. این چراغ ها در انواع مدل خورشیدی و برقی هستند و مدل برقی آن از نظر قیمت ارزان تر است. علاوه بر چراغ چمنی چراغ باغی نیز وجود دارد که برای روشنایی محیط های بزرگ مثل باغ و پارک استفاده می شود و چون محیط بزرگتری را باید روشن کنند، پایه های بلند تری نیز دارند و در انواع تک شاخه و چند شاخه وجود دارند. جنس چراغ باغی و پارکی معمولا از آلومینیوم و آهن ضد زنگ است. این چراغ ها باید در مقابل فرسودگی، زنگ زدن و آسیب حشرات مقاوم باشند. چراغ پارکی در انواع مدل و رنگ های مختلف تولید می شوند. موضوع با اهمیت برای طراحان علاوه بر زیبایی و نورپردازی مناسب، بازدهی مناسب آن ها است. طراحان در اکثر این وسایل نورپردازی، در قسمت سر چراغ از لامپ کم مصرف استفاده می کنند و نحوه طراحی به گونه ای است که به راحتی شکسته نشوند.

انواع روش های نورپردازی

نور باعث برجسته تر دیده شدن اشیا می شود. نورپردازی یک نکته مورد توجه طراحان برای ایجاد حس مثبت در مخاطبان است. نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها و انواع روش های نورپردازی علاوه بر زیبایی در ایجاد آرامش خاطر بازدید کنندگان نیز بسیار موثر است. این مسئله باید به خوبی رعایت شود، چون هدف از طراحی و نورپردازی صرفا نباید زیبایی باشد. در انواع نورپردازی خیابان ها باید مقدار نور و زیبایی، عرض خیابان ها و فاصله چراغ ها از هم متناسب باشد و رفت و آمد را برای ماشین ها و افراد آسان کند.

انواع نورپردازی شامل:

 • نورپردازی سطوح پایین
 • نورپردازی سطوح بالا
 • نورپردازی تاکیدی
 • زمینه
 • سطحی
 • مهتابی
 • متقاطع
 • مسیر های پیاده
 • سایه سازی
 • موضعی
 • عکاسی
 • نیمرخ سازی
 • سکو و پله
 • گسترده
 • معماری
 • استخر و برکه و امنیتی است.

برای مثال در نورپردازی تاکیدی که برای مشاهده چشم انداز های فضای سبز ایجاد می شود از نور های شدید و متمرکز استفاده می گردد. این تکنیک بسیار زیاد استفاده می شود، اما باید به طور مناسب از آن استفاده نمود.

 • نورپردازی زمینه برای روشن کردن دیوار و درختان بلند استفاده می شود.
 • نورپردازی سطحی بر تاکید بر سطوح بافت دار استفاده می شود. منبع نوری در 20 سانتی متری بالا یا پایین سطح مورد نظر قرار داده می شود.
 • در نورپردازی مهتابی، چراغ های نصب شده روی شاخه درختان جهت ایجاد محیط مهتاب گون استفاده می شود. منابع نور در این تکنیک بالای درخت قرار می گیرند.
 • در نورپردازی متقاطع از نور های ملایم و زیبایی که به طور متقاطع از چند نورافکن به سوژه تابانده می شود، استفاده می کنند.
 • نورپردازی سایه سازی از طریق ایجاد سایه روی سوژه انجام می شود که در این تکنیک نورافکن جلوی سوژه قرار میگیرد تا سایه ایجاد شود.
 • نورپردازی انعکاسی به گونه ای است که سطوح بالای یک درخت در سطح آب یا استخر منعکس شود.
 • در نورپردازی امنیتی از سنسور نوری، لرزشی یا حرکتی برای فعال کردن سیستم نورپردازی استفاده می شود. این نوع نورپردازی باعث افزایش امنیت و ایمنی از سارقان می گردد.
 • نورپردازی گسترده برای افزایش جذابیت گل و بوته های کوتاه در شب استفاده شده و سطح تابش در اطراف منبع به صورت دایره ای گسترده می شود.
 • نورپردازی معماری تکنیک تابش سطحی بر شکل های معماری مثل بخش های آجری و سنگی است و برای برجسته کردن فواره ها، دیوارها و ورودی ها استفاده می شود.

نقش نورپردازی در محوطه سازی و پارک ها بسیار مهم است و هر کدام از این نوع روش های نورپردازی نیازمند طراحی توسط افراد متخصص و با تجربه است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا